AŞÇILIK PROGRAMI

 

ASC 101 – MUTFAK TEMEL TEKNİKLERİNE GİRİŞ

Ders İçeriği:

Herhangi bir çorba veya sos türevlerini detaylandırmak için malzemelerin ve sosların özelliklerini uygulamak, dersler ve laboratuvar uygulamaları gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                             AKTS: 6

 

ASC 102 – TEMEL MUTFAK TEKNİKLERİ I

Ders İçeriği:

Herhangi bir çorba veya sos türevlerini detaylandırmak için malzemelerin ve sosların özelliklerini uygulamak, dersler ve laboratuvar uygulamaları gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 5                              AKTS: 5

 

ASC 103 – BESLENME İLKELERİ

Ders İçeriği:

Bu ders, yeterli ve dengeli beslenmenin temel prensipleri, makro ve mikro besin öğelerinin özellikleri, kaynakları ve günlük gereksinim miktarları konularını sunar. Öğrencilere, beslenme ve sağlık beyanlarını da içeren beslenme yönünden etiketleme gibi kavramların anlaşılmasını sağlar. Yiyecek içecek sektöründe bir işletmede, müşterilerin özel beslenme taleplerini anlama, sağlıklı menü oluşturmak için pişirme teknikleri ve menü uyarlama gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                              AKTS: 5

 

ASC 104 – TEMEL PASTACILIK TEKNİKLERİ

Ders İçeriği:

Kurs, öğrencileri, profesyonel fırıncıların ve pastane şeflerinin repertuarının temelini oluşturan ve kullandıkları tarif ve kavramlarla tanıştırmaktadır.

Kredi: 5                             AKTS: 5

 

ASC 105 - GIDA GÜVENLİĞİ HİJYEN VE SANİTASYON

Ders İçeriği:

Bu ders, öğrencilere, yiyecek ve içecek servisinin sanitasyon, hijyen ve iş güvenliği ile ilgili kısmı tanıtmakta ve aynı zamanda öğrencilerin gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarını incelemelerini sağlamaktadır. Derslerde öğrencilere el yıkama gibi temel konulardan, gıda kaynaklı hastalıklara, gıda mikrobiyolojisine, bulaşmaya, gıda güvenliği yönetim sistemlerine (HACCP) ve gıda üretim ve servis ekipmanlarının temizliği ve bakımı ve personel hijyeni gibi daha karmaşık konulara kadar öğretilir. Özellikle satın alma, hazırlama, işleme, pişirme, bekletme, saklama ve servis gibi yiyecek akışı sırasında doğabilecek potansiyel riskler ve bunların kontrol önlemleri de örnek olay çalışmalarının yardımıyla detaylı bir şekilde verilmektedir. Çalışanlara karşı tehlike oluşturabilecek belirli riskler (kesikler, yanıklar, kayma ve düşme, elektrik şoku vb.) iş güvenliği kapsamında ele alınmaktadır.

Kredi: 2                              AKTS: 5

 

ASC 109 - YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ

Ders İçeriği:

İşletmede, endüstride ve sağlıkla ilgili tesislerde yemek hizmetinin işleyişinin açıklanması ve tahlil edilmesi. Yemek hizmeti organizasyon yapısının sunumu ve analizi, iş tanımları, iç kontrol, iç sistem dizaynı, özel yemek hizmeti araçlarının düşünülmesi. Oteller, havayolu yemekçiliği, diğer ulaşım araçları yemekçiliği, eğitim kurumları ve sözleşmeli yemek hizmetinin yönetimi gibi alanlardaki faktörlerin analizi. Adı geçen işlemler için saha ziyaretleri yapılmaktadır.

Kredi: 3                             AKTS: 4

 

ASC 107 - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders İçeriği:

Bu ders öğrencilere temel bilgisayar okuryazarlığı becerileri kazandıracaktır. Bu ders bilgisayar ve bilgi kavramlarına genel bir bakış sunacaktır. Öğrenciler e-posta, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ve Windows işletim sistemi gibi bilgisayarın çalışmasında temel olan uygulamaları öğreneceklerdir. Dersin ağırlıklı olarak içeriği öğrencileri akademik çevrede etkili bir şekilde bilgisayar kullanmaya hazırlayan pratik beceriler geliştirmeye yöneliktir.

Kredi: 3                             AKTS: 6

 

ASC 108 - GIDALAR VE ÖZELLİKLERİ

Ders İçeriği:

Bu ders, gıdaların fiziksel ve kimyasal özellikleri, gıda muhafazası, konuları daha detaylı kapsar. Gıdanın hazırlanması, farklı pişirme yöntemleri ve saklama sırasında gıda özelliklerinde meydana gelen değişiklikler üzerinde de durulmaktadır.

Kredi: 3                             AKTS: 3

 

ASC 110 - TÜRK MUTFAĞINDA TATLILAR VE HAMUR İŞLERİ

Ders İçeriği:

Bu ders ile geleneksel  Türk tatlı ve hamur işleri  tarifleri uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmektedir.

