Staj Defteri Teslimi Hakkında:

1.Staj bitiminde Üniversite web sayfasında ve ekte alınan Staj Değerlendirme Formu şirket/kurum yetkilisine verilmeli ve şirket/kurum yetkilisi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış/kaşelenmiş mühürlü haliyle kapalı zarfta Bölümde staj komisyonuna iletmeniz gerekir.

2.Staj süresince yapılan işler günlük olarak Staj Günlük Çalışma Raporu’na işlenmelidir. Bu raporun her sayfası firma yetkilisi ve öğrenci tarafından imzalanmalıdır ve staj komisyonuna teslim edilmelidir.

3.Ders seçimlerinde ilgili Staj dersi sistemden eklenmeli ve danışmanı tarafından onaylandığına emin olunmalıdır.

4.Hazırlanan Staj Raporu, Staj Günlük Çalışma Raporu ve kapalı zarftaki Staj Değerlendirme Formu ile birlikte belirtilen tarihte teslime hazır olmalıdır.

5.Staj süresince yaptığınız çalışmaları hem çıktı olarak hem de CD ile teslim etmelisiniz.

6.Dosyanızın spiralli bir şekilde teslimi karşılığında imza alınacaktır bu nedenle teslim edilecek dosya öğrencinin kendisi tarafından getirilmelidir. Bu süre içinde staj raporunu teslim etmeyen öğrencilerin stajları yapılmamış sayılır.

7.Staj defterini teslim eden kişilere mülakat tarihi daha sonra açıklanacaktır, o nedenle mülakat tarihinden önce stajda yaptığınız çalışmaları (en az 10 sayfa olacak şekilde resim ve videolarla) PowerPoint sunumu hazırlanması gerekmektedir.