Bölüm Başkanı - Dr. Öğr. Üyesi Shirin IZADPANAH

Antalya Bilim Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne hoşgeldiniz. İç mekan tasarımı doğrudan insan hayatını etkilediği için bir iç mimar olmak heyecan verici olduğu kadar mücadele gerektirir. Günümüzde ise iç mimarlık mesleği bir gereklilik haline gelmiştir. İç mimarlık, çevreyi, doğal ve yapay kaynakları korumaya yardımcı olur, yaşamak ve çalışmak için dünyayı daha iyi bir yer haline getirir. Programımız, teorik bilgiler ve uygulama esasları arasında bir denge sağlamakta, öğrencileri eleştirel düşünmeye, hem işlevsel hem de estetik açıdan olumlu mekanlar yaratmalarına teşvik eder.

Vizyonumuz, kendisini mesleğine adamış, derin bilgi birikimine sahip, güçlü çalışma ahlakı sergileyen, toplumun çevresel ve sosyal konuları ile teknolojik gelişmeler konusunda farkındalık sahibi olan meslek insanları yetiştirmektir. Misyonumuz, öğrencileri piyasadaki mevcut zorluklarla yüzleştirmek ve onları gerçek tasarım problemlerini çözümlemek için disiplinler arası çalışmalara dahil eden bir eğitim çerçevesi sunmaktır.

Öğrencilerimizin piyasa mücadelesi için girişimcilik ruhu kazanarak, tutkuyla mezun olmalarını bekliyoruz. Son olarak, bölümümüz; akademik kadromuz ve öğrencilerimiz arasındaki pozitif ilişkilere vurgu yaparak olumlu bir atmosfer yaratmaktadır. Bölümdeki herkes adına, sizi keyif aldığımız tasarım, yaratım ve deneyimlerin bir parçası olmak için programımıza katılmaya davet ediyorum. Kapımız her zaman tutkulu ve kararlı öğrencileri ağırlamaya açıktır.