ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

 

SINAVLAR

 1. Düzey Belirleme Sınavı

Antalya Bilim Üniversitesi’ne kabul edilen öğrenciler ABÜ İngilizce Düzey Belirleme sınavına girmek zorundadır. Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırdığı gün ana kampüs içerisindeki eğitim binasında sınava alınır.

Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan online sınav
 2. Online sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav

İngilizce Düzey Belirleme sınavında, orta (B1) düzeyin altında kalan öğrenciler, sınav sonuçlarına göre, düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilir. Öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavı sonucu yerleştirildikleri sınıf ve düzeyi değiştirebilmelerine izin verilmez.

Düzey Belirleme Sınav sonuçları B1 seviyesi ve üzerinde çıkan öğrenciler İngilizce Dil Eğitim Programı’ndan (Hazırlık Sınıfından) muaf olabilmek için İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler. 

 1. İngilizce Yeterlik Sınavı

İngilizce Yeterlik Sınavı öğrencilerin fakültelerinde derslerini takip edebilmeleri için İngilizce de yeterli olduklarını ölçen bir sınavdır. Bu sebeple, orta üstü (B2) düzeyini başarıyla bitiren öğrencilerin bu sınavı geçmeleri beklenmektedir.

Yeterlik Sınavı bir akademik yılda üç kez yapılır. İlk sınav akademik yılın başında (Eylül), ikinci sınav ilk yarıyılın sonunda (Ocak, 2. Modül sonunda),  son sınav ise her akademik yılın sonunda (Haziran) yapılır.

 • Ocak ayında öğrencilerin Yeterlik Sınavına hak kazanabilmek için en az B1 seviyesini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Haziran ayında gerçekleşen İngilizce Yeterlik Sınavına İngilizce düzeylerine bakılmaksızın %80 devam koşulunu sağlayan tüm öğrenciler girebilir.
 • Eylül ayında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına bir önceki akademik yılda başarısız olan tüm öğrenciler ve Eylül ayında kayıt yaptırmış olup, Intermediate (B1) ve üzeri seviyesindeki öğrenciler girebilir.
 • İngilizce Yeterlik Sınavı 6 ana bölümden oluşmaktadır:

%20 Okuma: Öğrencilerin 3 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili çoktan seçmeli soruları cevaplaması gerekmektedir.

%20 Dinleme: Öğrencilerin 3 adet dinleme parçasını dinlemeleri (2 tane diyalog ve 1 tane ders metni-lecture) ve o parçalara ait çoktan seçmeli soruları cevaplaması gerekmektedir.

%20 Yazma: Öğrencilerin 300-350 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.

%15 Konuşma: Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

% 15 Kelime: Öğrencilerin bir paragraf ya da cümleler içerisindeki boşlukları kutucukta verilen kelimelerle doldurmaları gerekmektedir. Bu bölümde sorulan kelimeler B2 seviyesindeki kelime kitapçığında yer alan kelimelerdir.

% 10 Dil Bilgisi:  Öğrencilerin bir paragraf ya da cümleler içerisindeki boşlukları çoktan seçmeli olarak verilen uygun gramer yapılarıyla doldurmaları gerekmektedir.

 • Eğer orta üstü (B2) düzeyindeki öğrenciler düzeylerini en az %70 ortalamayla bitirip düzeylerinde başarılı olurlarsa, başarı puanlarının %10’u İngilizce yeterlik Sınav puanına eklenecektir. Örneğin B2 seviyesini 80 puanla bitiren öğrencinin Yeterlik Sınav puanına 8 puan eklenecektir.
 • Eğer orta (B1) düzeyindeki öğrenciler düzeylerini en az %70 ortalamayla bitirip düzeylerinde başarılı olurlarsa, başarı puanlarının %5’i İngilizce yeterlik Sınav puanına eklenecektir. Örneğin B1 seviyesini 80 puanla bitiren öğrencinin Yeterlik Sınav puanına 4 puan eklenecektir.
 • İleri düzeydeki öğrenciler (Pre-faculty) düzeylerini en az %70 ortalamayla bitirip düzeylerinde İngilizce yeterlik dengi final sınavlarında en az 70 alarak  başarılı olurlarsa Yeterlik Sınavına girmeden fakültelerine geçmeye hak kazanırlar.
 • İngilizce Yeterlik sınavından 70 ve üzeri bir puan alan öğrenciler kayıt oldukları fakültedeki derslerine başlamaya hak kazanır.
 • İngilizce Yeterlik sınavından 60 ve üzeri bir puan alan Hukuk Fakültesi öğrencileri fakültedeki derslerine başlamaya hak kazanır.
 • Yeterlik sınavından 70’in altında puan alan öğrencilerin İngilizce eğitimlerine İngilizce Hazırlık Sınıfında devam etmeleri gerekmektedir.

