Başvuru Esasları

•Yurtdışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü üniversitenin (yükseköğretim kurumunun) ve eğitimin yapıldığı programın, lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından tanınması gerekir. 
•Adayın tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 60/100 (2.30/4.00) olması gerekir.
•Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına Sayfa 5 / 8 geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, Antalya Bilim Üniversitesi tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara sahip olması gerekir.
•2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı başvurları için linkte belirtilen esaslar uygulanacaktır.

https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-baskanligindan-yatay-gecislere-iliskin-duyuru

•Tamamen veya kısmen İngilizce eğitim yapan programlara yatay geçiş için ABÜ İngilizce Yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Başvuruların Değerlendirilmesi
•Başvurular, ilgili Dekanlıklarca belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
•Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, genel not ortalaması ve eğer geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre yapılır ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Komisyon gerek gördüğü takdirde adaylarla mülakat yapabilir.  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.   Başvuru formu 
2. 3 Fotoğraf
3. Lise diplomasının kopyası (Öğrenci işlerinden ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)
4. Kayıtlı olduğu programa ait güncel öğrenci belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)
5. Transkript ve ders içerikleri (Öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır)
6. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
7. Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge
8. Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
9. İngilizce Yeterlilik Belgesi
10.Yatay geçiş yapmasında engel yoktur yazısı


ANTALYA DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

İngilizce Dil Sınavına katılmak  için 0242 245 03 82 nolu numarayı arayarak ya da
eltp@antalya.edu.tr adresine e-mail göndererek randevu alınız. Randevu ile belirtilen günlerde yapılacak seviye tespit sınavında orta ve orta üstü(intermediate),(upper intermediate) alan öğrenciler hazırlıktan muaf olabilmeleri için ayrıca İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Şehir dışından gelecek öğrencilerimizin randevu ile aldıkları sınav tarihlerini göz önüne alarak Antalya’ ya geliş-gidiş tarihlerini programlamaları önemle tavsiye olunur. 

Başvuru Şekli ve İletişim
 
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 09.01.2023 / 20.01.2023 tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta yoluyla da ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.

Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 Döşemealtı- Antalya

e-posta Adresi:
 oidb@antalya.edu.tr

 

Başvuru Ve Değerlendirme Takvimi

Önlisans Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş Başvuruları

Pazartesi-Cuma

09.01.2023

20.01.2023

Önlisans Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

Pazartesi-Cuma

23.01.2023

27.01.2023

Önlisans Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş Sonuçlarının İlan Edilmesi

Pazartesi

30.01.2023

30.01.2023

Önlisans Başarı Koşulu ile Yatay Geçiş Kesin Kayıtları

Salı - Cuma

31.01.2023

03.02.2023

 

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı

•Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları,30.01.20223 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
•Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların olması halinde sırayla yedekler çağrılır.
•İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir.

2022-2023 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEPLERİ (ARALIK)  
MYO ADI BIRIM ADI 1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 24 12
MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PR. 16 8
MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. 24 12
MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. 16 8
MESLEK YÜKSEKOKULU UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ PR. 16 8
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK PR. 16 8
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. 24 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. 24 12