ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2022-2023 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI
1. YIL
1  Güz Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
CHM 101 Genel Kimya 3 2 4 5  
PHYS 101 Fizik I 3 0 3 4 PHYL 101 (Yan)
PHYL 101 Fizik I Laboratuvar 0 2 1 2 PHYS 101 (Yan)
CS 101 Programlamaya Giriş I 3 2 4 6  
ACE 101 Akademik Yazma ve Okumaya Giriş 3 0 3 3  
TURK 101 Türk Dili I 2 0 2 2  
MATH 101 Matematik I 4 2 5 6  
KPL 101 Kariyer Planlama 1 0 1 2  
        TOPLAM 19 8 23 30  
                   
2  Bahar Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
ACE 103 İngilizce Sunum Becerileri 3 0 3 3  
CS 102 Programlamaya Giriş II 3 2 4 6 CS 101
BIO 102 Biyoloji 3 0 3 4  
MATH 102 Matematik II 4 2 5 6 MATH 101
CS 212 Ayrık Hesapsal Yapılar I 2 0 2 3  
PHYS 102 Fizik II 3 0 3 4 PHYL 102 (Yan)
PHYL 102 Fizik II Laboratuvar 0 2 1 2 PHYS 102 (Yan)
TURK 102 Türk Dili II 2 0 2 2  
        TOPLAM 20 6 23 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 11 35 48  
GENEL DERSLER 5 11 12  
ALAN SEÇMELİ DERSLER 0 0 0  
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 0 0 0  
1. YIL TOPLAM 16 46 60  
                   
2. YIL
3  Güz Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
CS 215 Ayrık Hesapsal Yapılar II 3 0 3 5  
MATH 210 Doğrusal Cebir 4 2 5 5  
CS 203 Nesne Tabanlı Programlama 3 2 4 5 CS 102
EE 221 Sayısal Sistemler 3 0 3 4 EE 223 (Yan)
EE 223 Sayısal Sistemler Laboratuvar 0 2 1 2 EE 221 (Yan)
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2  
ENEC 200 Mühendislik Ekonomisi 2 2 3 4  
USD 100 Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 3  
                   
        TOPLAM 20 8 24 30  
                   
4  Bahar Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
CS 220 Veri Yapıları 3 2 4 6 CS 102 ve CS 215
CS 224 Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi 3 0 3 5 EE 221 ve EE 223
CS 230 Veritabanı Sistemlerine Giriş 3 0 3 6 CS 102
MATH 220 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 5 MATH 102 ve MATH 210
MATH 211 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik 3 0 3 5  
USD 100 Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 3  
        TOPLAM 19 2 20 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 11 36 52  
GENEL DERSLER 1 2 2  
ALAN SEÇMELİ DERSLER 0 0 0  
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 2 6 6  
2. YIL TOPLAM 14 44 60  
                   
3. YIL
5  Güz Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
CS 313 Algoritmalar 3 0 3 5 CS 102 ve CS 215
CS 305 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5 CS 203
CS 365 Sistem Programlama 3 0 3 5 CS 102
CS 293 Yaz Stajı I 0 2 1 5  
CS 301 Programlama Dillerinin Temelleri 3 0 3 5 CS 102
CS 335 Veritabanı Sistemleri ve Uygulamaları 3 0 3 5 CS 230
        TOPLAM 15 2 16 30  
                   
6  Bahar Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
MATH 330 Mühendisler için Sayısal Analiz 4 2 5 5 MATH 101 ve MATH 210
CS 312 Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi 3 0 3 5 CS 215
CS 362 İşletim Sistemleri 3 0 3 6 CS 102
CS 340 Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 6 CS 102 ve MATH 210
ENAE 302 Alan İçi Seçmeli 3 0 3 5  
USD 100 Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 3  
        TOPLAM 19 2 20 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 10 30 52  
GENEL DERSLER 0 0 0  
ALAN SEÇMELİ DERSLER 1 3 5  
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 1 3 3  
3. YIL TOPLAM 12 36 60  
                   
4. YIL
7  Güz Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
CS 393 Yaz Stajı II 0 2 1 5  
CS 493 Bilgisayar Mühendisliğinde Proje Yönetimi ve Etik 2 0 2 3 CS 102
ENWH 401 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I 2 0 2 2  
CSAE 401 Bölüm Seçmeli 3 0 3 5  
CSAE 403 Bölüm Seçmeli 3 0 3 5  
CSAE 405 Bölüm Seçmeli 3 0 3 5  
ENAE 401 Alan İçi Seçmeli 3 0 3 5  
        TOPLAM 16 2 17 30  
                   
