İnşaat Teknolojileri Programı

Antalya Bilim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojileri Programı, liseden sonra 2 yıllık bir üniversite deneyimi sunmaktadır. Üniversite Giriş Sınavından yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Bu programda, hem teorik hem de uygulamaya yönelik eğitimler verilmekte olup, bilgi ve iletişim teknolojileri, teknik resim, yapı malzemeleri, mekanik ve statik, çevre koruma, beton teknolojisi, mukavemet, yapı statiği, ölçme bilgisi, karayolu inşaatı, zemin mekaniği, betonarme, çelik yapılar, su temini ve iletimi, yapı onarım ve güçlendirme, yapı metrajı ve maliyeti hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim dili Türkçe olup, eğitim planında yeralan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İnşaat Teknikeri ünvanı ile önlisans derecesi alırlar.

Türkiye genelinde yürütülen yeniden imar politikaları doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler inşaat teknikeri ihtiyacını gün geçtikçe arttırmaktadır. Dolayısıyla bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz için istihdam olanakları, kamu ve özel sektör olarak çeşitlenmektedir. İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb. yapı inşaatlarında aktif olarak görev alır, kontrollük hizmeti veren firmalarda teknik eleman olarak çalışabilir. Mezunlarımızın yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenlemeleri, şantiye iş planlarının hazırlanması, yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılması ve diğer mühendislik teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyinde olmaları beklenir.