Staja başlama sürecinde aşağıda yer alan bilgilere dikkat etmeniz gerekmektedir;

1.Staj yapılacak kurum sizler tarafından belirlenir ve web sayfasında  MYO staj formları kısmında yer alan "Form 1: Staj Onay Formu” nu doldurarak ilgili kuruma iletmeniz ve ilgili kurumun form üzerindeki ilgili bölümleri doldurmasından sonra bu formu danışmanınıza onaylatmanız gerekmektedir.

2.Öğrenciler “Form 1: Staj Onay Formu” ile birlikte “Form 2: Kurallar ve Düzenlemeler Formu” nu doldurarak imzalar staj komisyonuna teslim ederek staja giderler. Bu işlemler staja gidilmeden önce yapılmalıdır. 

3.Staj yapacağınız kurum staja başlamanız için sizden çeşitli belgeler (Sigorta Başlangıç Belgesi, Sağlık Taraması sonuçları vb.) isteyecektir. Bu belgeleri staja başlamadan önce staj yapacağınız kuruma teslim etmeniz gerekmektedir.

4.Öğrenciler, staj süresince yaptıkları çalışmaları, günü gününe ve/veya genel olarak açıklayan bir staj raporu yazmakla yükümlüdür. Staj Raporu formu da MYO web sayfasında  yer almaktadır.