ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

 

SINAVLAR

 1. Düzey Belirleme Sınavı

Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul edilen öğrenciler ABÜ İngilizce Düzey Belirleme sınavına girmek zorundadır. Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırdığı gün ana kampüs içerisindeki eğitim binasında sınava alınır.

Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan online sınav
 2. Online sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav

İngilizce Düzey Belirleme sınavında, orta (B1) düzeyin altında kalan öğrenciler, sınav sonuçlarına göre, düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilir. Öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavı sonucu yerleştirildikleri sınıf ve düzeyi değiştirebilmelerine izin verilmez.

Düzey Belirleme Sınav sonuçları B1 seviyesi ve üzerinde çıkan öğrenciler İngilizce Dil Eğitim Programı’ndan (Hazırlık Sınıfından) muaf olabilmek için İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler. 

  2. İngilizce Yeterlik Sınavı

İngilizce Yeterlik Sınavı öğrencilerin fakültelerinde derslerini takip edebilmeleri için İngilizce dilinde yeterli olduklarını ölçen bir sınavdır. Bu sebeple, ileri düzeyi (B2) başarıyla bitiren öğrencilerin bu sınavı geçmeleri beklenmektedir.

İngilizce Yeterlik Sınavı bir akademik yılda üç kez yapılır. İlk sınav akademik yılın başında (Ağustos sonu veya Eylül başında), ikinci sınav ilk yarıyılın sonunda (Ocak, 2. Modül sonunda), son sınav ise her akademik yılın sonunda (Haziran) yapılır. Ayrıca Yaz Okulu’na katılan öğrenciler için Yaz Okulu sonunda İngilizce Yeterlik Sınavı düzenlenir.

 1. Ocak ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavına kimler girebilir?
 • 2. Modülde B2 düzeyini başarıyla bitiremeyen ve %80 devam koşulunu sağlayan B2 seviyesindeki öğrenciler
 • 2. Modülde B1 düzeyini başarıyla bitiren ve %80 devam koşulunu sağlayan öğrenciler 
 1. Haziran ayında gerçekleşen İngilizce Yeterlik Sınavına kimler girebilir?
 • 4. Modülde B2 düzeyini başarıyla bitiremeyen ve %80 devam koşulunu sağlayan B2 seviyesindeki öğrenciler
 • 4. Modülde B1 düzeyini başarıyla bitiren ve %80 devam koşulunu sağlayan öğrenciler 
 1. Yaz Okulu sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına kimler girebilir?
 • Yaz Okulunda B2 düzeyini başarıyla bitiremeyen ve %80 devam koşulunu sağlayan B2 seviyesindeki öğrenciler
 • Yaz Okulunda B1 düzeyini başarıyla bitiren ve %80 devam koşulunu sağlayan öğrenciler 
 • Yaz Okuluna katılmayan öğrenciler Yaz Okulu sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına giremezler. 
 1. Yeni akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına kimler girebilir?
 • Yeni akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına bir önceki akademik yılda başarısız olan tüm öğrenciler ile Düzey Belirleme Sınavına göre B1 ve üzeri seviyesindeki yeni kayıtlı öğrenciler girebilir.

İngilizce Yeterlik Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır:

Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Yazma (20 puan): Öğrencilerin minimum 350 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.

Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

İngilizce Yeterlik Sınavından 70 ve üzeri bir puan alan öğrenciler kayıt oldukları fakültedeki derslerine başlamaya hak kazanır.

İngilizce Yeterlik Sınavından 70’in altında puan alan öğrencilerin İngilizce eğitimlerine İngilizce Hazırlık Sınıfında devam etmeleri gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yeterli sonuçları almış ve sınav sonuçlarının doğruluğunu belgeleyen öğrenciler, İngilizce Dil Eğitim Programı’ndan muaf sayılırlar. Sınav sonuç belgelerinin doğruluğunu kanıtlayamayan ve geçerlik süresi dolmuş sınav sonuç belgesi olan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı'na alınırlar.

