Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi sanat ve mimarlık çalışmalarına ilişkin dünya ölçeğinde kabul görecek yeni perspektifler oluşturmak ve alanında yeni metodolojilerin geliştirilmesinde öncü olmak amacıyla kurulmuştur.  Fakülte temel olarak mimarlık ve güzel sanatların ülkelerin ve böylece dünyanın gelişimindeki potansiyel güçler olarak öğretilmesine ve uygulanmasına odaklanmaktadır. Temel amaç, bilgi, metodoloji, teori ve profesyonel becerileri sanatsal ve mimari pratiklerle harmanlamaktır. Eğitim dönemi boyunca, yaratıcılık, hayal gücü, eleştirel düşünce ve tarihe, etik ve kültürel değerlere karşı hassasiyet en önemli role sahiptir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nin sahip olduğu misyon çerçevesinde, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nin vizyonu  eğitim hayatları boyunca edinecekleri beceri, bilgi ve duyarlılıkla dünya çapında aktif olabilecek iyi eğitimli profesyoneller yetiştirmektir. Çeşitli ülkelerden akademisyenlerin ve arkadaşların varlığı, öğrencilerin farklı düşüncelere ve kültürlere ilişkin bakış açısı geliştirmesine ve etkileşimine olanak sağlayarak, uluslararası ölçekte düşünmelerini sağlar.

Öğrencileri çağdaş norm ve bilgilerle eğitmek, onlara uluslararası nitelikler ve en az iki yabancı dil bilgisi sağlamak ve alanlarında öncü olmak için yeterli altyapıyla yaratıcı ve yenilikçi tasarımcılar ve mimarlar olarak mezun etmek  ABÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nin temel konseptidir.

Fakülte teorik eğitimin yanısıra uygulama yaparak öğrenmeye odaklanmaktadır. Yaz stajları, atölyeler, sergiler, akademik etkinlikler ve özel sektör işbirliği ile geliştirilen projeler gibi pratik deneyimler Fakülte’nin hedeflerine ulaşmasındaki başlıca araçlar olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, fakülte ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim enstitüleri, dernekler, kamu ve özel sektör ile ilişki içinde olmayı önemsemektedir.