ZORUNLU DERSLER:

BTP 103  ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA TEMELLERİ 

Ders İçeriği:

Problemleri analiz edebilme, parçalara ayırma prensipleri, algoritma ve akış şemasının tanımı ve algoritma ile uygulama geliştirme, bilgisayar programlama kavramları, matematiksel işlemlerle çalışmak, programlama araçları, değişkenler ve sabitler, giriş-çıkış işlemleri, operatörler, karar yapıları, döngü kontrolleri, tek boyutlu diziler, çok boyutlu diziler, değer döndüren ve döndürmeyen altprogramlar, sıralı dosyalar, rastgele erişimli dosyalar, tekrarlı yapılar, karar yapıları, genel örnekler ve uygulama geliştirme, programlama dilleri ve algoritma kodlama konuları incelenecektir.

                        Kredi: 4                                       AKTS: 5

 

BTP 207  İNTERNET PROGRAMCILIĞI  

Ders İçeriği:  

İnternetle ilgili temel kavramlar, internet yazılım protokolleri, web tasarımıyla ilgili temel kavramlar, web sunucunun kurulması ve ayarlarının yapılması, web editörlerinin kullanımı, temel web teknolojileri, etkileşimli içeriğe sahip web sayfalarının programlanması, bir sunucu üzerindeki veri tabanına dinamik olarak erişime gerek duyan web sayfalarının tasarımı,  dinamik verilere (arama sonuçları, görüntüler, videolar, haritalar vb.) ulaşabilen web sayfalarının yapılması, genel uygulamalar konuları incelenecektir.

Kredi: 4                                       AKTS:5

 

BTP 102  VERİ TABANI-I

Ders İçeriği:

Veritabanı sistemleri genel yapısı ve özellikleri, temel veritabanı kavramları, veritabanı yazılımları, veri modelleri (ağ, hiyerarşik, nesnel, ilişkisel), ER modeli, ilişkisel veri tabanı tasarımı, tablolar, ilişkiler, anahtarlar. SQL yapısal sorgulama diline giriş, temel SQL komutları, SQL’de kullanılan veri tipleri. Microsoft SQL kurulumu ve kullanımı, veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, tablo güncelleme, var olan veritabanını silme, var olan tabloyu silme. SQL komutları ile tabloya kayıt ekleme, güncelleme, silme ve temel sorgulama işlemleri. SQL komutları kullanarak grup oluşturma ve tablolar arasında bağlantı oluşturma işlemlerini kapsamaktadır.

Kredi: 5                                       AKTS:6

 

BTP 203  VERİ TABANI-II

Ders İçeriği:

İleri SQL Soguları, alt Sorgular, View (Görünümler), Transaction, Index, T-SQL (Transact SQL), Functions(Fonksiyonlar), Stored Procedure (Saklı Yordamlar), Cursor (imleç) kullanımı, Trigger(Tetikleyici) Kullanımı, Veritabanında Güvenlik, İleri Veritabanı Uygulamalarını kapsamaktadır.

Kredi: 5                                       AKTS: 6

 

ING 101   İNGİLİZCE-I

Ders İçeriği:

Genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilmesi, elementary gramer – okuma - yazma çalışmalarını kapsamaktadır. Öğrencilerin, derse ve sınıf içi tartışmalara katılarak temel İngilizce becerilerini geliştirmesi beklenmektedir.

Kredi: 3                                       AKTS: 4

 

ING 102  İNGİLİZCE-II

Ders İçeriği:

Intermediate  gramer – okuma – yazma – dinleme -anlama çalışmaları. Okuma parçaları ve alıştırmalar, dinleme parçaları ve alıştırmalar, çeviri çalışmaları, belirli bir konuda yazı yazma, verilen bir konuda münazara yapma becerisi kazandırmaktadır.

Kredi:  3                                      AKTS: 4

 

HIST 101  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders İçeriği:

Osmanlı Devleti’nin son dönemi gelişmeleri, Milli Mücadele Dönemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve Mustafa Kemal Atatürk dönemi gelişmelerini kapsamaktadır.

Kredi: 2                                       AKTS: 2

 

HIST 102   ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders İçeriği:

Türkiye Cumhuriyeti’ nin 1923-1938 dönemindeki gelişmeleri, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik), Türk dış politikasnı kapsamaktadır. .

Kredi: 2                                       AKTS: 2

 

MAT 101   MATEMATİK

Ders İçeriği:

Sayı sistemleri, cebirsel ifadeler, özdeşlikler, çarpanlara ayırma ve rasyonel ifadeler, birinci dereceden denklemler, ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler, ikinci dereceden fonksiyon ve grafikleri, trigonometrik fonksiyonlar ve temel özellikleri, logaritmik ve üstel fonksiyonları kapsamaktadır.