 

Aşağıda belirtilen uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yeterli sonuçları almış ve sınav sonuçlarının doğruluğunu belgeleyen öğrenciler,  İngilizce Dil Eğitim Programı’ndan muaf sayılırlar. Sınav sonuç belgelerinin doğruluğunu kanıtlayamayan ve geçerlik süresi dolmuş sınav sonuç belgesi olan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı'na alınırlar.

  

Kabul Edilen Sınavlar              Kabul Edilen Sonuçlar              Geçerlik Süresi

TOEFL IBT                                            78                                            2 yıl

PTE (Akademik)                                   67                                            2 yıl

 

3. Düzey Sınavları

Her düzeydeki öğrencilerin aşağıda belirtilen ölçme araçları ve yüzdeliklerine göre başarıları değerlendirilir:

Başlangıç (A1), Orta Öncesi (A2), Orta (B1) ve Orta Üstü (B2) Düzeyleri Sınavları ve Yüzdeleri

 1. Final %40 (Okuma, Dinleme, Kelime ve Dil Bilgisi, Yazma, Konuşma)
 2. Vize (Midterm) (Okuma, Dinleme, Kelime ve Dil Bilgisi)
 3. Portfolyo

*Learning Management System (LMS) Alıştırmaları %10

*Yazma %10

*Konuşma %10

*Ödev ve Derse Katılım %10

1. Final Sınavları
Final sınavları 100 üzerinden puanlanmaktadır ve 6 bölümden oluşur:

%20 Okuma: Öğrencilerin 2 veya 3 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili çoktan seçmeli soruları cevaplaması gerekmektedir.

%20 Dinleme: A1 ve A2 düzeylerinde öğrencilerin 2 veya 3 dinleme parçasını dinlemeleri ve o parçalara ait çoktan seçmeli soruları cevaplaması gerekmektedir.

B1 ve B2 düzeylerinde öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 2 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait çoktan seçmeli soruları cevaplaması gerekmektedir.

%15 Kelime: Öğrencilerin bir paragraf ya da cümleler içerisindeki boşlukları kutucukta verilen kelimelerle doldurmaları gerekmektedir. Bu bölümde sorulan kelimeler öğrencilere okumakta oldukları düzeyde verilen kelime listesindeki kelimelerden seçilmektedir.

%10 Dil Bilgisi: Öğrencilerin bir paragraf ya da cümleler içerisindeki boşlukları çoktan seçmeli olarak verilen uygun gramer yapılarıyla doldurmaları gerekmektedir.

%15 Konuşma: Öğrencilerin verilen bir konu hakkında 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

%20 Yazma: A1 ve A2 seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında paragraf yazmaları gerekmektedir. (A1 seviyesi için kelime limiti 80-100 ve A2 seviyesi için kelime limiti 120-180’dir.)

B1, B2 ve B2+ seviyelerindeki öğrencilerin verilen bir konu hakkında kompozisyon yazmaları gerekmektedir. (B1 seviyesi için kelime limiti 200-250, B2 seviyesi için kelime limiti 250-300 ve B2+ seviyesi için kelime limiti 300-350’dir).

2. Vize Sınavları

Vize sınavları 50 üzerinden puanlanır ve öğrencilerin puanları 2’yle çarpılarak 100 üzerinden hesaplanmaktadır. Sınav 4 bölümden oluşmaktadır:

%30 Okuma: Öğrencilerin 2 veya 3 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili çoktan seçmeli soruları cevaplaması gerekmektedir.

 %20 Dinleme: A1 ve A2 düzeylerinde öğrencilerin 2 veya 3 dinleme parçasını dinlemeleri ve o parçalara ait çoktan seçmeli soruları cevaplaması gerekmektedir.

B1 ve B2 düzeylerinde öğrencilerin bir tane ders metni ve 2 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait çoktan seçmeli soruları cevaplaması gerekmektedir.

%15 Kelime: Öğrencilerin bir paragraf ya da cümleler içerisindeki boşlukları kutucukta verilen kelimelerle doldurmaları gerekmektedir. Bu bölümde sorulan kelimeler öğrencilere okumakta oldukları düzeyde verilen kelime listesindeki kelimelerden seçilmektedir.

%10 Dil Bilgisi: Öğrencilerin bir paragraf ya da cümleler içerisindeki boşlukları çoktan seçmeli olarak verilen uygun gramer yapılarıyla doldurmaları gerekmektedir.

