Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi ve performans değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Aralığı Harfli Başarı Notu Başarı Katsayısı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları
Başarı Değerlemesi
- A+ 4 Başarılı
95-100 A 4 Başarılı
85-94 A- 3,7 Başarılı
80-84 B+ 3,3 Başarılı
75-79 B 3 Başarılı
65-74 B- 2,7 Başarılı
60-64 C+ 2,4 Başarılı
55-59 C 2,2 Başarılı
50-54 C- 2 Başarılı
45-49 D+ 1,7 Geçer
40-44 D 1,5 Geçer
0-39 F 0 Başarısız
-- FX 0 Devamsız (başarısız)
-- EX -- Muaf
-- S 0 Yeterli (başarılı)
-- U 0 Yetersiz (başarısız)