Antalya Bilim Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile 12. İç Mimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı (İBBT) gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve Antalya Bilim Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü iş birliği ile 12. İç Mimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı (İBBT), 4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi’nde 30’dan fazla İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanları, İç Mimarlar Oda Başkanı ve İç Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantının birinci gününde İç Mimarlık Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (İMEPAK), sunum ve panel tartışması yapmış, Kütahya Seramik tarafından düzenlenen gezide NG Kütahya Seramik Showroomu ziyaret edilmiştir. Toplantının ikinci gününde ise Dr. Öğr. Üyesi Shirin IZADPANAH, Türkiye’deki iç mimarlık stajının genel değerlendirme sunumunda, Türkiye’deki staj yönergelerini, öğrencilerin ve işverenin stajda karşılaştığı sorunları ve her iki tarafa sağladığı yararları, anket üzerinden çalıştay kapsamında sunmuş, çözüm önerileri tartışılmıştır. Sonrasında bölüm başkanların tarafında staj konusu tartışılmıştır ve bazı kararlar alınmıştır.