Hemşirelik, son yıllarda toplumun çok gereksinim duyduğu ve farklı alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir.  Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıl 8 dönem olup ve programa sayısal (SAY) puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. Hemşirelik lisans programının  temel amacı, öğrencilere hemşirelik mesleğinin temel ilkelerini içeren güncel bir müfredat kapsamında eğitim sunmaktır. Bunun yanı sıra eğitim-öğretim hayatları boyunca aldıkları  bilgileri uygulamaya geçirerek sağlıklı ya da hasta bireylerin ihtiyaçlarını belirleyebilen ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda   kaliteli bakım hizmeti verebilen hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik bölümünden mezun olan öğrenciler, mezuniyetlerini takiben, kamuya ve özel sektöre ait yataklı tedavi kurumlarında, , rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan tanı ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, yaşlı bakım evlerinde, okullarda, özel gruplara yönelik (çocuk, yaşlı, özürlü, vb.) kurulmuş olan bakım ve eğitim merkezlerinde, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda ve acil sağlık hizmetlerinde klinisyen, eğitimci, yönetici, koordinatör, yanı sıra üniversitelerde akademisyen olarak çalışabileceklerdir. Hemşirelik lisans programından mezun olanlara "Hemşire" unvanı verilmektedir.