ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında MF-4 puan (2018 yılı için ÖSYM tarafından açıklanacak yeni sınav sisteminde kullanılacak ilgili puan) türünden 300.000 sıralama barajını aşmak koşuluyla ve bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedirler.

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi uyarınca, üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda üniversitenin bir diploma programına yerleştirilmiş olmak, özel yetenek sınavında başarılı olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. 

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F, FX, U, I ve W notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.