24 Nisan 2010 tarihli 27561 sayılı Resmi Gazete'de YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ine eklenen Ek Madde I uyarınca öğrenciler geçmek istedikleri Üniversitelere merkezi yerleştirme puanlarıyla yatay geçiş yapabilirler. 

Başvuru Esasları

  • Halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak gerekir. (Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel değildir.)
  • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya daha yüksek olmalıdır.
  • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.

Başvuruların Değerlendirilmesi

  • Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz.
  • Eğer başvuran aday sayısı kontenjandan fazla ise ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılır. Kontenjan Tablosu
  • Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrenci yabancı dil şartını sağlamalıdır, Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi alacaktır.
  • Ara sınıfta geçişi uygun görülen adayların intibakı ilgili fakülte kurulları tarafından yapılır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru formu

2. Lise diplomasının kopyası (Öğrenci işlerinden ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)

3. Kayıtlı olduğu programa ait güncel öğrenci belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)

4. Transkript ve ders içerikleri (Öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır. Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmelidir.)

5. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait YKS sonuç belgesinin internet çıktısı

6. Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge

7. İngilizce Yeterlilik Belgesi

8. Nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyası

9. Yatay geçiş başvuru ücretini (50 TL) yatırdığına dair banka dekontu veya Mali İşlerden alınan makbuz

10. Daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığına dair belge

ANTALYA DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Aşağıdaki linkte bulunan takvimde belirtilen günlerde yapılacak seviye tespit sınavında orta ve orta üstü(intermediate),(upper intermediate) alan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilmeleri için ayrıca İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Şehir dışından gelecek öğrencilerimizin bu takvimdeki sınav tarihlerini göz önüne alarak Antalya’ ya geliş-gidiş tarihlerini programlamaları önemle tavsiye olunur. 

* İngilizce Sınav Takvimi için tıklayınız.

Başvuru Ücretini Türk Lirası olarak yatırabileceğiniz;

DENİZBANK Hesap No: 3680-4695776-355,AKDENİZ TİCARİ MERKEZ  Şubesi

DENİZBANK IBAN No: TR61 0013 4000 0046 9577 6000 33

Başvuru Şekli ve İletişim

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 29 TEmmuz 2019 / 9 Ağustos 2019  tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta yoluyla da ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.

Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı. No:290 07190 Döşemealtı- Antalya

E-Posta Adresi:gulseren.kilinc@antalya.edu.tr

Başvuru Ve Değerlendirme Takvimi

BAŞVURU TARİHİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ

SONUÇLARIN İLÂN TARİHİ

 

23.08.2019

KESİN KAYIT TARİHİ

YEDEK KAYIT TARİHİ

Başlangıç 

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

29.07.2019

09.08.2019

19.08.2019

23.08.2019

26.08.2019

29.08.2019

02.09.2019

04.09.2019

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı

  • Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, 23 Ağustos 2019 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
  • Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir, ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.