AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

Komisyon

Üyeler

Anket ve Dokümantasyon Komisyonu

Öğrt. Gör. Derya ATEŞ

Arşiv ve Belge İmha Komisyonu

Öğrt. Gör. Derya ATEŞ

Bilimsel Etkinlik Öğrenci Danışmanlık Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Nesligül Niyaz KÖKDERE

Eğitim (Müfredat) Komisyonu

Prof. Dr. Gülperi KOÇER

Girişimci Yenilikçi Üniversite Komisyonu

Öğrt. Gör. Çiğdem SÜZER

İntibak (Ders Uyum) Komisyonu

Öğrt. Gör. Çiğdem SÜZER

Kalite (Stratejik Plan) Komisyonu

Öğrt. Gör. Çiğdem SÜZER

Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Gülperi KOÇER

Öğrenci Değişim Komisyonu (Farabi, vb.)

Dr. Öğr. Üyesi Nesligül Niyaz KÖKDERE

Tanıtım ve Kariyer Günleri Planlama Komisyonu

Öğrt. Gör. Çiğdem SÜZER

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Komisyonu

Öğrt. Gör. Derya ATEŞ

Staj Komisyonu

Öğrt. Gör. Derya ATEŞ

Web Sayfası Hazırlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Nesligül Niyaz KÖKDERE