 

MUAFİYET İÇİN KABUL EDİLEN SINAVLAR

% 100 İngilizce olan bölümler için;

 

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İYS)

YDS /
YÖKDİL

TOEFL IBT

PTE AKADEMİK

70

65

78

67

 

 3.Düzey Sınavları

Her düzeydeki öğrencilerin aşağıda belirtilen ölçme araçları ve yüzdeliklerine göre başarıları değerlendirilir:

A1 Sınavları ve Yüzdeleri

 Final %45 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

 Vize (Midterm) %35 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

*Ödev ve Derse Katılım %5

*Proje %7.5

*Haftalık Yazma Sınavları %7.5

A2 Sınavları ve Yüzdeleri

 Final %45 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

 Vize (Midterm) %32.5 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

*Ödev ve Derse Katılım %5

*Proje %7.5

*Yazma Sınavları %10

B1 Sınavları ve Yüzdeleri

 Final %45 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

 Vize (Midterm) %32.5 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

*Ödev ve Derse Katılım %5

*Proje %7.5

*Yazma Sınavları %10

B2 Sınavları ve Yüzdeleri

Final %50 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

Vize (Midterm) %30 (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)

Ödev ve Derse Katılım %5

Proje %7.5

Yazma Sınavları %7.5
 

1.Final Sınavları
Final sınavları A1, A2 ve B1 seviyeleri için 60 puan üzerinden ve B2 seviyesi için 70 puan üzerinden puanlanmaktadır. 60 veya 70 üzerinde olan final sınav puanları 100 üzerinden hesaplanarak sisteme 100 üzerinden giriş yapılmaktadır. Final sınavının bölümleri aşağıdaki gibidir:

Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Dinleme (10 puan): A1 ve A2 düzeylerinde öğrencilerin 2 dinleme parçasını dinlemeleri ve o parçalara ait çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

B1 ve B2 düzeylerinde öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Konuşma (20 puan): Öğrencilerin verilen bir konu hakkında 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

Yazma (20 puan): A1 ve A2 seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında paragraf yazmaları gerekmektedir. (A1 seviyesi için kelime limiti 120 ve A2 seviyesi için kelime limiti 150’dir.)

B1 ve B2 seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında kompozisyon yazmaları gerekmektedir. (B1 seviyesi için kelime limiti 300 ve B2 seviyesi için kelime limiti 350’dir.)

Sunum (10 puan): B2 seviyesindeki öğrenciler modülün 5. haftasında seçtikleri bir konu hakkında modülün son haftasına kadar aşamalı olarak bir sunum hazırlarlar ve bu sunumu modül sonunda belirlenen gün ve saatte sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine sunarlar. 

2. Vize Sınavları

Vize sınavları 60 üzerinden puanlanır ve öğrencilerin puanları 100 üzerinden hesaplanmaktadır. Sınav 4 bölümden oluşmaktadır:

Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Dinleme (10 puan): A1 ve A2 düzeylerinde öğrencilerin 2 dinleme parçasını dinlemeleri ve o parçalara ait çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

B1 ve B2 düzeylerinde öğrencilerin bir tane ders metni ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.

Konuşma (20 puan): Öğrencilerin verilen bir konu hakkında 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

Yazma (20 puan): A1 ve A2 seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında paragraf yazmaları gerekmektedir. (A1 seviyesi için kelime limiti 80-100 ve A2 seviyesi için kelime limiti 120-150’dir.)

B1 ve B2 seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında kompozisyon yazmaları gerekmektedir. (B1 seviyesi için kelime limiti 250-300, B2 seviyesi için kelime limiti 300-350’dir.)

 

3. Ödev ve Derse Katılım: Öğrenciler belirtilen kritere göre değerlendirilir: ödevlerini yapma, derse hazırlıklı gelme, ders içerisindeki tutum ve davranışları, derse katılımı ve derse devamlılığı.

 

4. Proje: Öğrenciler grup çalışması şeklinde her hafta verilen bir konu üzerinde araştırma yaparak o konuyla ilgili bir sunum hazırlarlar ve araştırma konusuyla ilgili hazırlamış oldukları verileri öğretmenlerine yazılı olarak da teslim ederler. Haftanın son günü, her grup yaptıkları çalışmayı diğer gruplara sıra ile sunum yapar. Tüm seviye grupları haftalık 1 tane proje çalışması yaparlar.

 

5. Yazma Sınavları: Yazma sınavlarının sıklık ve uygulama şekli seviyelere göre farklılık göstermektedir.

 • A1 seviyesinde her hafta öğrencilere önceden duyurulan gün ve saatte o haftanın konusuyla ilgili iki aşamalı sürece dayalı yazma sınavı yapılır. İlk aşamada yazılan paragraflarına geri dönüt alan öğrenciler, aynı hafta içerisinde başka bir gün yazma sınavının ikinci aşamasına girerler.
 • A2 ve B1 seviyelerinde bir modül içerisinde öğrencilerin bir tane sürece dayalı (iki aşamalı) bir tane de tek aşamalı yazma sınavı vardır.
 • B2 seviyesinde bir modül içerisinde öğrencilerin iki tane tek aşamalı yazma sınavı vardır.

Öğrencilerin bulundukları düzeyi başarıyla bitirebilmeleri için tüm sınav ortalamalarının 70 ve üzeri bir puan olması gerekmektedir.