3. Portfolyo

 • %10 Learning Management System (LMS): Öğrencilerin her düzeyde orijinal kitaplar almaları ve o kitap setiyle verilen şifreleri de beraberinde almaları gerekmektedir. Şifreler öğrencilere onların okul dışında da İngilizceyi pratik yapmalarını sağlayan online bir çalışma alanı sunar. Öğrenciler bu online platformda her gün alıştırmalar yaparlar ve öğretmenlerinden bu konuda geri dönüt (feedback) alabilirler. Bir modül içerisinde öğretmenler öğrencileri LMS sistemindeki çalışmalarını 2 kez değerlendirir. Öğrenciler bu online çalışma sistemini nasıl kullanacakları hakkında bilgilendirildikten sonra şifrelerini kendileri aktive edebilir.
 • %10 Yazma Sınavları: Her modülde 2 tane yazma sınavı bulunmaktadır ve her biri %5 bir etkiye sahiptir. Öğrenciler belirtilen tarih ve saatte kendi sınıflarında seviyelerine bağlı olarak ve belirtilen süre içerisinde bir paragraf ya da kompozisyon yazarlar. Öğrencilerin yazdıkları bu ilk yazı belirli bir kritere göre değerlendirilir ve notlandırılır. Aynı zamanda öğrenciler yazılarının içeriği, organizasyonu, dil bilgisi ve içerdiği kelimelere dayalı olarak öğretmenlerinden geri dönüt alır. 1. yazı taslağında aldığı geri dönütlere göre öğrenciler, yine belirtilen saatte ve tarihte sınıfta bir sınav ortamı içerisinde 2. taslağı yazar. Aynı şekilde bu ikinci yazı da değerlendirilir ve notlandırılır. Daha sonra bu iki yazıdan alınan notların ortalaması alınır. Öğrenciler yazma sınavlarında sözlük kullanabilirler (ancak elektronik sözlük ve ya her hangi elektronik hiçbir cihaz kullanmalarına izin verilmez.)
 • %10 Konuşma Sınavları: Her seviyede iki tür konuşma sınavı bulunmaktadır. A1 ve A2 seviyelerinde öğrencilerin konuşma becerileri 2 kez değerlendirilir. İlk konuşma sınavı önceden belirtilen bir tarihte yapılır ve %5 oranında bir etkiye sahiptir. İlk sınav öğrencilerin o düzey içerisinde öğrendikleri konularla ilgili yöneltilen bir soruya 1 dakika boyunca konuşarak cevap vermelerini gerektirir. İkinci değerlendirme ise öğrencilerin bir modül boyunca derslerde konuşma aktivitelerine katılım oranına göre derse giren öğretmenler tarafından belirtilen puanlama kriterine göre yapılır ve sınıf içi konuşma performansı olarak yapılan bu değerlendirme de %5 etkiye sahiptir.
 • B1 ve B2 seviyelerinde öğrencilerin konuşma becerileri 2 tane konuşma sınavına (her biri %5) dayalı olarak ölçülür. İlk sınavda öğrenciler önceden belirtilen tarihte ve zaman aralığında sınava alınır. Bu sınavda kendilerine yöneltilen bir soru hakkında 2 dakika konuşmaları gerekir. İkinci sınavda öğrencilerin bir süreç içerisinde hazırladıkları sunumu önceden belirtilen tarihte ve zaman aralığında yapmalarını gerektirir. Öğrencilerin sunum yapma becerileri sunumu hazırlama süreci içerisinde gösterdikleri performans da dikkate alınarak değerlendirilir.
 • %10 Ödev ve Derse Katılım: Öğrenciler belirtilen kritere göre değerlendirilir: ödevlerini yapma, derse hazırlıklı gelme, ders içerisindeki tutum ve davranışları, derse katılımı ve derse devamlılığı.

 

Öğrencilerin bulundukları düzeyi başarıyla bitirebilmeleri için tüm sınav ortalamalarının 70 ve üzeri bir puan olması gerekmektedir.

 

İleri Düzey İngilizce (Pre-Faculty) Sınavları ve Yüzdeleri

İleri düzey İngilizce seviyesindeki sınavlar diğer düzeydeki sınavlardan çok az farklılık gösterir. Bu sınavlar ve onlara ait yüzdeler aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Final %50 (Okuma, Dinleme, Kelime ve Dil Bilgisi, Yazma, Konuşma)
 2. Portfolyo %50
 • Yazma Sınavları (%10)
 • Konuşma Sınavları (%10)
 • Proje Çalışması (%10)
 • LMS (%10)
 • Ödev ve Derse Katılım (%10) 
 1. Final sınavları 100 üzerinden puanlanmaktadır ve 6 bölümden oluşur:

%20 Okuma: Öğrencilerin 2 veya 3 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili çoktan seçmeli soruları cevaplaması gerekmektedir.

