Türk Mutfak Sanatı dersi kapsamında öğrencilerimiz Türkiye'nin yöresel mutfaklarının tarihsel süreç içerisinde gelişimlerini inceleyerek, Türkiye'nin önde gelen yörelerinin mutfaklarına özgü poster sunumlarını sergilediler.