-Modern ulusal kimlikler, modern ve egemen ulus devletlerin ve ulusların tarihsel evrimi ve meşrulaştırmasına eşlik eden milliyetçi ideolojilere dayanmaktadır. Benzer şekilde modern demokratik kurumlar modern ulus devletin bu temelleri üzerine kurulmuştur. Pek çok kişi 20. yüzyılın sonundaki Soğuk Savaş sonrasında ve küreselleşen dünyada bu modern ulus devletlerin, ulusal kimliklerin ve egemenlik kavramlarının ortadan kaybolacağını düşündü; onlara göre bu kavramlar dini veya seküler olarak inşa edilen aidiyetlere dayanan egemen veya post-milliyetçi, kozmopolit alternatifler tarafından yerlerinden edileceklerdi. Demokrasi de bu gelişmelere paralel olarak gelişecekti. Bunun yerine, 21. yüzyılın ilk yirmi yılda, küreselleşmeyle ilgili artan halk tepkileri, uluslararası kurumların ve AB gibi uluslarüstü varlıkların azalan meşruiyeti ve etkililiği ve tüm dünyadaki demokrasinin geri çekilmesine tanık olundu. Ayrıca, tüm dünyada milliyetçiliğin, popülizmin ve bölgeselciliğin belirgin canlanışını gözlemliyoruz. Aynı zamanda engeller ve zorluklarla karşı karşıya iken, ekonomik ve bilgilendirici küreselleşme devam ediyor ve ulusların gelişmesini gittikçe birbirine bağımlı ve karmaşık bir süreç haline getirmeye devam ediyor.

Doç. Dr. Murat Somer, Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Harvard Üniversitesi Weatherhead Uluslararası İlişkiler Merkezi'nde öğretim üyesidir. Demokratikleşme, otoriterlik ve melez rejimler, etnik çatışmalar, kutuplaşma, dinsel ve laik siyaset, siyasi İslam ve Kürt sorunu üzerine yaptığı araştırmalar, Comparative Political Studies, Democratization and Third World Quarterly gibi dergilerde, kitaplarda, kitap bölümlerinde yayınlanmıştır. Somer, Boğaziçi Üniversitesi'nden lisans ve Los Angeles'ta Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden yüksek lisans ve doktora derecesi aldı. Diğer ziyaret pozisyonlarında Seattle Üniversitesi'nde, Princeton Üniversitesi'nde ve Stockholm Üniversitesi'nde öğreim üyesi olarak dersler verdi. 2004'te Sabancı-Brookings Uluslararası Araştırma Ödülü aldı. 2015 yılında Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülüne layık görüldü. Dr. Somer, Türk ve uluslararası medyaya sıklıkla katkıda bulunmaktadır.