%20 Dinleme: Öğrencilerin bir tane ders metni ve 2 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait çoktan seçmeli soruları cevaplaması gerekmektedir.

%15 Kelime: Öğrencilerin bir paragraf ya da cümleler içerisindeki boşlukları kutucukta verilen kelimelerle doldurmaları gerekmektedir. Bu bölümde sorulan kelimeler öğrencilere okumakta oldukları düzeyde verilen kelime listesindeki kelimelerden seçilmektedir.

%10 Dil Bilgisi: Öğrencilerin bir paragraf ya da cümleler içerisindeki boşlukları çoktan seçmeli olarak verilen uygun gramer yapılarıyla doldurmaları gerekmektedir.

%20 Yazma: Öğrencilerin verilen bir konu hakkında kompozisyon yazmaları gerekmektedir. (Kelime limiti 300-350)

%15 Konuşma: Öğrencilerin verilen bir konu hakkında 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

 1. Portfolyo
 • %10 Yazma Sınavları: Her modülde 2 tane yazma sınavı bulunmaktadır ve her biri %5 bir etkiye sahiptir. .Öğrenciler belirtilen tarih ve saatte kendi sınıflarında ve belirtilen süre içerisinde bir kompozisyon yazarlar. Öğrencilerin yazdıkları bu ilk yazı belirli bir kritere göre değerlendirilir ve notlandırılır. Aynı zamanda öğrenciler yazılarının içeriği, organizasyonu, gramer ve içerdiği kelimelere dayalı olarak öğretmenlerinden geri dönüt alır. 1. yazı taslağında aldığı geri dönütlere göre öğrenciler, yine belirtilen saatte ve tarihte sınıfta bir sınav ortamı içerisinde 2. taslağı yazar. Aynı şekilde bu ikinci yazı da değerlendirilir ve notlandırılır. Daha sonra bu iki yazı sınavından alınan notların ortalaması alınır. Öğrenciler yazma sınavlarında sözlük kullanabilirler (ancak kesinlikle elektronik sözlük ve ya her hangi elektronik hiçbir cihaz kullanmalarına izin verilmez.)
 • %10 Konuşma Sınavları: Öğrencilerin konuşma becerileri 2 tane konuşma sınavına (her biri %5) dayalı olarak ölçülür. İlk sınavda öğrenciler önceden belirtilen tarihte ve zaman aralığında sınava alınır. Bu sınavda kendilerine yöneltilen bir soru hakkında 2 dakika konuşmaları gerekir. İkinci sınavda öğrencilerin bir süreç içerisinde hazırladıkları sunumu önceden belirtilen tarihte ve zaman aralığında yapmalarını gerektirir. Öğrencilerin sunum yapma becerileri sunumu hazırlama süreci içerisinde gösterdikleri performans da dikkate alınarak değerlendirilir.
 • %10 Proje Çalışması: Öğrencilerin bir süreç içerisinde hazırlandıkları ve iki farklı sınıfın öğrencileri arasında geçen münazarayı içermektedir.
 • %10 Learning Management System (LMS): Öğrencilerin her düzeyde orijinal kitaplar almaları ve o kitap setiyle verilen şifreleri de beraberinde almaları gerekmektedir. Şifreler öğrencilere onların okul dışında da İngilizceyi pratik yapmalarını sağlayan online bir çalışma alanı sunar. Öğrenciler bu online platformda her gün alıştırmalar yaparlar ve öğretmenlerinden bu konuda geri dönüt (feedback) alabilirler. Bir modül içerisinde öğretmenler öğrencileri LMS sistemindeki çalışmalarını 2 kez değerlendirir. Öğrenciler bu online çalışma sistemini nasıl kullanacakları hakkında bilgilendirildikten sonra şifrelerini kendileri aktive edebilir.
 • %10 Ödev ve Derse Katılım: Öğrenciler belirtilen kritere göre değerlendirilir: ödevlerini yapma, derse hazırlıklı gelme, ders içerisindeki tutum ve davranışları, derse katılımı ve derse devamlılığı.

***Öğrencilerin fakültelerine geçmeye hak kazanabilmeleri için modül sonu ortalamalarının 70 ve üzerinde olması gerekmektedir. İleri düzey İngilizce seviyesini gerekli şartları yerine getirerek başarıyla bitiren öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavından muaf olmuş sayılırlar.

Ölçme Değerlendirme Komisyonu Başkanı:  Öğr. Gör. Ayşe ÖNCEL - ayse.oncel@antalya.edu.tr