Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı müfredatında yer alan tüm derslerini 4,00 üzerinden en az 2,50 not ortalaması ile tamamlayarak yüksek lisans tezini başarıyla sunan ve toplamda en az 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler, programımızdan yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.