Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

İktisada Giriş I                    

2

1

1

3

2

0

1

2

1

2

0

2

Matematik I

2

1

0

0

0

0

1

0

1

2

0

2

Muhasebe I

1

1

0

0

0

0

1

0

1

2

0

1

Hukuka Giriş

0

1

0

0

0

0

1

0

1

2

0

1

Bilişim Teknolojileri

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

1

Akademik İngilizce I

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

Türk Dili I

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

İktisada Giriş II

2

2

2

2

2

0

1

2

1

2

0

2

Matematik II

2

1

0

0

0

0

1

0

1

2

0

2

Muhasebe II

1

1

0

0

0

0

1

0

1

2

0

1

Anayasa Hukuku

0

1

0

0

0

0

1

0

1

2

0

1

Araştırma Yöntemleri

3

3

2

3

3

3

2

3

2

2

3

3

Akademik İngilizce II

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

Türk Dili II

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

Mikroekonomi I

2

2

2

2

2

0

1

2

2

2

0

2

Makroekonomi I

2

2

2

2

2

0

1

2

2

2

0

2

İstatistik I

2

2

1

3

1

3

1

1

2

2

2

2

Maliyet Muhasebesi

1

1

0

1

1

0

1

1

1

2

0

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

0

1

1

1

1

0

1

0

2

2

0

2

Mikroekonomi II

2

2

2

2

2

0

1

2

2

2

0

2

Makroekonomi II

2

2

2

2

2

0

1

2

2

2

0

2

İstatistik II

2

2

2

3

2

3

1

2

2

2

2

2

Kamu Maliyesi

1

1

2

1

1

0

1

2

2

2

0

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

0

1

1

1

1

0

1

0

2

2

0

2

Ekonometri I

3

3

2

2

2

3

1

2

2

2

3

3

Matematiksel İktisat I

2

2

2

1

2

0

1

1

2

2

0

2

Uluslararası İktisat I

2

2

2

2

2

0

1

2

2

2

0

2

Parasal İktisat I

2

2

3

2

2

0

1

2

2

2

0

2

Ekonometri II

3

3

2

2

2

3

1

2

2

2

3

3

Matematiksel İktisat II

2

2

2

1

2

0

1

1

2

2

0

2

Uluslararası İktisat II

3

3

3

3

3

0

1

2

2

2

0

2

Parasal İktisat II

2

2

3

2

2

0

1

2

2

2

0

2

Uygulamalı Ekonometri I

3

3

2

3

2

3

1

3

2

2

3

2

Türkiye Ekonomisi I

2

2

3

2

3

0

1

3

2

2

0

2

İktisadi Büyüme

3

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

2

İktisatta Özel Konular I

1

1

1

 

1

1

1

1

1

2

2

1

2

Uygulamalı Ekonometri II

3

3

2

2

2

3

1

2

2

2

3

3

Türkiye Ekonomisi II

1

2

3

3

3

1

2

3

2

2

1

2

İktisadi Kalkınma

3

2

3

3

3

2

2

3

2

2

1

2

İktisatta Özel Konular II

3

2

3

3

3

1

2

3

2

2

1

2

Ekonomi Sosyolojisi

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

Sermaye Piyasaları

2

2

3

3

3

2

2

3

2

2

1

2

Borçlar Hukuku

1

2

1

1

1

1

2

1

2

3

1

2

Türk Vergi Sistemi

1

2

1

1

1

1

2

1

2

3

1

2

Ticaret Hukuku

1

2

1

1

1

1

2

1

2

3

1

2

Yöneylem Araştırmaları

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

Çevre ve Ekoloji İktisatı

3

2

3

3

2

2

2

3

2

2

1

2

Tarım Ekonomisi

3

2

3

3

2

2

2

3

2

2

1

2

İşgücü Ekonomisi

3

2

3

3

2

2

2

3

2

2

1

2

Sözleşme Teorisi

3

2

3

3

2

2

2

3

2

2

1

2

Hesaplamalı İktisat

3

2

3

3

2

2

2

3

2

2

1

2

İktisat Tarihi

3

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

Zaman Serileri Analizi

3

3

2

2

2

3

2

2

2

2

3

2

Panel Veri Analizi

3

3

2

2

2

3

2

2

2

2

3

2

Finansal Tablolar Analizi

3

2

3

3

3

2

2

3

2

2

1

3

Oyun Teorisi

3

3

2

2

2

2

2

3

2

2

1

3

Enerji Ekonomisi

3

2

3

3

2

2

2

3

2

2

1

2

Davranışsal İktisat

3

2

3

3

2

2

2

3

2

2

1

2

Endüstriyel Organizasyon

3

2

3

3

2

2

2

3

2

2

1

2

Proje Değerlendirme

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

İktisadi Düşünceler Tarihi

3

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2