Ders içerikleri pdf formu için tıklayınız.

1.Sınıf 1. Dönem

BİRİNCİ SINIF DÖNEM I.

GÜZ DÖNEMİ

DERS

T

U/L

YK

AKTS

ANT101 – Anatomi (2+0 2 AKTS 3)

2

0

2

3

1- Anatomiye giriş 2- İskelet sistemi 3- Kas sistemi 4- Sinir sistemi 5- Duyu organları 6- Endokrin sistem 7- Dolaşım sistemi 8- Solunum sistemi 9- Sindirim sistemi 10-Boşaltım sistemi 11-Üreme sistemi

FİZ101 – Fizyoloji (2+0 2 AKTS 4)

2

0

2

4

Dersin Tanımı ve Genel Terimler, Kimyasal ve Hücresel Organizasyon, Doku ve Organ/Sistemler; Homeostasis; Lokomotor Sistem, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Sinir Sistemi, Boşaltım Sistemi, Üreme Sistemi, Bağışıklık Sistemi, Sindirim Sistemi, Endokrin Sistemi, Duyu organları.

FZY101 - Fizyoterapi-I (4+0 4 AKTS 6)

4

0

4

6

Fizyoterapi tanımı, içeriği, uygulama alanları, fizyoterapi tekniklerinin görev ve sorumlulukları, yasal düzenlemeler, rehabilitasyonda multidisipliner ekip çalışması, Türkiye ve diğer ülkelerde engelli bireyler için sosyal politika ve programlar. Ekip üyeleri, hasta ve yakını ile iletişim, ısının fiziksel özellikleri, ısının fizyolojik etkileri ve sıcalık modalitelerinin uygulaması

TTR101 - Tıbbi Terminoloji (2+0 2 AKTS 4)

2

0

2

4

Tıbbi terminolojiye giriş, sözcüklerin temel yapısı, latince telaffuz ve vurgu, önekler- sonekler, terim çeşitleri, vücudun düzlemleri ve sistemler, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem, sinir sistemi tıbbi terimleri, ilaç bilimi, hastalık sınıflaması ve analjezi ile ilgili terimler.

FZY103 - Temel Fizik (3+0 3 AKTS 5)

3

0

3

5

Madde; maddenin özellikleri, katı cisimlerin denge koşulları, ağırlık merkezi, hareket, Newton kanunları, momentum-denge, uzunluk, ölçme ve birimleri, vektörler, mekanik; statik, kinetik, dinamik, akışkanlar dinamiği, iş, güç, enerji kavramı, termodinamik; sıcaklık, ısı, optik; ışığın doğası, yansıma ve kırılma yasaları, fiber-optik dalga hareketi ve ses; mekanik dalgalar, sinüzoidal dalga, elektrik akımları,

TURK101 - Türk Dili-I (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

ING 101 - İngilizce-I (3+0 3 AKTS 4)

3

0

3

4

Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

Temel kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM Dönemi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması

 

1.Sınıf 2.Dönem

BİRİNCİ SINIF DÖNEM II.

BAHAR DÖNEMİ

DERS

T

U/L

YK

AKTS

FZY102 – Biyomekanik (2+0 2 AKTS 3)

2

0

2

3

Biyomekaniğe giriş-Newton kanunları ve mekanik prensipler, özel doku biyomekaniği, kas doku-kemik doku-bağ dokusu-kollagen doku-kıkırdak doku biyomekaniği, normal yürüyüş ve patolojik yürüyüş mekaniği, eklem biyomekaniği, kolumna vertebralis biyomekaniği, pelvis-kalça-diz eklemi-ayak ve ayak bileği biyomekaniği, omuz kol kompleksi-dirsek eklemi- el ve el bileği biyomekaniği, temporomandibular eklem biyomekaniği

FZY104 - Elektroterapi-I (1+2 2 AKTS 6) (2+0 2 AKTS 3)

1

2

2

6

Elektroterapiye giriş, elektrostimülasyonla ilgili genel bilgiler, ağrı mekanizması, elektrofiziksel mekanizmalar, kas ve sinirin fizyolojik yanıtları, sağlıklı ve denerve kasın uyarılma özellikleri, alçak frekanslı akımlar, galvanik akımlar, iyontoforez, faradik akımlar, sinüzoidal akımlar, Nöromüsküler Elektrik Stimülasyonu (NMES) Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu (FES) temel özellikleri ve uygulama ilkeleri.