Kredi: 3                             AKTS: 4

 

ASC 201 - TEMEL MUTFAK TEKNİKLERİ  II

Ders İçeriği:

On dört (14) haftalık eğitim boyunca sistemli olarak verilen teorik ve pratik bilgilerin yardımlarıyla gastronomi ve profesyonel mutfak uygulamalarındaki temel işleyişin, genel hijyen yaklaşımının ve gastronomik mutfak jargonunu öğrenir. Bu ders öğrencilere tarifi düzgün bir şekilde takip etmeleri özelliğini kazandırır.

Kredi: 5                             AKTS: 6

 

ASC 202 TEMEL MUTFAK TEKNİKLERİ III

Ders İçeriği:

Dersi alan öğrencilerin on dört (14) haftalık eğitim boyunca sistemli olarak verilen teorik ve pratik bilgilerin yardımlarıyla gastronomi ve profesyonel mutfaktaki temel akışı temel alarak, ana mutfağın bölümlerinden ‘Saucier, Rotisseur, Grillardin ve Poissonier uygulamalarının kavranması. Bu bilgi ve tecrübelerin ileri mutfak uygulamaları için sağlıklı ve sağlam bir temel ve  profesyonelliğe sosyo-ekonomik sistemli bir bakış açısı oluşturmaktadır.

Kredi: 3                             AKTS: 5

 

ASC 203 - YÖRESEL MUTFAKLAR

Ders İçeriği:

Klasik ve bölgesel Türk mutfağının teorik ve uygulamalı çalışmaları, Türk mutfağında temel pişirme teknikleri, eski mutfağı modern şekilde yorumlayan reçeteler, günümüz Türkiye mutfağının özelliklerinin uygulamalı çalışmaları yer almaktadır.

Kredi: 3                             AKTS: 3

 

ASC 204 - OSMANLI MUTFAĞI

Ders İçeriği:

Öğrenciler Klasik Osmanlı kroniklerini dersin sonuna doğru okumayı amaçlayarak, daha basit bir tarzda yazılmış ve çoğunlukla Türkçe kelimelerden oluşan daha önceki dönem tarihsel belgelerine temel olarak odaklanılır.

Kredi: 3                             AKTS: 4

 

ASC 205 - MENÜ PLANLAMA

Ders İçeriği:

Her tür hizmet ve tesis için menü planlamasının açıklamasını içerecektir. Öğrenciler seçme, geliştirme, fiyat yapısı ve restoran tarzı da dahil olmak üzere menü düzenini anlamaya çalışacaklardır. Bu ders menü, lokasyon ve beklenen müşteri türünü içeren gıda hizmeti dizayn konseptini içermektedir. Öğrenciler, gıdaların uygun bir şekilde taşınması ve depolanması spesifikasyonları da dahil olmak üzere, satın alma prosedürlerine tabi tutulacaklardır. Bu ders konferans, gösteri ve yemek hazırlama konularını içermektedir.

Kredi: 3                             AKTS: 4

 

ASC 206 - DÜNYA MUTFAKLARI

Ders İçeriği:

Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıtalarında coğrafya, tarih ve farklı kültürlerin etkisiyle oluşan mutfakları ve özelliklerini öğretir.

Kredi: 4                             AKTS: 5

 

ASC 223 - YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜ

Ders İçeriği:

Bu ders öğrencinin çeşitli gıda servis sistemlerinde gıda servis yönetiminin bileşenlerini değerlendirebilmesini sağlayacaktır. Öğrenciler, maliyet ve satış kavramlarını ve bunların karla olan ilişkisini; maliyet ve karları nasıl hesaplayacağını ve yiyecek, içecek ve işgören kontrolü için kontrol kavramı faktörlerini nasıl uygulayacağını öğrenecektir.

Kredi: 3                             AKTS: 4

 

ASC 208 - CATERİNG VE ZİYAFET HİZMETLERİ

Ders İçeriği:

Ders yiyecek-içecek etkinlikleri, yemek festivalleri, iç mekan / dış mekan ikram organizasyonları, yemek yarışmaları, ulusal ve uluslararası mutfakların sergilenmesi aşamalarını kapsar. Öğrenciler mutfak etkinliklerine yönelik yeni eğilimleri ve tüketici ihtiyaçlarını öğrenir. Bu dersi takip ederek sözleşme, yönetim, yönlendirme, sunum, servis ve özel organizasyonların arkasındaki mekanizmaları anlar ve iletişim süreçlerinin nasıl yürütüleceğini öğrenirler.

Kredi: 2                             AKTS: 4

 

ASC 209 - İÇECEKLER

Ders İçeriği:

İçeceklerin tarihsel gelişimi ve kültürle etkileşimi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin üretimi ve depolanması, yiyecek ve içecekler arasındaki uyum incelenir.

Kredi: 3                             AKTS: 3

 

ASC 212 -VEJETARYAN MUTFAK

Ders İçeriği:

Öğrenciler vejetaryen ve özel yeme alışkanlığı olan insanlar hakkında gerekli bilgileri öğrenirler. Böylece onlar için alternative menü oluşturabilirler.

