Antalya Bilim Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Yüksek Öğretim Kurumu kararının Cumhurbaşkanlığı makamınca 1157 sayı 24.06.2019 tarihli resmi gazetede yayımlanmasıyla kurulmuş olup 2020-2021 eğitim yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans eğitimi ilk 3 yıl klinik öncesi temel eğitim, 4.yıldan itibaren ise ağırlıklı olarak klinik eğitim olmak üzere toplam 5 yıldır. Temel Tıp Bilimleri dersleri ve Diş Hekimliği dersleri komite esasına dayalı olarak verilir, böylece farklı disiplinlerin ana konular altında yatay ve dikey entegrasyonu sağlanmıştır. Klinik öncesi uygulama laboratuvarlarında gerek fiziki gerekse teknik açıdan eğitimi destekleyen alt yapı mevcuttur. Fantom laboratuvarımızda her öğrencinin hizmetine tek bir fantom maketi sunularak, her öğrencinin pratik tecrübesi klinik öncesi maksimum düzeye çıkartılarak kliniğe hazır hale gelmesi amaçlanmıştır.  4. Ve 5. sınıflarda ise  entegre klinik uygulaması ile öğrencilerin öğretim üyeleri gözetiminde hasta tedavi hizmetlerini öğrenmeleri sağlanmıştır. Klinik uygulamalarda eğitim standart klinik donanımın yanında dental mikroskop, rotary system, cad/cam sistemi gibi dünya standartlarındaki teknolojik alt yapıyla desteklenmiştir.