ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

 

SINAVLAR

  1.Düzey Belirleme Sınavı

Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul edilen öğrenciler ABÜ İngilizce Düzey Belirleme sınavına girmek zorundadır. Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırdığı gün ana kampüs içerisindeki eğitim binasında sınava alınır.

Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

  a.Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan online sınav

  b.Online sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav

İngilizce Düzey Belirleme sınavında, orta (B1) düzeyin altında kalan öğrenciler, sınav sonuçlarına göre, düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilir. Öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavı sonucu yerleştirildikleri sınıf ve düzeyi değiştirebilmelerine izin verilmez.

Düzey Belirleme Sınav sonuçları B1 seviyesi ve üzerinde çıkan öğrenciler İngilizce Dil Eğitim Programı’ndan (Hazırlık Sınıfından) muaf olabilmek için İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler. 

  2.İngilizce Yeterlik Sınavı

İngilizce Yeterlik Sınavı öğrencilerin fakültelerinde derslerini takip edebilmeleri için İngilizce de yeterli olduklarını ölçen bir sınavdır. Bu sebeple, orta üstü (B2) düzeyini başarıyla bitiren öğrencilerin bu sınavı geçmeleri beklenmektedir.

Yeterlik Sınavı bir akademik yılda üç kez yapılır. İlk sınav akademik yılın başında (Eylül), ikinci sınav ilk yarıyılın sonunda (Ocak, 2. Modül sonunda),  son sınav ise her akademik yılın sonunda (Haziran) yapılır.

 • Ocak ayında öğrencilerin Yeterlik Sınavına hak kazanabilmek için en az B1 seviyesini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Haziran ayında gerçekleşen İngilizce Yeterlik Sınavına İngilizce düzeylerine bakılmaksızın %80 devam koşulunu sağlayan tüm öğrenciler girebilir.
 • Eylül ayında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına bir önceki akademik yılda başarısız olan tüm öğrenciler ve Eylül ayında kayıt yaptırmış olup, Intermediate (B1) ve üzeri seviyesindeki öğrenciler girebilir.
 • İngilizce Yeterlik Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır:

Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Yazma (20 paun): Öğrencilerin 300-350 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.

Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

 • Eğer orta üstü (B2) düzeyindeki öğrenciler düzeylerini en az %70 ortalamayla bitirip düzeylerinde başarılı olurlarsa, başarı puanlarının %10’u İngilizce yeterlik Sınav puanına eklenecektir. Örneğin B2 seviyesini 80 puanla bitiren öğrencinin Yeterlik Sınav puanına 8 puan eklenecektir.
 • Eğer orta (B1) düzeyindeki öğrenciler düzeylerini en az %70 ortalamayla bitirip düzeylerinde başarılı olurlarsa, başarı puanlarının %5’i İngilizce yeterlik Sınav puanına eklenecektir. Örneğin B1 seviyesini 80 puanla bitiren öğrencinin Yeterlik Sınav puanına 4 puan eklenecektir.
 • İleri düzeydeki öğrenciler (Pre-faculty) düzeylerini en az %70 ortalamayla bitirip düzeylerinde İngilizce yeterlik dengi final sınavlarında en az 70 alarak başarılı olurlarsa Yeterlik Sınavına girmeden fakültelerine geçmeye hak kazanırlar.
 • İngilizce Yeterlik sınavından 70 ve üzeri bir puan alan öğrenciler kayıt oldukları fakültedeki derslerine başlamaya hak kazanır.
 • İngilizce Yeterlik sınavından 60 ve üzeri bir puan alan Hukuk Fakültesi öğrencileri fakültedeki derslerine başlamaya hak kazanır.
 • Yeterlik sınavından 70’in altında puan alan öğrencilerin İngilizce eğitimlerine İngilizce Hazırlık Sınıfında devam etmeleri gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yeterli sonuçları almış ve sınav sonuçlarının doğruluğunu belgeleyen öğrenciler, İngilizce Dil Eğitim Programı’ndan muaf sayılırlar. Sınav sonuç belgelerinin doğruluğunu kanıtlayamayan ve geçerlik süresi dolmuş sınav sonuç belgesi olan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı'na alınırlar.

MUAFİYET İÇİN KABUL EDİLEN SINAVLAR

% 100 İngilizce olan bölümler için;

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İYS)

YDS / KPDS /
ÜDS/ YÖKDİL

TOEFL IBT

PTE AKADEMİK

70

65

78

67

 

Hukuk Fakültesi Öğrencileri için;

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İYS)

YDS / KPDS /
ÜDS/ YÖKDİL

TOEFL IBT

PTE AKADEMİK

60

55

66

50

 

  3.Düzey Sınavları

Her düzeydeki öğrencilerin aşağıda belirtilen ölçme araçları ve yüzdeliklerine göre başarıları değerlendirilir:

Başlangıç (A1), Orta Öncesi (A2), Orta (B1), Orta Üstü Düzey (B2) ve İleri Düzey İngilizce (B2+) Sınavları ve Yüzdeleri

