Başvuru Esasları

•Yurtdışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü üniversitenin (yükseköğretim kurumunun) ve eğitimin yapıldığı programın, lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından tanınması gerekir. 
•Adayın tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 60/100 (2.30/4.00) olması gerekir.
•Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına Sayfa 5 / 8 geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, Antalya Bilim Üniversitesi tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara sahip olması gerekir.
•2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı başvurları için linkte belirtilen esaslar uygulanacaktır.
https://www.yok.gov.tr/Ogrenci/kuresel-salgin-dolayisiyla-yurt-icindeki-yuksekogretim-kurumlarina-yatay-gecis-kosullari
•Tamamen veya kısmen İngilizce eğitim yapan programlara yatay geçiş için ABÜ İngilizce Yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Başvuruların Değerlendirilmesi
•Başvurular, ilgili Dekanlıklarca belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
•Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, genel not ortalaması ve eğer geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre yapılır ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Komisyon gerek gördüğü takdirde adaylarla mülakat yapabilir.  

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.      Başvuru formu 
2.      Lise diplomasının kopyası ( ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)
3.      Kayıtlı olduğu programa ait güncel öğrenci belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)
4.      Transkript ve ders içerikleri (Öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır)
5.      Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait YKS sonuç belgesinin internet çıktısı
6.      Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge
7.      Yurt dışı kontenjanından kayıt yaptırmış öğrenciler için programa kabul edilmelerini sağlayan sınav sonuç belgesi
8.      Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programının öğrenim dilini gösterir belge
9.      *İngilizce Yeterlilik Belgesi

ANTALYA DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
İngilizce Dil Sınavına katılmak  için 0242 245 03 82 nolu numarayı arayarak ya da eltp@antalya.edu.tr adresine e-mail göndererek randevu alınız. Randevu ile belirtilen günlerde yapılacak seviye tespit sınavında orta ve orta üstü(intermediate),(upper intermediate) alan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilmeleri için ayrıca İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Şehir dışından gelecek öğrencilerimizin randevu ile aldıkları sınav tarihlerini göz önüne alarak Antalya’ ya geliş-gidiş tarihlerini programlamaları önemle tavsiye olunur. 

Başvuru Şekli ve İletişim
 
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 06 Temmuz / 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta yoluyla da ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.

Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 Döşemealtı- Antalya
e-posta Adresi: gulseren.kilinc@antalya.edu.tr

BAŞVURU TARİHİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ

SONUÇLARIN İLÂN TARİHİ

 

 

21.08.2020

KESİN KAYIT TARİHİ

Başlangıç 

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

06.07.2020

04.08.2020

17.08.2020

21.08.2020

24.08.2020

28.08.2020

 

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı

•Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, 21 Ağustos 2020 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
•Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların olması halinde sırayla yedekler çağrılır.
•İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir.