Başvuru Esasları

  • Yatay geçiş, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.  (Eş değer programlar, aynı ÖSYM yerleştirme puan türüne sahip programlar olup isimleri aynı olan veya ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programlarıdır.)
  • Lisans diploma programlarının sadece üçüncü ve beşinci yarıyıllarına yatay geçiş yapılabilir.
  • Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
  • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
  • *Tamamen veya kısmen İngilizce eğitim yapan programlara yatay geçiş için ABU İngilizce Yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
  • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin,
  •  a) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60  veya  4.00 üzerinden 2.30  olması (Açık öğretimden veya uzaktan öğretimden gelen başvurular için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 80 veya 4.00 üzerinden 3.15 olması gerekir),
  •  b) Hâlen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olmaması gerekir.
  • Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir.

ANTALYA DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Aşağıdaki linkte bulunan takvimde belirtilen günlerde yapılacak seviye tespit sınavında orta ve orta üstü(intermediate),(upper intermediate) alan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilmeleri için ayrıca İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Şehir dışından gelecek öğrencilerimizin bu takvimdeki sınav tarihlerini göz önüne alarak Antalya’ ya geliş-gidiş tarihlerini programlamaları önemle tavsiye olunur. 
* İngilizce Sınav Takvimi için tıklayınız.
Başvuruların Değerlendirilmesi
•    Başvuruların değerlendirilmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.
•    Başvurular, ilgili Dekanlıklarca belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
•    Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, genel not ortalaması, merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre yapılır ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Komisyon gerek gördüğü takdirde adaylarla mülakat yapabilir.  
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru formu 
2. Lise diplomasının kopyası (Öğrenci işlerinden ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)
3. Kayıtlı olduğu programa ait güncel öğrenci belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)
4. Transkript ve ders içerikleri (Öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır)
5. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
6. Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge
7. İngilizce Yeterlilik Belgesi
8. Yatay geçiş başvuru ücretini(50 TL) yatırdığına dair banka dekontu veya Mali İşlerden alınan makbuz
Başvuru Ücretini Türk Lirası olarak yatırabileceğiniz;
DENİZBANK Hesap No: 4050-4695776-355
DENİZBANK IBAN No: TR61 0013 4000 0046 9577 6000 33
Başvuru Şekli ve İletişim
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 10 Temmuz / 11 Ağustos 2017 tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta yolu yla da ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.
Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulv. No:290 07190 Döşemealtı- Antalya
e-posta Adresi: http://gulseren.kilinc@antalya.edu.tr


Başvuru Ve Değerlendirme Takvimi

BAŞVURU TARİHİ

 

DEĞERLENDİRME TARİHİ

 

SONUÇLARIN İLÂN TARİHİ

 

KESİN KAYIT TARİHİ

 

YEDEK KAYIT TARİHİ

 

Başlangıç 

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

10.07.2017

11.08.2017

14.08.2017

18.08.2017

18.08.2017

21.08.2017

25.08.2017

05.09.2017

06.09.2017

2016-2017 Akademik Yılı Kurumlar Arası Başarı Koşulu İle Yatay Geçiş Kontenjanları>/p>

PROGRAM

 

FAKÜLTE

2.SINIF KONTENJAN

3.SINIF KONTENJAN

Ekonomi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

16

16

İşletme

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

16

16

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

16

16

Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

16

16

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

16

16

Endüstri Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

16

16

İnşaat Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

16

16

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

16

16

Hukuk

Hukuk Fakültesi

16

16

Mimarlık

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

16

16

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

16

16

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı


•    Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları,18 Ağustos 2017 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
•    Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların olması halinde sırayla yedekler çağrılır.
•    İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir.