Özgörev (Misyon) 

Bilimin rehberliğinde toplumun sağlık gereksinimlerini kanıta dayalı yaklaşımlarla karşılayan,  bakım verici, eğitici, araştırmacı, yönetici ve liderlik rolleri ile değişim yaratan, yaşam boyu öğrenme ve öğretmeyi ilke edinmiş, insan hakları, etik ilkeler ve kültürel değerleri benimsemiş mesleğin temsil ve gelişim elçileri olan hemşireler yetiştirmektir.    

 

Özgörü (Vizyon) 

Sağladığı eğitim, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve kurum felsefesi ile model oluşturan, ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir hemşirelik bölümü olmaktır.