FZY106 - Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

Değerlendirme yöntemlerinin genel prensipleri, anamnez alma, postür analizi, uzunluk ölçümleri, çevre ölçümleri, üst ekstremite ve alt ekstremite gonyometrik ölçümleri, kısalık ve esneklik testleri, kaslar ve fonksiyonları, üst ekstremite ve alt ekstremite kas testi ölçme yöntemleri.

FZY108 - Fizyoterapi-II (1+2 2 AKTS 6)

1

2

2

6

Işığın fiziksel özellikleri, aydınlatma kanunları, Işığın fiziksel etkileri, Infraruj ,Ultraviole, Laser, Traksiyon, Hidroterapi, Termal ajanlar soğuk yöntemler, Kriyoterapi,Magnetoterapi Kas kasılması, izometrik, konsantrik, eksantrik ve izokinetik kasılma ve egzersizler

FZY110 - Temel Bilgi Teknolojileri (2+0 2 AKTS 4)

2

0

2

4

Temel Donanım Bilgisi, Temel Seviye İşletim Sistemi Bilgisi, İşletim Sistemi Ayarlarının Yapılandırılması, İnternet Kullanımı ve Mail Yönetimi, MS Office Word, MS Office Powerpoint ve MS Office Excel

ING102 - İngilizce-II (4+0 4 AKTS 4)

4

0

4

4

Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

TURK102 - Türk Dili-II (4+0 4 AKTS 2)

4

0

4

2

Kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi Siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk İlkeleri, Atatürk sonrası Türkiye, Atatürk ve Gençlik, Modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. Cumhuriyetin kökleşmesi için yapılan devrimler ve batılılaşma çabaları, demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası edinir.

 

               2. Sınıf 3. Dönem

İKİNCİ SINIF DÖNEM III.

GÜZ DÖNEMİ

DERS

T

U/L

YK

AKTS

FZY201 - Elektroterapi-II (1+2 2 AKTS 6)

1

2

2

6

TENS, rus akımı, mikro akım, HVPC, diadinamik akım, interferansiyel-orta frekanslı akım, biofeedback, yüksek frekanslı akım, kısa dalga diatermi (KDD), kesikli kısa dalga diatermi (KKDD) mikro dalga diatermi (MDD), ultrason ve kesikli ultrason, magnetoterapi, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT), temel özellikleri ve uygulama ilkeleri.

FZY203 – Kinezyoloji (2+0 2 AKTS 4)

2

0

2

4

Kinezyolojiye giriş- hareketin temel prensipleri, özel dokuların kinezyolojik özellikleri, kemik doku-bağ dokusu-kollogen doku-kıkırdak dokusu-kas dokusu kinezyolojisi, vertebra kinezyolojik özellikleri, eklem kinezyolojisi, normal ve patolojik yürüyüş kinezyolojisi, kolumna vertebralis kinezyolojisi, pelvis-kalça-diz eklemi-ayak ve ayak bileği kinezyolojisi, omuz kol kompleksi- dirsek eklemi-el ve el bileği kinezyolojisi, temporomandibuler eklem kinezyolojisi

FZY205 - Klinik Bilimler-I (3+0 3 AKTS 5)

3

0

3

5

Klinik Bilimlere giriş, dâhili sistem hastalıkları, biyokimyasal tanı yöntemleri, mikrobiyolojik tanı yöntemleri, radyolojik tanı yöntemleri, dermatolojik hastalıklar, kalp damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz hastalıkları.

FZY207 - Masaj Teknikleri ve Uygulama (1+2 2 AKTS 5)

1

2

2

4

Masajın tanımı ve tarihçesi, masajın genel prensipleri, temel kavramlar ve teknikler, mekanik, fizyolojik, refleks ve psikolojik etkileri, endikasyonları ve kontraendikasyonları, alt ekstremite masajı, üst eksteremite masajı, alt sırt-bel masajı, üst sırt masajı, boyun masajı, karın masajı, kolon masajı, yüz masajı, sporda masajın kullanımı.

FZY209 - Özel Eğitimde Terapi ve Uygulamalar (3+0 3 AKTS 4)

3

0

3

4

Periferik sinir yaralanmalarında ve brakial pleksus yaralanmalarında fizyoterapi, fasial paralizi, deri hastalıkları, yanık ve kanserde fizyoterapi, gebelikte sık görülen problemler ve fizyoterapi, postnatal fizyoterapi, geriatride, baş ağrılarında, şiddete maruz kalanlarda fizyoterapi, otistik çocukların nörogelişimsel bozukluklarında fizyoterapi yöntemleri

FZ200 YAZ STAJI (0+0 0 AKTS 7)

 

Stajın amacı, teorik ve uygulama derslerinde görülen konuların gün boyunca iş yeri sorumlularının kontrolünde ve staj denetçilerinin denetiminde staj yerinde pratik yaparak, mesleki beceri ve deneyim kazandırmaktır.

