MİSYON

Ebeliğin temel kavram, kuram ve ilkelerini benimseyecek, gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde riskli durumları erken tanılayabilecek, sağlığın yeniden kazandırılması ve sürdürülmesi için uygun yaklaşımları planlayabilecek, bilimsel yaklaşımıyla fark yaratan ebeler yetiştirmektir.

VİZYON

Öğrenci odaklı bir yaklaşımla ebelik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir bölüm olmaktır.