Başvuru Esasları

 

  • Yatay geçiş, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.  (Eş değer programlar, aynı ÖSYM yerleştirme puan türüne sahip programlar olup isimleri aynı olan veya ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programlarıdır.)

  • Lisans diploma programlarının sadece üçüncü ve beşinci yarıyıllarına yatay geçiş yapılabilir.

  • Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

  • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

  • *Tamamen veya kısmen İngilizce eğitim yapan programlara yatay geçiş için ABU İngilizce Yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

  • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin,

  •  a) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60  veya  4.00 üzerinden 2.30  olması (Açık öğretimden veya uzaktan öğretimden gelen başvurular için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 80 veya 4.00 üzerinden 3.15 olması gerekir),

  •  b) Hâlen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olmaması gerekir.

  • Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay geçiş için başvuramaz.

  • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

ANTALYA DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

İngilizce Dil Sınavına katılmak  için 0242 245 03 82 nolu numarayı arayarak ya da eltp@antalya.edu.tr adresine e-mail göndererek randevu alınız. Randevu ile belirtilen günlerde yapılacak seviye tespit sınavında orta ve orta üstü(intermediate),(upper intermediate) alan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilmeleri için ayrıca İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Şehir dışından gelecek öğrencilerimizin randevu ile aldıkları sınav tarihlerini göz önüne alarak Antalya’ ya geliş-gidiş tarihlerini programlamaları önemle tavsiye olunur. 

Başvuruların Değerlendirilmesi
•    Başvuruların değerlendirilmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.
•    Başvurular, ilgili Dekanlıklarca belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
•    Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, genel not ortalaması, merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre yapılır ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Komisyon gerek gördüğü takdirde adaylarla mülakat yapabilir.  

PİLOTAJ BÖLÜMÜMÜZE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

       1.Adaya öncelikle PRAXIS Test Protokolü ( Pilotaja Elverişlilik Testi) uygulanmaktadır.

       2.Testten başarılı olanların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olması gerekmektedir. Geçerli sağlık sertifikası olmayanlar yetkilendirilen tıp merkezlerine yönlendirilmektedir.

       3.Tüm şartları sağlayan öğrencilerden yatay geçiş yapmaya hak kazananlar ( kaçıncı sınıfta oldukları fark etmeksizin) 1. sınıftan başlamak üzere kayıt yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için https://praxis.aero/index.php/kabul-sartlari sayfasını inceleyiniz.


Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1.
Başvuru formu 
2. Lise diplomasının kopyası (Öğrenci işlerinden ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)
3. Kayıtlı olduğu programa ait güncel öğrenci belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)
4. Transkript ve ders içerikleri (Öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır)
5. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
6. Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge
7. Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
8. İngilizce Yeterlilik Belgesi
9.Yatay geçiş yapmasında engel yoktur yazısı

Başvuru Şekli ve İletişim
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak (Ön Linsans Programları için) 4 Temmuz / 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta yolu yla da ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.
Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulv. No:290 07190 Döşemealtı- Antalya
e-posta Adresi:
oidb@antalya.edu.tr

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN İNGİLİZCE SINAVI:

%100 İngilizce bölümünde okuyacak olan lisans öğrencilerimiz Güllük Yerleşkemizde İngilizce Sınavına girecektir.

İngilizce Sınavı Detayları:

 

Yatay Geçiş Öğrencileri için İngilizce Sınavı

 

04 Temmuz –

 05 Ağustos 2022 (Hafta İçi)

Sınav Yeri: Güllük Yerleşkesi (Üçgen Mah. Tonguç Cd. No:31 Muratpaşa/Antalya                                                                                           

Sınav Saatleri: 09.00 – 11.00 ve 13.30 –15:30 saatleri arasında           

Sonuçlar e-posta yoluyla duyurulacaktır.      

Not: 12.30 ve 13.30 arası öğle molası olduğu için bu saat aralığında sınav  yapılmayacaktır.                                                                                                                                                       

MUAFİYET İÇİN KABUL EDİLEN SINAVLAR

İngilizce Dil Yeterliği olan öğrenciler aşağıdaki tabloda yer alan sınavların birinden belirtilen puanı almış olduğuna dair sınav sonuç belgesini Güllük Yerleşkesi 2. Kat 205 nolu ofise teslim ederek İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet dilekçesi doldurmalıdır.

YDS / KPDS /
ÜDS/ YÖKDİL

TOEFL IBT

PTE AKADEMİK

65

78

67

Başvuru Ve Değerlendirme Takviminin aşağıdaki gibi revize edilmesi

Başarı Koşulu ile Yurt Dışı ve Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları 

04.07.2022

05.08.2022

Başarı Koşulu ile Yurt Dışı ve Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Başvurularının Değerlendirilmesi 

08.08.2022

12.08.2022

Başarı Koşulu ile Yurt Dışı ve Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Sonuçlarının İlan Edilmesi

16.08.2022

16.08.2022

Başarı Koşulu ile Yurt Dışı ve Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Kesin Kayıtları 

17.08.2022

24.08.2022


Sonuçların İlanı ve İntibak Programı
•    Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları,16.08.2022 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
•    Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların olması halinde sırayla yedekler çağrılır.
•    İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir.

 

2022-2023 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANS BAŞARI KOŞULUYLA YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEPLERİ (HAZİRAN)

BIRIM_ID

FAK_YO_ADI

BIRIM_ADI

 

2.SINIF YURTDIŞI

3.SINIF YURTİÇİ

3.SINIF YURTDIŞI

2.SINIF YURTİÇİ

 

 

 

 

 

 

 

414442

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ PR.

16

8

16

8

327156

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE)

24

12

24

12

327149

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

429585

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK PR.

32

16

-

-

374538

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

374543

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

389372

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)

24

12

24

12

374548

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

435927

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

435933

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

435937

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

435921

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

435942

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

431646

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK PR.

16

8

-

-

431644

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK PR.

16

8

-

-

414441

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR.

16

8

16

8

414438

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK PR.

24

12

24

12

389462

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

PİLOTAJ PR.

16

8

16

8

327050

TURİZM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

419634

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

2022-2023 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI BAŞARI KOŞULUYLA YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEPLERİ (HAZİRAN)

BIRIM ID

MYO ADI

BIRIM ADI

2. SINIF YURTİÇİ

2. SINIF YURTDIŞI

374517

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

ADALET PR.

16

8

327134

MESLEK YÜKSEKOKULU

AŞÇILIK PR.

16

8

327144

MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR.

16

8

327130

MESLEK YÜKSEKOKULU

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR.

16

8

413089

MESLEK YÜKSEKOKULU

UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ PR.

16

8

413417

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR.

24

12

413357

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ PR.

16

8

413406

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ANESTEZİ PR.

16

8

413408

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

DİYALİZ PR.

16

8

413413

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ PR.

24

12

413410

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİL YARDIM PR.

24

12

429921

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

OPTİSYENLİK PR.

16

8

413358

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR.

24

12

413361

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.

24

12