Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi ve performans değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

 Başarı Notu

KATSAYI

A+

4.00

A

4.00

A-

3.70

B+

3.30

B

3.00

B-

2.70

C+

2.30

C

2.00

C-

1.70

D+

1.30

D

1.00

F

0.00