 Kredi: 3                                       AKTS: 6

 

TUR 101   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I

Ders İçeriği:

Dilin tanımı, Türk dilinin tarihi ve diğer diller arasındaki yeri, Türkçenin fonetik özellikleri, fonetik kuralları, Türkçede kırılma, büküm, Türkçede kelime kategorileri, imla kuralları, kompozisyon, cümlenin unsurları ve analiz örneklerini kapsamaktadır.

Kredi: 2                                        AKTS: 2

 

TUR 102  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II

Ders İçeriği:

Örnek edebi ve güncel metinlerin okunması, yazılı ve sözlü anlatımı kapsamaktadır.

Kredi: 2                                      AKTS: 2

 

BTP 105  BİLGİSAYAR DONANIMI

Ders İçeriği:

Bilgisayar mimarisine giriş, bilgisayarların tarihçesi, bilgisayar fonksiyonunun üst seviye görünümü, dijital dizayn, sayı sistemleri, bilgisayar aritmetiği, anakart, işlemci ve bellek birimleri, disk sürücüleri, bilgisayar çevre birimleri, giriş birimleri, donanım kartları, çıkış birimleri, iletişim birimleri, BIOS, komut setleri, MIPS komut seti, adresleme modları, tek çevrimli işlemci veriyolu ve kontrolü, çok çevrimli işlemci veriyolu ve kontrolü, hafıza performansı ve hiyerarşisi, cache, sanal hafıza konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 5

 

BTP 101   PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders İçeriği:

C programlama diline giriş, programlamanın temel bileşenleri (bilgisayarlar, geliştirme ortamları, editörler, derleyiciler vs.),  değişkenler, veri türleri, kontrol ve döngü yapıları,  en temel veri yapıları, fonksiyonları yer almaktadır.

Kredi: 4                                       AKTS: 6

 

ISG 101  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ders İçeriği:

İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının değerlendirilmesi, Türkiye'de İş sağlığı ve güvenliğinin genel görünümü, iş kazaları ve meslek hastalarında işverenin hukuki sorumluluğu ve sorumluluğun hukuki dayanağı, iş kazası ve meslek hastalığından doğan tazminat davaları, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan işverenlere uygulanacak kamu hukuku yaptırımları, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi, uluslararası mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 4

 

BTP 106  BİLGİSAYAR AĞLARI

Ders İçeriği:

Bilgisayar ağları  ve veri iletişiminin temel bilgileri, bilgisayar ağlarının genel sınıflandırılması, topolojiler, OSI ve TCP/IP mimarileri, uygulama katmanı  (HTTP, SMTP, FTP, DNS vs), taşıma katmanı (TCP, UDP), akış ve tıkanıklık kontrolü, Ağ Katmanı (IPv4, IPv6, IP fragmentasyonu, OSPF, RIP, BGP), veri bağı katmanı (Ortama erişim protokolleri ALOHA, TDMA, FDMA, CSMA/CD) konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                      AKTS: 5

 

BTP 108  GRAFİK ve ANİMASYON

Ders İçeriği:

Bilgisayar grafiğindeki temel kavramlar ve teknikleri, örüntü işleme, pikselleştirme, ilgin dönüşüm, animasyon sistemleri, eğri ve yüzeylerin geometrik modellemesi, doku kaplama ve ışın izleme, ses dosyaları ve özellikleri, video ve hareketli görüntü dosyaları ve özellikleri gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 4                                       AKTS: 6

 

BTP 104  NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I

Ders İçeriği:

Programlama için gerekli yazılımların kurulması, temel bir konsol ve işletim sistemi uygulaması, sabit, değişken ve nesne kullanımı, operatörlerin kullanımı. karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimleri, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, hazır fonksiyonlar, dosya işlemleri, sınıf, alan ve metot kullanımı, lokal ve global referanslar, diziler, çok boyutlu diziler gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 5

 

BTP 205  NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II

Ders İçeriği:

Standart bileşenler. Gelişmiş bileşenler. Veritabanı bağlantısı. Veritabanı sorguları. Raporlama, büyük çaplı yazılımların tasarlanması, arayüzler, soyut sınıflar, grafik kullanıcılı arayüz tasarımı gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 5

 

BTP 201  GÖRSEL PROGRAMLAMA-I

Ders İçeriği:

Görsel programlama editörünü kurma ve ayarlarını yapma, formlar ve özellikleri, standart nesneler, giriş ve mesaj pencereleri, diyalog pencereleri, gelişmiş nesneleri öğrenmek. Operatörler, fonksiyonlar, karar yapıları ve döngüler, diziler, grafik uygulamaları, raporlama uygulamaları gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 5                                       AKTS: 6

 

BTP 202   GÖRSEL PROGRAMLAMA-II

Ders İçeriği:

Active form uygulamaları,DLL uygulamaları, API uygulamaları, Registry uygulamaları, OLE nesneleri, resim dosyaları ile çalışmak, çevre birimleri ile iletişim kuran uygulamalar, dosya transfer uygulamaları, dosya transfer uygulamalı, elektronik posta uygulamaları, canlı mesajlaşma uygulamaları, Client-Server uygulaması gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 5                                      AKTS: 6

 

 

BTP 204  BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ

Ders İçeriği:

Bilgisayar güvenliğinin temelleri, şifrelemenin temel kavramları, erişim kontrolü, yazılım güvenliği ve kötü niyetli kodlar, güvenilir sistemler, ağ ve kablosuz güvenliği gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 5

 

SEÇMELİ DERSLER:

BTP 221 OFİS YAZILIMLARI

Ders İçeriği:

Microsoft Word Program ortamı ve belge yapısı, Microsoft Excel Program ortamı ve belge yapısı, Microsoft PowerPoint Program ortamı ve belge yapısı, Microsoft Access Program ortamı ve belge yapısı, Microsoft Outlook Program ortamı konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 4

 

BTP 222  SAYISAL SİSTEMLER

Ders İçeriği:

Sayı sistemleri, Boole Cebri, mantık ağları ve sadeleştirilmesi, kanonik formlar, tümleşik, ardışıl devreler, mantık kapıları, toplama, kod çözme, kodlama, çoğullayıcı, sayıcı, flip-flop devreleri, bellek ve programlanabilir mantık, sayısal mantık tasarımı uygulamaları gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 4

 

BTP 223  İŞLETİM SİSTEMLERİ

Ders İçeriği:

İşletim sistemlerinin temelleri, işletim sisteminin gelişimi, temel kavramlar, işlemler, iş parçacıkları, işlemler arası iletişim, senkronizasyon (kritik bölge, semafor vs), zamanlama, hafıza yönetimi, giriş/çıkış yönetimi, dosya sistemleri gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 4

 

BTP 224  MİKROİŞLEMCİLER

Ders İçeriği:

Mikroişlemcilere giriş, temel mikroişlemci yapıları ve işlemleri, veri yolu organizasyonu, adresleme çeşitleri, komut seti, zamanlama analizi, kesme programlaması, seri ve paralel haberleşme, bellek, Assembly dili programlaması gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 4

 

BTP 225  MOBİL UYGULAMALAR

Ders İçeriği:

Mobil bilgi sistemleri ve uygulamaları, kablosuz bilgi sistemlerinin yapıları ve özel gerek-sinimleri, mobil uygulama protokolleri, mobil uygulama geliştirme (WML, VXML, Java, J2ME, J2EE, .NETCF, C#) ve örnek çalışmalar gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 4

 

BTP 226  YAPAY ZEKÂ

Ders İçeriği:

Bilgi gösterimi, arama algoritmaları ve buluşsal programlama, mantık ve mantık programlama, problem çözme, oyunlar, bulmacalar, uzman sistemler, görme, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve sinir ağları gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 4

 

BTP 227  GÖMÜLÜ SİSTEM TASARIMLARI

Ders İçeriği:

Gömülü sistemlerin yapısı, mikrodenetleyiciler, yazılımlar ve programlama, teorik bilgiler ve uygulama geliştirme gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 4

 

BTP 228 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME

Ders İçeriği:

Sayısal görüntü işlemenin temel kuralları ve yöntemleri. Görüntü elde edilmesi, gösterimi, iyileştirilmesi, örneklenmesi. Fourier dönüşümü. Görüntü onarımı, morfolojik işlevler, doğrusal ve doğrusal olmayan filtreler, ayrıt bulunması, görüntü bölütlenmesi, ve sayısal video işlemenin temelleri gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 4

 

BTP 229  KABLOSUZ AĞLAR

Ders İçeriği:

Kablosuz anlık ve altyapılı ağlarına giriş, MAC katmanı (gizli terminal, açığa çıkmış terminal problemleri, IEEE 802.11), kablosuz anlık ağlarda yönlendirme, kablosuz algılayıcı ağlarına giriş, kablosuz algılayıcı ağlarında MAC ve yönlendirme protokolleri, topoloji kontrolü, servis kalitesi gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 4

 

BTP 230  İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ

Ders İçeriği:

Kullanıcı odaklı tasarım ve geliştirme araçları hakkında temel bilgiler, kullanıcı arayüzünün temel prensipleri, kullanılırlık model ve prensipleri, kullanıcı ve görev analizi uygulamaları, tasarım, prototip geliştirme ve değerlendirme işlemleri, renk ve tipografinin etkilerinin tartışılması, yeni kullanıcı arayüzü teknikleri gibi konuları yer almaktadır.

Kredi: 3                                       AKTS: 4