Kredi: 3                             AKTS: 3

 

ASC 213 – YEMEK TARİHİ

Ders İçeriği:

Tarih öncesi çağlardan Orta Çağ dönemine kadar dünyada yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesidir.

Kredi: 3                             AKTS: 3

 

ASC 214 - YEMEK STİLİSTLİĞİ

Ders İçeriği:

Bu dersin içeriği görsel, yazılı, sosyal medya alanında ve sanatsal uygulamaların yer alacağı çalışma alanlarında uzmanlık sağlamak üzere ihtiyaç duyulacak teknik bilgiler ve uygulamada yer alan örnekler hakkında bilgilerden oluşacaktır. Öğrenciler yemek ve gıda endüstrisinde pazarlama ve iletişim alanı başta olmak üzere biçim, doku, denge, renk, hareket, bütünlük gibi temel tasarım kavramları ve sunum tabağı tasarımı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Kredi: 3                             AKTS: 3

 

ASC 215- YIYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERINDE İŞ GÜVENLIĞI VE İŞÇI SAĞLIĞI

Ders İçeriği:

Tarih öncesi çağlardan Orta Çağ dönemine kadar dünyada yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesidir.

Kredi: 3                             AKTS: 3

 

ASC 217 -ÇİKOLATA

Ders İçeriği:

Çikolatanın ve tatlıların geçmişi, kökenleri ve coğrafyaları tartışılacaktır. Çikolataya dayalı ürünler ve dünyadaki farklı tatlı algılamalarıyla oluşan ürünler araştırılacak ve pasta mutfağında üretilecek ve tadılacaktır.

Kredi: 3                             AKTS: 3

 

ASC 230 – SOSYAL ve KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI

 

Ders İçeriği:

Öncelikle çeşitli eğitimler verilmek suretiyle öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bunun yanında öğrencilerin toplumsal sorunlar hakkında bilinç düzeyi yükseltilerek çevrelerine karşı duyarlı ve sorumlu davranışlar kazanması beklenmektedir. Öğrenciye, kişisel gelişim eğitimlerinin verildiği ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alması konusunda teşvik edildiği bir derstir.

Kredi: 3                             AKTS: 3
 

ASC 233- EKMEKÇİLİK

Ders İçeriği:

Temel Ekmek Hamuru Teknikleri, Ekmekçiliğin temel esasları, malzeme ve ekipman bilgisi ekmeğin kültürel tarihi geçmişi ve kültürlere göre literatürde karşılaşılan ekmek türleri, Değişik kombinasyonlardaki ekmek hamuruna hakimiyet kazanma ve karakteristik özelliklerini tanıma, Ekşi mayalı ekmeklerin günlük hayattaki önemi ve özellikleri, Dünya fırıncılık sektöründe kullanılan fırıncılık ekipmanlarını ve şekillendirmede kullanılan yardımcı ekipmanları tanımak ve kullanım pratiklerini öğrenme , Pre-ferment oluşturma, direct ve endirekt hamur oluşturmayı  kavranması, Fırınları ve özellikleriyle beraber kullanımlarını öğrenme, Ekmek uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan sorunlara dene-sonuç ilişkisi kurarak çözüm üretme, Ders ve mutfak uygulamalarıdır.

Kredi: 3                             AKTS: 3

 

ASC 234 – YÖRESEL  EKMEKLER

Ders İçeriği:

Ülkemizin farklı coğrafyalarında sevilerek tüketilmekte olan yöresel ekmek çeşitlerinin yapımı hakkında temel bilgilerin verilmesi ve bu bilgilerin kültürel bir miras niteliğinde nesilden nesile aktarılması hedeflenmektedir. Dersi alan öğrencilerin eğitim süresinde Trabzon, Afyon, Isparta, Yozgat, Alaşehir, Kula, Erbağ yöresel ekmeklerinin temel esasları, malzeme ve ekipman bilgisinin yanında ekmeğin kültürel-tarihi geçmişi ve kültürlere göre literatürde karşılaşılan ekmek türlerinin karakteristik özelliklerini tanıma fırsatı sunan bir derstir.

 

Kredi: 3                             AKTS: 3
 

ASC 235- GİRİŞİMCİLİK ve İŞLETME YÖNETİMİ

Ders İçeriği:

Bir bireyin sahip olduğu tüm imkanları en iyi şekilde değerlendirebilme ve olası riskleri kabullenerek bir işletmeyi başarıya götürebilmek ile ilgili bilinmesi gereken kavramsal çerçeveyi, yönetim, üretim sürecini, girişimciliği destekleyen kurum ve kuruluşları öğrenecektir. Girişimcilik hikayesini öğrencilerimizle paylaşacak başarılı iş insanlarının konuk edileceği ve öğrencilerin sorularını gerçek girişimcilerin yanıtlayacağı motivasyonu yüksek bir derstir.

Kredi: 3                             AKTS: 3