Başvuru Esasları

 • Yatay geçiş, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.  

 • Önlisans diploma programlarının sadece ikinci ve üçüncü yarıyıllarına yatay geçiş yapılabilir.

 • Lisans diploma programlarının sadece üçüncü,beşinci ve yedinci yarıyıllarına yatay geçiş yapılabilir.

 • Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 • *Tamamen veya kısmen İngilizce eğitim yapan programlara yatay geçiş için ABU İngilizce Yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin,

 •  a) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60  veya  4.00 üzerinden 2.30  olması (Açık öğretimden veya uzaktan öğretimden gelen başvurular için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 80 veya 4.00 üzerinden 3.15 olması gerekir),

 •  b) Hâlen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olmaması gerekir.

 • Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler Kurumlar Arası Başarı Koşulu ile Yatay geçiş için başvuramaz.

 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.


Başvuruların Değerlendirilmesi
•    Başvuruların değerlendirilmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.
•    Başvurular, ilgili Dekanlıklarca belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
•    Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, genel not ortalaması, merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre yapılır ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Komisyon gerek gördüğü takdirde adaylarla mülakat yapabilir.  

PİLOTAJ BÖLÜMÜMÜZE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

       1.Adaya öncelikle PRAXIS Test Protokolü ( Pilotaja Elverişlilik Testi) uygulanmaktadır.

       2.Testten başarılı olanların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olması gerekmektedir. Geçerli sağlık sertifikası olmayanlar yetkilendirilen tıp merkezlerine yönlendirilmektedir.

       3.Tüm şartları sağlayan öğrencilerden yatay geçiş yapmaya hak kazananlar ( kaçıncı sınıfta oldukları fark etmeksizin) 1. sınıftan başlamak üzere kayıt yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için https://praxis.aero/index.php/kabul-sartlari sayfasını inceleyiniz.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1.
Başvuru formu 
2. 3 Fotoğraf
3. Lise diplomasının kopyası (Öğrenci işlerinden ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)
4. Kayıtlı olduğu programa ait güncel öğrenci belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)
5. Transkript ve ders içerikleri (Öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır)
6. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
7. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait YKS sonuç belgesinin internet çıktısı
8. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınav yerleştirme sonuç belgesi
9. Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge
10. Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
11.
Kabul Edilen İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonucu (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL/PTE AKADEMİL/TOEFL IBT) (Eğitim dili İngilizce olan bölümler için)

12.Yatay geçiş yapmasında engel yoktur yazısı, Yatay geçiş yapmamıştır yazısı

Başvuru Şekli ve İletişim
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak
22.07.2024/ 19.08.2024 tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta yolu ile ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.
Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulv. No:290 07190 Döşemealtı- Antalya
e-posta Adresi:
oi@antalya.edu.tr

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN İNGİLİZCE SINAVI:

%100 İngilizce bölümünde okuyacak olan lisans öğrencilerimiz Güllük Yerleşkemizde İngilizce Sınavına girecektir.

İngilizce Sınavı Detayları:

 

 

 

 

Yatay Geçiş Öğrencileri için İngilizce Sınavı

 

 

 

 

22.07.2024-19.08.2024 

 

Sınav Yeri: Güllük Yerleşkesi (Üçgen Mah. Tonguç Cd. No:31 Muratpaşa/Antalya - 0 242 245 03 71

 

Sınavı Saatleri: 09.00 – 10.00 - 11.00 ve 13.30  saatleri arasında

 

Sonuçlar e-posta yoluyla duyurulacaktır.

 

Not: 12.30 ve 13.30 arası öğle molası olduğu için bu saat aralığında sınav yapılmayacaktır.

MUAFİYET İÇİN KABUL EDİLEN SINAVLAR

İngilizce Dil Yeterliği olan öğrenciler aşağıdaki tabloda yer alan sınavların birinden belirtilen puanı almış olduğuna dair sınav sonuç belgesini Güllük Yerleşkesi 2. Kat 205 nolu ofise teslim ederek İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet dilekçesi doldurmalıdır.

 

YDS / KPDS / ÜDS/ YÖKDİL

TOEFL IBT

PTE AKADEMİK

65

78

67

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Tel: 0242 245 03 71

Başvuru Ve Değerlendirme Takvimi
 

Başarı Koşulu ile Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları

Pazartesi-Pazartesi

22.07.2024

19.08.2024

Başarı Koşulu ile Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Başvurularının Değerlendirilmesi

Çarşamba-Salı

21.08.2024

27.08.2024

Başarı Koşulu ile Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Sonuçlarının İlan Edilmesi

Perşembe

29.08.2024

29.08.2024

Başarı Koşulu ile Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Kesin Kayıtları

Pazartesi-Cuma

02.09.2024

13.09.2024

 


 
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEPLERİ (2024-2025 HAZİRAN)
BIRIM_ID FAK_YO_ADI BIRIM_ADI   2.SINIF YURTDIŞI 3.SINIF YURTİÇİ 3.SINIF YURTDIŞI 4.SINIF YURTİÇİ 4.SINIF YURTDIŞI
2.SINIF YURTİÇİ
                 
414442 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR. 15 3 15 3 15 3
327156 GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE) 24 12 24 12   0
327149 GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8   0
429585 HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. 32 16 32 16   0
374538 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8   0
374543 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8   0
389372 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) 24 12 24 12   0
374548 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8   0
435927 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8   0
435933 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) 12 6 12 6   0
435937 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8   0
435921 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8   0
435942 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8   0
431646 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK PR. 16 8 16 8   0
431644 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK PR. 16 8 16 8   0
414441 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. 16 8 16 8   0
414438 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK PR. 16 8 16 8   0
389462 SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU PİLOTAJ PR. 16 8 16 8   0
327050 TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8   0
419634 TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8  

0

 

         
374517 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2 1
327134 MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PR. 16 8
327144 MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. 24 12
327130 MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. 16 8
413089 MESLEK YÜKSEKOKULU UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ PR. 2 1
413417 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR. 24 12
413357 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PR. 24 12
413406 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PR. 24 12
413408 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PR. 24 12
413413 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PR. 24 12
413410 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PR. 24 12
429921 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK PR. 24 12
413358 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. 24 12
413361 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. 24 12
           

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı

•    Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları,
29.08.2024 
 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
•    Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların olması halinde sırayla yedekler çağrılır.
•    İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir.