Antalya Bilim Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Yüksek Öğretim Kurumu kararının Cumhurbaşkanlığı makamınca 1157 sayı 24.06.2019 tarihli resmi gazetede yayımlanmasıyla kurulmuş olup 2020-2021 eğitim yılında toplam 60 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır. Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans eğitimi ilk 3 yıl klinik öncesi temel eğitim, 4.yıldan itibaren ise ağırlıklı olarak klinik eğitim olmak üzere toplam 5 yıldır.  Klinik öncesi teorik eğitim, temel tıp eğitimi ve diş hekimliği mesleki teorik dersleri yanında pratik laboratuvar eğitimlerini kapsamaktadır. Fakültemizde her pratik ders için ayrı bir laboratuvar mevcut olup her türlü teknolojik ve fiziki imkan ile donatılmıştır.