0

0

0

7

 

 

2.Sınıf 4. Dönem

İKİNCİ SINIF DÖNEM IV.

BAHAR DÖNEMİ

DERS

T

U/L

YK

AKTS

FZY202 - Hidroterapi Balneoterapi (1+2 2 AKTS 6)

1

2

2

6

Hidroterapiye giriş, hidroterapinin fizyolojik etkileri, hidroterapide kullanılan tanımlar ve uygulama yöntemleri, akuatik rehabilitasyon havuzlarının özellikleri, havuz tedavisi ve su içi egzersizler, belneoterapiye giriş, kaplıca tedavisi, peleido terapi ve talassho terapi uygulama yöntemleri

FZY204 - İlk Yardım (1+2 2 AKTS 4)

1

2

2

4

Genel İlkyardım Bilgileri, İnsan Vücudunun Yapı Ve İşlevleri, Olay Yerinin Ve Hasta/Yaralının Değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği, Kanamalar, Yaralanmalar, Kırık, Çıkık Ve Burkulmalar, Yanıklar Donma, Zehirlenmeler, Hayvan Ve İnsan Isırmaları, Yabancı Cisim Kaçması, Boğulmalar, Yaralının Kaza Yerinden Çıkarılması Ve Taşınması ,Diğer Acil Durumlar.

FZY206 - İş ve Uğraşı Terapisi (2+0 2 AKTS 4)

2

0

2

4

Takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolü Günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme ve eğitimi Transfer aktiviteleri prensip ve uygulamaları El, duyu, duyu bütünlemesi değerlendirmeleri ve tedavisi Farklı problemlerde iş-uğraşı tedavi yaklaşım prensipleri

FZY208 - Klinik Bilimler-II (3+0 3 AKTS 5)

3

0

3

5

Kardiyovaskuler hastalıklar, pulmoner hastalıklar, ortopedik hastalıklar, çocuk hastalıkları, romatolojik hastalıklar, nörolojik hastalıklar ve fizyoterapi yöntemleri

FZY210 - Normal Motor Gelişimi (2+0 2 AKTS 3)

2

0

2

3

Normal gelişim terminolojisi, embriyonik gelişim, doğum sonrası normal gelişim süreci, normal hareket gelişimi, gelişimsel biyomekani, spinal eğrilerin gelişimi, somatik gelişim, sinir sistemi, refleksler, patolojik refleksler, hareket disfonksiyonları, duyu ve algının gelişimi, kardiopulmoner sistem, psikomotor sistem gelişimi, muskuloskeletal faktörler, yenidoğan ve süt çocuğunun değerlendirilmesi, kafa çiftlerinin muayenesi, denge ve koordinasyon, motor gelişim testleri

FZY212 - Ortez ve Protez (3+0 3 AKTS 5)

3

0

3

5

Ortez giriş, temel kavramlar, ortezlerin biomekanik prensipleri, ortez uygulama öncesi ve sonrasında değerlendirmeler, ayak hastalıkları, kısa yürüme ortezleri, uzun yürüme ortezleri, bel kemerli uzun yürüme ortezleri, gövde ortezleri, hastalıklara göre ortez uygulamaları, protezler, temel kavramlar, amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, üst ekstremite, alt ekstremite el ve ayak protezleri, güdük - soket uyumu, kontrol mekanizmaları, myoelektrik protezler, protezlerin uygulanışı

FZY214 - Sağlık Psikolojisi (2+0 2 AKTS 3)

2

0

2

3

Psikoloji ve Sağlık Psikolojisi Kapsamı, Sağlık İnançları ve Davranışları, Bağımlılık Yapan Davranışlar ve Psikolojisi, Beslenme ve Yeme Davranışı psikolojisi, Egzersiz Davranışı psikolojisi, Ağrı psikolojisi ve Plasebo etkisi, HIV- Kanser-Obezite ve Kronik Kalp Hastalıklarında psikolojik süreç, Stres ve hastalık ilişkisi, kadın-erkek sağlığı ve psikolojisi, hastalık bilişleri, Cinsellik psikolojisi, eleştirel sağlık psikolojisi