ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ABU) Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  Kuruldu!

 

11.06.2021 tarihli ve 31508 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde kurulan Araştırma Merkezimiz, Turizm İşletmeciliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatlarının yanında turizm disiplinin yakın ilgi ve ilişkisi içerisindeki alanlarda ulusal ve uluslararası araştırmalar yaparak, projeler üreterek turizm sektörünün gelişmesi ve iyileşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda daha çok yeni kurulmuş olmamıza rağmen uluslararası eğitim programları ve staj olanakları sunan bir projemizi, Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Deneyimsel Öğrenme Programı’nı, hayata geçirmiş bulunmaktayız.  Merkezimiz, Turizm sektörü ve akademik camia arasında adeta bir köprü görevi görerek öğrenci ve akademisyenlerin sektörün sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde deneyimlemelerini sağlayacak ve sorunlara ortak çözümler üretilebilmesi için konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetler gerçekleştirecektir.  Bununla birlikte merkez bünyesinde yürütülmesi planlanan eğitim ve sertifika programları ile turizm sektörü çalışanlarının mesleki gelişimlerinin desteklenmesi de planlanan faaliyetler arasındadır.

 

ANTALYA BİLİM UNİVERSITY (ABU) LAUNCHES APPLIED TOURISM STUDIES and RESEARCH CENTRE

 

The Research Centre was founded within the framework of the Regulation published on Official Gazette numbered 31508, dated 11.06.2021.  It aims to contribute to the development and improvement of the tourism sector by enhancing national and international research and project opportunities in  Tourism Management and Gastronomy and Culinary Arts along with the areas of close interest and relationship with the tourism discipline.  That said, our newly established Centre has unveiled a project (Antalya Bilim University Tourism Experiential Learning Programme (ABU TELP)) offering international education programmes and internship opportunities.  Our Centre will also act as a bridge between the tourism sector and academia, enabling students and scholars to experience the sector problems and needs. Therefore conferences, symposiums, workshops, seminars and similar activities will be organised to discuss and provide solutions to the sector's problems.  In addition, various training and certification programmes are among the other planned activities to be carried out within the Centre to support the professional development of tourism employees.