8  Bahar Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
ENIN 404 İnovasyon ve Girişimcilik 2 0 2 2  
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2  
CS 494 Lisans Projesi 1 4 3 8 CS 493
CSAE 402 Bölüm Seçmeli 3 0 3 5  
CSAE 404 Bölüm Seçmeli 3 0 3 5  
CSAE 406 Bölüm Seçmeli 3 0 3 5  
USD 100 Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 3  
        TOPLAM 17 4 19 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 5 10 20  
GENEL DERSLER 1 2 2  
ALAN SEÇMELİ DERSLER 7 21 35  
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 1 3 3  
4. YIL TOPLAM 14 36 60  
                   
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER (CSAE 4**) Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
CS 408 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı     3 0 3 5 CS102
CS 414 İleri Algoritmalar     3 0 3 5 CS102 ve CS215
CS 423 Robotiğe Giriş       3 0 3 5 CS102
CS 424 Gömülü Sistem Tasarımı     3 2 4 5 CS102 ve CS224
CS 433 Bilgisayar Mühendisliğinde Bağımsız Çalışma I 3 0 3 5 CS102
CS 434 Bilgisayar Mühendisliğinde Bağımsız Çalışma II 3 0 3 5 CS102
CS 453 Dijital Görüntü İşleme     3 0 3 5 CS102
CS 455 Makine Öğrenmesi     3 0 3 5 CS102 ve MATH211
CS 457 Veri Bilimine Giriş     3 0 3 5 CS102
CS 463 Bilgisayar Ağları       3 0 3 5 CS102
CS 476 Kablosuz Haberleşme     3 0 3 5 CS102
CS 478 Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri     3 0 3 5 CS102
CS 472  Kriptografi       3 0 3 5 CS102
CS 474 Enformasyon ve Kodlama Teorisi     3 0 3 5 CS102
CS 483 Hesaplamalı Biyolojiye Giriş     3 0 3 5 CS102
                   
ALAN SEÇMELİ DERSLER (ENAE ***) Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
ENCE 462 Akıllı Ulaşım Sistemlerine Giriş     3 0 3 5  
ENCE 482 Çevre Mühendisliği     3 0 3 5  
ENCE 483 Sürdürülebilir Gelişme İçin Mühendislik   3 0 3 5  
ENCS 401   Web Programlama     3 0 3 5  
ENCS 402  Çizge Kuramı       3 0 3 5  
ENEE 318 Elektrik Tesisleri       3 0 3 5  
ENEE 321 Lazerler       3 0 3 5  
ENEE 361 Biyomedikal Görüntüleme     3 0 3 5  
ENEE 362 Güneş Enerjisi Mühendisliğine Giriş   3 0 3 5  
ENIE 401 Savunmada Dijital Dönüşüm     3 0 3 5  
ENIE 403 İkna Edici Teknolojiler     3 0 3 5  
ENIE 404 Dijital Dönüşüm Paradoksu     3 0 3 5  
ENIE 406 Artırılmış İnsan       3 0 3 5  
ENIE 410   Bağımsız Çalışma     3 0 3 5  
ENIE 420  Endüstri Uygulamaları     3 2 4 5  
ENIE 430 EM Müşteri Projesi Meydan Okuması   3 2 4 5  
ENIE 440 Bulanık Mantığa Giriş     3 2 4 5  
ENME 301   Dinamik Sistemlerin Simülasyonu     3 0 3 5  
ENME 401  Modern İmalat Yöntemleri     3 0 3 5  
ENME 402   Yenilenebilir Enerji Sistemleri     3 0 3 5  
                   
DERS SAYISI VE TOPLAM KREDİ DERS SAYISI KREDİ   AKTS  
56 162   240
                   
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0                  
                   

 

Bilgisayar Mühendisliği 2020 Müfredatı için tıklayınız.

Bilgisayar Mühendisliği 2018 Müfredatı için tıklayınız.

Bilgisayar Mühendisliği 2017 Müfredatı için tıklayınız.

Bilgisayar Mühendizliği 2016 Müfredatı için tıklayınız.

Bilgisayar Mühendisliği 2012 Müfredatı için tıklayınız.