Başvuru Esasları

•Yurtdışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü üniversitenin (yükseköğretim kurumunun) ve eğitimin yapıldığı programın, lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından tanınması gerekir. 
•Adayın tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 60/100 (2.30/4.00) olması gerekir.
•Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına Sayfa 5 / 8 geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, Antalya Bilim Üniversitesi tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara sahip olması gerekir.
•2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı başvurları için linkte belirtilen esaslar uygulanacaktır.

https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-baskanligindan-yatay-gecislere-iliskin-duyuru

•Tamamen veya kısmen İngilizce eğitim yapan programlara yatay geçiş için ABÜ İngilizce Yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Başvuruların Değerlendirilmesi
•Başvurular, ilgili Dekanlıklarca belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
•Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, genel not ortalaması ve eğer geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre yapılır ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Komisyon gerek gördüğü takdirde adaylarla mülakat yapabilir.  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.   Başvuru formu 
2. 3 Fotoğraf
3. Lise diplomasının kopyası (Öğrenci işlerinden ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)
4. Kayıtlı olduğu programa ait güncel öğrenci belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)
5. Transkript ve ders içerikleri (Öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır)
6. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
7. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait YKS sonuç belgesinin internet çıktısı
8. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınav yerleştirme sonuç belgesi
9. Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge
10. Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
11. İngilizce Yeterlilik Belgesi
12.Yatay geçiş yapmasında engel yoktur yazısı, Yatay geçiş yapmamıştır yazısı


ANTALYA DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

İngilizce Dil Sınavına katılmak  için 0242 245 03 82 nolu numarayı arayarak ya da
eltp@antalya.edu.tr adresine e-mail göndererek randevu alınız. Randevu ile belirtilen günlerde yapılacak seviye tespit sınavında orta ve orta üstü(intermediate),(upper intermediate) alan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilmeleri için ayrıca İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Şehir dışından gelecek öğrencilerimizin randevu ile aldıkları sınav tarihlerini göz önüne alarak Antalya’ ya geliş-gidiş tarihlerini programlamaları önemle tavsiye olunur. 

Başvuru Şekli ve İletişim
 
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 09.01.2023 / 20.01.2023 tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta yoluyla da ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.

Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 Döşemealtı- Antalya

e-posta Adresi:
 oidb@antalya.edu.tr

 

Başvuru Ve Değerlendirme Takvimi

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi  Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

Pazartesi-Çarşamba

21.08.2023

23.08.2023

Başarı Koşulu ile Yurt Dışı ve Yurt İçi Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş Sonuçlarının ÖİM'ye Bildirilmesi için Son Gün

Perşembe

24.08.2023

24.08.2023

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş Sonuçlarının ÖİM'ye Bildirilmesi için Son Gün

Perşembe

24.08.2023

24.08.2023

Başarı Koşulu ile Yurt Dışı ve Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Sonuçlarının İlan Edilmesi

Cuma

25.08.2023

25.08.2023

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi  Yatay Geçiş
Sonuçlarının İlan Edilmesi

Cuma

25.08.2023

25.08.2023

Başarı Koşulu ile Yurt Dışı ve Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Kesin Kayıtları

Pazartesi-Cuma

28.08.2023

8.09.2023

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi  Yatay Geçiş
Kesin Kayıtları

Pazartesi-Cuma

28.08.2023

8.09.2023

 

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı

•Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, 25.08.20223 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
•Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların olması halinde sırayla yedekler çağrılır.
•İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir.

 

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEPLERİ (2023-2024 HAZİRAN)

BIRIM_ID

FAK_YO_ADI

BIRIM_ADI

 

2.SINIF YURTDIŞI

3.SINIF YURTİÇİ

3.SINIF YURTDIŞI

4.SINIF YURTİÇİ

4.SINIF YURTDIŞI

2.SINIF YURTİÇİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414442

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ PR.

24

12

24

12

24

12

327156

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE)

24

12

24

12

 

0

327149

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

 

0

429585

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK PR.

32

16

32

16

 

0

327104

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK PR.

0

0

0

0

 

0

374538

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

 

0

374543

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

 

0

389372

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)

24

12

24

12

 

0

374548

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

 

0

435927

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

24

12

24

12

 

0

435933

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

 

0

435937

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

 

0

435921

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

 

0

435942

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

 

0

431646

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK PR.

16

8

16

8

 

0

431644

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK PR.

16

8

16

8

 

0

414441

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR.

16

8

16

8

 

0

414438

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK PR.

24

12

24

12

 

0

389462

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

PİLOTAJ PR.

16

8

16

8

 

0

327050

TURİZM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

 

0

419634

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

16

8

16

8

 

0

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEPLERİ (2023-2024 HAZİRAN)

BIRIM ID

MYO ADI

BIRIM ADI

2. SINIF YURTİÇİ

2. SINIF YURTDIŞI

374517

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

ADALET PR.

24

12

327134

MESLEK YÜKSEKOKULU

AŞÇILIK PR.

16

8

327144

MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR.

24

12

327130

MESLEK YÜKSEKOKULU

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR.

16

8

413089

MESLEK YÜKSEKOKULU

UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ PR.

16

8

413417

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR.

24

12

413357

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ PR.

24

12

413406

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ANESTEZİ PR.

24

12

413408

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

DİYALİZ PR.

24

12

413413

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ PR.

24

12

413410

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİL YARDIM PR.

24

12

429921

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

OPTİSYENLİK PR.

16

8

413358

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR.

24

12

413361

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.

24

12