Vizyon

Yenilikçi ve uygulama odaklı bilimsel araştırmaları ve eğitimi sayesinde girişimcilikte öncü, uluslararası platformda rekabet edebilen, etik değerler çerçevesinde, hasta ve hekim haklarına duyarlı, tüm çalışanlarına sürekli gelişim fırsatları sunarak yetkin diş hekimleri yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek alınan bir fakülte olmaktır.

Misyon

ABU Diş Hekimliği Fakültesi’nin misyonu, kanıta dayalı bilginin ışığında ulusal ve uluslararası standartlara uygun eğitim modeli ile diş hekimi mesleğinin gereklerini yerine getiren, sorumluluk sahibi ve etik değerlere saygılı diş hekimleri yetiştirmektir.