Program amacı:

Ağız ve Diş Sağlığı Programının amacı; diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. Tam donanımlı mesleğini üst düzeyde icra eden bireyleri topluma kazandırmaktır.

Program Öğrenme Çıktıları:

 Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1. Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında, temel düzeyde bilgiye, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

2. Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır.

3. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

4. Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanı ile ilgili terimleri açıklar.

5. Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahiptir.

6. Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanı ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olur.

7. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır.

8. İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

9. Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı haberleşme yöntemlerini kullanarak iletişim kurar.