Prof Dr Yıldırım Saldıraner, Dr Öğr Üyesi Nihan Sidar  ve Melih Dipova tarafından “Covid-19 Salgınının Hava Ulaşımına ve Turizmde Etkileri” konulu etkinlik gerçekleştirilmiştir.

 

Prof Dr Yıldırım Saldıraner, Dr. Nihan Sidar, and Melih Dipova have given a speech on “Impacts of Covid-19 Pandemic on Aviation and Tourism”.