  1.Final %35 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

  2.Vize (Midterm) %30 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

  3.Portfolyo %35

*Learning Management System (LMS) Alıştırmaları %7,5

*Ödev ve Derse Katılım %7,5

*Proje %15

*SOLE %5

1.Final Sınavları
Final sınavları A1, A2 ve B1 seviyeleri için 60 puan üzerinden, B2 ve Pre-faculty (B2+) seviyeleri için 70 puan üzerinden puanlanmaktadır. 60 veya 70 üzerinde olan final sınav puanları 100 üzerinden hesaplanarak sisteme 100 üzerinden giriş yapılmaktadır.  Final sınavının bölümleri aşağıdaki gibidir:

Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Dinleme (10 puan): A1 ve A2 düzeylerinde öğrencilerin 2 dinleme parçasını dinlemeleri ve o parçalara ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

B1, B2 ve B2+ düzeylerinde öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Konuşma (20 puan): Öğrencilerin verilen bir konu hakkında 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

Yazma (20 puan): A1 ve A2 seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında paragraf yazmaları gerekmektedir. (A1 seviyesi için kelime limiti 80-100 ve A2 seviyesi için kelime limiti 120-180’dir.)

B1, B2 ve B2+ (Pre-faculty) seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında kompozisyon yazmaları gerekmektedir. (B1 seviyesi için kelime limiti 200-250, B2 seviyesi için kelime limiti 250-300 ve B2+ seviyesi için kelime limiti 300-350’dir).

Sunum (10 puan): B2 ve B2+ (Pre-faculty) seviyelerindeki öğrenciler modül başlangıcında seçtikleri bir konu hakkında modül içerisinde aşamalı olarak bir sunum hazırlarlar ve bu sunumu modül sonunda belirlene gün ve saatte sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine sunarlar.
2. Vize Sınavları

Vize sınavları 60 üzerinden puanlanır ve öğrencilerin puanları 100 üzerinden hesaplanmaktadır. Sınav 4 bölümden oluşmaktadır:

Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Dinleme (10 puan): A1 ve A2 düzeylerinde öğrencilerin 2 dinleme parçasını dinlemeleri ve o parçalara ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

B1, B2 ve B2+ (Pre-faculty) düzeylerinde öğrencilerin bir tane ders metni ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Konuşma (20 puan): Öğrencilerin verilen bir konu hakkında 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

Yazma (20 puan): A1 ve A2 seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında paragraf yazmaları gerekmektedir. (A1 seviyesi için kelime limiti 80-100 ve A2 seviyesi için kelime limiti 120-180’dir.)

B1, B2 ve B2+ (Pre-faculty) seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında kompozisyon yazmaları gerekmektedir. (B1 seviyesi için kelime limiti 200-220, B2 seviyesi için kelime limiti 250-300 ve B2+ seviyesi için kelime limiti 300-350’dir).

3. Portfolyo

 • %7,5 Learning Management System (LMS): Öğrencilerin her düzeyde orijinal kitaplar almaları ve o kitap setiyle verilen şifreleri de beraberinde almaları gerekmektedir. Şifreler öğrencilere onların okul dışında da İngilizceyi pratik yapmalarını sağlayan online bir çalışma alanı sunar. Öğrenciler bu online platformda her gün alıştırmalar yaparlar ve öğretmenlerinden bu konuda geri dönüt (feedback) alabilirler. Bir modül içerisinde öğretmenler öğrencileri LMS sistemindeki çalışmalarını 2 kez değerlendirir. Öğrenciler bu online çalışma sistemini nasıl kullanacakları hakkında bilgilendirildikten sonra şifrelerini kendileri aktive edebilir.
 • %7,5 Ödev ve Derse Katılım: Öğrenciler belirtilen kritere göre değerlendirilir: ödevlerini yapma, derse hazırlıklı gelme, ders içerisindeki tutum ve davranışları, derse katılımı ve derse devamlılığı.
 • %15 Proje: Öğrenciler grup çalışması şeklinde her hafta verilen bir konu üzerinde araştırma yaparak o konuyla ilgili bir sunum hazırlarlar ve araştırma konusuyla ilgili hazırlamış oldukları verileri öğretmenlerine yazılı olarak da teslim ederler. Haftanın son günü, her grup yaptıkları çalışmayı diğer gruplara sıra ile sunum yapar. Tüm seviye grupları haftalık 1 tane proje çalışması yaparlar.
 • %5 SOLE: Öğrenciler grup olarak verilen bir soru hakkında araştırma yaparak bir sunum hazırlarlar ve tüm gruplar sırayla sunumlarını gerçekleştirirler. A1 ve A2 seviyeleri haftalık 2 tane, B1, B2 ve B2+ (Pre-faculty) seviyeleri haftalık 1 tane SOLE çalışması yaparlar)

 Öğrencilerin bulundukları düzeyi başarıyla bitirebilmeleri için tüm sınav ortalamalarının 70 ve üzeri bir puan olması gerekmektedir.