Başvuru Esasları

  • Yatay geçiş, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.  (Eş değer programlar, aynı ÖSYM yerleştirme puan türüne sahip programlar olup isimleri aynı olan veya ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programlarıdır.)

  • Lisans diploma programlarının sadece üçüncü ve beşinci yarıyıllarına yatay geçiş yapılabilir.

  • Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

  • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

  • *Tamamen veya kısmen İngilizce eğitim yapan programlara yatay geçiş için ABU İngilizce Yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

  • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin,

  •  a) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60  veya  4.00 üzerinden 2.30  olması (Açık öğretimden veya uzaktan öğretimden gelen başvurular için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 80 veya 4.00 üzerinden 3.15 olması gerekir),

  •  b) Hâlen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olmaması gerekir.

  • Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay geçiş için başvuramaz.

  • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

ANTALYA DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

İngilizce Dil Sınavına katılmak  için 0242 245 03 82 nolu numarayı arayarak ya da eltp@antalya.edu.tr adresine e-mail göndererek randevu alınız. Randevu ile belirtilen günlerde yapılacak seviye tespit sınavında orta ve orta üstü(intermediate),(upper intermediate) alan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilmeleri için ayrıca İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Şehir dışından gelecek öğrencilerimizin randevu ile aldıkları sınav tarihlerini göz önüne alarak Antalya’ ya geliş-gidiş tarihlerini programlamaları önemle tavsiye olunur. 

Başvuruların Değerlendirilmesi
•    Başvuruların değerlendirilmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.
•    Başvurular, ilgili Dekanlıklarca belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
•    Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, genel not ortalaması, merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre yapılır ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Komisyon gerek gördüğü takdirde adaylarla mülakat yapabilir.  

PİLOTAJ BÖLÜMÜMÜZE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

       1.Adaya öncelikle PRAXIS Test Protokolü ( Pilotaja Elverişlilik Testi) uygulanmaktadır.

       2.Testten başarılı olanların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olması gerekmektedir. Geçerli sağlık sertifikası olmayanlar yetkilendirilen tıp merkezlerine yönlendirilmektedir.

       3.Tüm şartları sağlayan öğrencilerden yatay geçiş yapmaya hak kazananlar ( kaçıncı sınıfta oldukları fark etmeksizin) 1. sınıftan başlamak üzere kayıt yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için https://praxis.aero/index.php/kabul-sartlari sayfasını inceleyiniz.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1.
Başvuru formu 
2. 3 Fotoğraf
3. Lise diplomasının kopyası (Öğrenci işlerinden ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)
4. Kayıtlı olduğu programa ait güncel öğrenci belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)
5. Transkript ve ders içerikleri (Öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır)
6. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
7. Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge
8. Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
9. İngilizce Yeterlilik Belgesi
10.Yatay geçiş yapmasında engel yoktur yazısı

Başvuru Şekli ve İletişim
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak (Ön Lisans Programları için) 09.01.2023 / 20.01.2023  tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta yolu ile ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.
Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulv. No:290 07190 Döşemealtı- Antalya
e-posta Adresi:
oidb@antalya.edu.tr

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN İNGİLİZCE SINAVI:

%100 İngilizce bölümünde okuyacak olan lisans öğrencilerimiz Güllük Yerleşkemizde İngilizce Sınavına girecektir.

İngilizce Sınavı Detayları:

 

 

 

 

Yatay Geçiş Öğrencileri için İngilizce Sınavı

 

 

 

 

09 - 20 Ocak 2023

(Hafta İçi)

 

Sınav Yeri: Güllük Yerleşkesi (Üçgen Mah. Tonguç Cd. No:31 Muratpaşa/Antalya

 

Sınavı Saatleri: 09.00 – 11.00 ve 13.30 –15:30 saatleri arasında

 

Sonuçlar e-posta yoluyla duyurulacaktır.

 

Not: 12.30 ve 13.30 arası öğle molası olduğu için bu saat aralığında sınav yapılmayacaktır.

MUAFİYET İÇİN KABUL EDİLEN SINAVLAR

İngilizce Dil Yeterliği olan öğrenciler aşağıdaki tabloda yer alan sınavların birinden belirtilen puanı almış olduğuna dair sınav sonuç belgesini Güllük Yerleşkesi 2. Kat 205 nolu ofise teslim ederek İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet dilekçesi doldurmalıdır.

 

YDS / KPDS / ÜDS/ YÖKDİL

TOEFL IBT

PTE AKADEMİK

65

78

67

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü: 0242 245 03 82

Başvuru Ve Değerlendirme Takvimi
 

Önlisans Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş Başvuruları

Pazartesi-Cuma

9.01.2023

20.01.2023

Önlisans Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

Pazartesi-Cuma

23.01.2023

27.01.2023

Önlisans Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş Sonuçlarının İlan Edilmesi

Pazartesi

30.01.2023

30.01.2023

Önlisans Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş Kesin Kayıtları

Salı - Cuma

31.01.2023

3.02.2023

 


 

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı

•    Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları,30.01.2023 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
•    Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların olması halinde sırayla yedekler çağrılır.
•    İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir.

2022-2023 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEPLERİ (ARALIK)  
MYO ADI BIRIM ADI 1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 24 12
MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PR. 16 8
MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. 24 12
MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. 16 8
MESLEK YÜKSEKOKULU UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ PR. 16 8
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK PR. 16 8
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. 24 12