Başvuru Esasları

•    Yurtdışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü üniversitenin (yükseköğretim kurumunun) ve eğitimin yapıldığı programın, lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından tanınması gerekir. 
•    Adayın tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 60/100 (2.30/4.00) olması gerekir.
•    Yurt dışından yapılan başvurularda, adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye  girmiş ve ilgili programa yerleştirmede dikkate alınan puan türünde asgari puanı (180 puan) almış olmaları veya aşağıda belirtilen belgelere sahip olmaları gerekir.
•    SAT1(Minimum1000 puan)
ACT (Minimum 21 Puan)
Abitur
Fransız Bakaloryası
GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita
•    2017-2018 yılından itibaren aşağıdaki linkte belirtildiği üzere ilgili bölümlerde başarı sıralaması aranacaktır.
http://www.yok.gov.tr/web/guest/yurtdisindan-ulkemizdeki-yuksekogretim-kurumlarina-yatay-gecis

•    Tamamen veya kısmen İngilizce eğitim yapan programlara yatay geçiş için ABÜ İngilizce Yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
Başvuruların Değerlendirilmesi
•    Başvurular, ilgili Dekanlıklarca belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
•    Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, genel not ortalaması ve eğer geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre yapılır ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Komisyon gerek gördüğü takdirde adaylarla mülakat yapabilir.  
 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.      Başvuru formu 
2.      Lise diplomasının kopyası ( ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)
3.      Kayıtlı olduğu programa ait güncel öğrenci belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)
4.      Transkript ve ders içerikleri (Öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır)
5.      Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
6.      Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge
7.      *İngilizce Yeterlilik Belgesi
8.      Yatay geçiş başvuru ücretini(50 TL) yatırdığına dair banka dekontu veya Mali İşlerden
alınan makbuz
 

ANTALYA DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
Aşağıdaki linkte bulunan takvimde belirtilen günlerde yapılacak seviye tespit sınavında orta ve orta üstü(intermediate),(upper intermediate) alan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilmeleri için ayrıca İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Şehir dışından gelecek öğrencilerimizin bu takvimdeki sınav tarihlerini göz önüne alarak Antalya’ ya geliş-gidiş tarihlerini programlamaları önemle tavsiye olunur. 
* İngilizce Sınav Takvimi için tıklayınız.
Başvuru Ücretini Türk Lirası olarak yatırabileceğiniz;
DENİZBANK Hesap No: 4050-4695776-355
DENİZBANK IBAN No: TR61 0013 4000 0046 9577 6000 33
 

Başvuru Şekli ve İletişim
 
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 10 Temmuz / 11 Ağustos 2017 tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta yoluyla da ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.
Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi
                               

Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 Döşemealtı- Antalya
e-posta Adresi:gulseren.kilinc@antalya.edu.tr
 

BAŞVURU TARİHİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ

SONUÇLARIN İLÂN TARİHİ

KESİN KAYIT TARİHİ

YEDEK KAYIT TARİHİ

Başlangıç 

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

10.07.2017

11.08.2017

14.08.2017

18.08.2017

18.08.2017

21.08.2017

25.08.2017

05.09.2017

06.09.2017

2017-2018 Akademik Yılı Yurtdışı Başarı Koşulu İle Yatay Geçiş Kontenjanları

PROGRAM

FAKÜLTE

2.SINIF KONTENJAN

3.SINIF KONTENJAN

Ekonomi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

8

8

İşletme

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

8

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

8

8

Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

8

8

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

8

8

Endüstri Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

8

8

İnşaat Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

8

8

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

8

8

Hukuk

Hukuk Fakültesi

8

8

Mimarlık

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

8

8

İç Mimarlık

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

8

8

 

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı
•    Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, 18 Ağustos 2017 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
•    Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların olması halinde sırayla yedekler çağrılır.
•    İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir.