Ülkemizde son yıllarda klinik psikoloji alanında klinik ortamda iyi eğitim almış uzmanlara olan ihtiyaç artmıştır. Antalya Bilim Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı uluslararası standartlarda bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır.

Bu programda eğitim alarak mezun olan klinik psikologların, psikopatoloji ve psikoterapi kuramlarına ve uygulamalarına hâkim, ölçme ve klinik değerlendirmede, klinik araştırma yöntemlerinde yetkin bir ekip çalışanı olmaları amaçlanır.

Mezun olan bireylerden bu bilimsel verilere dayalı bilgilerini ve mesleki yetkinliklerini, insan ve toplum yararına kullanmaları beklenir. Bilimsel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olduğu kadar etik ilke ve standartlara da bağlı kalan, mesleki sınırlara uyan bireyler olabilmeleri hedeflenir.

Program, temel düzeyde hem psikanalitik-psikodinamik hem de bilişsel davranışçı psikoterapi yönelimli kuram ve uygulamaya yönelik bir eğitime dayanır. Programa kabul edildikten sonra; programa katılacak öğrenciler arasında yapılacak değerlendirme sonrası psikoterapi ekollerinden birini içeren seçmeli derslere kimlerin/hangisine katılabileceği belirlenecektir. 

Programda, bilim insanı-uygulamacı (scientist-practitioner) modeli benimsenmektedir; bu programda eğitim alan öğrencilerin klinik ortamlarda kullanmaları gereken becerileri öğrenirken, klinik psikolojiye yönelik bilimsel araştırma yöntemleri konusunda da uzmanlaşmaları amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Öğretim Programının Yapısı

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda toplam 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim