Ders-Prog. Yeterlilik İlişkileri

0: Desteklemiyor   1: Alt seviyede destekliyor   2: Orta seviyede destekliyor   3: Üst seviyede destekliyor

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

İktisada Giriş I                    

1

1

1

2

1

1

2

2

1

0

2

2

Matematik I

2

2

0

2

0

2

2

2

2

0

2

2

Muhasebe I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

Hukuka Giriş

0

0

0

0

0

0

1

2

2

0

1

1

Bilişim Teknolojileri

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

Akademik İngilizce I

0

0

0

0

0

2

3

2

2

0

1

1

Türk Dili I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

1

İktisada Giriş II

1

1

1

2

1

1

2

2

1

0

2

2

Matematik II

2

2

0

2

0

2

2

2

2

0

2

2

Muhasebe II

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

Anayasa Hukuku

0

0

0

0

0

0

1

2

2

0

1

1

Araştırma Yöntemleri

3

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

Akademik İngilizce II

0

0

0

0

0

2

3

2

1

0

1

1

Türk Dili II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

Mikroekonomi I

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

Makroekonomi I

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

İstatistik I

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

Maliyet Muhasebesi

0

0

0

0

1

1

2

2

1

0

1

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

1

Mikroekonomi II

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

Makroekonomi II

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

İstatistik II

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

Kamu Maliyesi

1

1

1

2

2

1

1

1

1

0

1

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

2

Ekonometri I

3

3

3

3

2

1

2

2

2

3

3

2

Matematiksel İktisat I

1

1

1

1

1

2

1

1

1

0

1

1

Uluslararası İktisat I

1

1

1

1

2

1

1

1

1

0

1

1

Parasal İktisat I

1

1

1

1

2

1

1

1

2

0

1

1

Ekonometri II

3

3

3

3

2

1

2

2

2

3

3

2

Matematiksel İktisat II

1

1

1

1

1

2

1

1

1

0

1

1

Uluslararası İktisat II

1

1

1

1

1

2

1

1

1

0

1

1

Parasal İktisat II

1

1

1

1

2

1

1

2

2

0

1

1

Uygulamalı Ekonometri I

3

3

3

3

2

1

2

2

2

3

2

2

Türkiye Ekonomisi I

1

1

1

1

1

1

1

2

1

0

2

1

İktisadi Büyüme

1

1

1

1

2

1

1

1

1

0

1

2

İktisatta Özel Konular I

1

1

1

2

2

1

1

1

1

0

1

1

Uygulamalı Ekonometri II

3

3

3

3

2

1

2

2

2

3

2

2

Türkiye Ekonomisi II

1

1

1

2

2

1

1

1

1

0

2

1

İktisadi Kalkınma

1

1

1

2

2

1

1

1

1

0

1

2

İktisatta Özel Konular II

1

1

1

2

2

1

1

1

1

0

1

1

Ekonomi Sosyolojisi

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

Sermaye Piyasaları

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

Borçlar Hukuku

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

Türk Vergi Sistemi

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

Ticaret Hukuku

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

Yöneylem Araştırmaları

2

2

1

2

1

1

1

2

1

0

1

1

Çevre ve Ekoloji İktisatı

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

Tarım Ekonomisi

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

İşgücü Ekonomisi

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

Sözleşme Teorisi

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

Hesaplamalı İktisat

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

İktisat Tarihi

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

Zaman Serisi Analizi

3

2

1

2

2

1

1

2

0

1

2

2

Panel Veri Analizi

3

2

1

2

2

1

1

2

0

1

2

2

Finansal Tablolar Analizi

1

2

2

1

1

1

3

1

2

2

1

1

Oyun Teorisi

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

Enerji Ekonomisi

1

2

2

2

1

1

0

0

1

0

0

1

Davranışsal İktisat

1

2

2

2

1

1

0

0

1

0

0

1

Endüstriyel Organizasyon

1

2

2

2

1

1

0

0

1

0

0

1

Proje Değerlendirme

1

1

1

2

2

1

1

0

1

0

1

0

İktisadi Düşünce Tarihi

1

1

1

2

2

1

1

0

1

0

1

0