İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ

ITP 122 – YAPI MALZEMELERİ

Ders İçeriği:

Genel bilgiler. Malzemelerin sınıflandırılması. Malzemelerde aranan özellikler. Malzemelerin mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Beton ve çeliğin incelenmesi. Çeliğin davranışı. Ahşap, tuğla ve cam malzemeleri. Binalarda yalıtım.Su, Ses, ısı ve yangın yalıtım malzemeleri. Duvar bileşenleri, döşeme ve çatı kaplama malzemeleri uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

Kredi: 3                             AKTS:6

ITP 112 – TEKNİK ÇİZİM

Ders İçeriği:

1.Teknik çizim uygulamalarını yapmak 2. İzdüşüm çizimlerini yapmak 3. Perspektif ve cismin temel görünüş çizimlerini yapmak uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur

Kredi: 4                            AKTS:6

ITP 152 – ARAZİ ÖLÇÜMLERİ

Ders İçeriği:

Arazi ölçme teknikleri Arazi ölçme teknikleri Arazi ölçme teknikleri Nivelman işleri Nivelman işleri Elektronik arazi ölçme aletleri Elektronik arazi ölçme aletleri Boy Kesit Çıkartmak Boy Kesit Çıkartmak En Kesit Çıkartmak En Kesit Çıkartmak Plankote Ölçüleri Plankote Ölçüleri uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

Kredi: 3                            AKTS:5

ITP 172 – BÜRO VE ŞANTİYE ORGANİZASYONU

Ders İçeriği:

Şantiye Kurulum Bilgisi, İmalat Hazırlığı, Aplikasyon Çalışmaları, Hafriyat İşleri, Şantiye Defterleri, Hakediş Bilgisi, ile ilgili konular aktarılır.

Kredi: 3                            AKTS:5

PHYS 101 – FİZİK

Ders İçeriği:

Birimler, Fiziksel Büyüklükler, Geometri ve Fizik, Vektörler, vektörlerin toplanmasi, skaler çarpim,Vektörel çarpim, Newton'un hareket yasalari, Momentumun Korunumu, Enerji Kavramlari, Potansiyel Enerji, Coulomb kanunu ile ilgili konular aktarılır.

Kredi: 3                               AKTS: 6

ITP 131 – MUKAVEMET

Ders İçeriği:

Şekil değiştiren katı cisimler mekaniği ile ilgili temel kavramlar, kullanılan malzeme özellikleri mukavemetin temel prensipleri verilir. Sistemlere etki eden dış yük çeşitleri tekil, yayılı yük, eksenine indirgenmiş moment verilir. Yükleme şekillerine göre ortaya çıkan zorlanma ve gerilme çeşitleri incelenir. Boyutlandırma ve deformasyon hesaplamaları yapılır Çubuk taşıyıcı sistemlerde meydana gelen kesit tesirleri hesaplanarak, kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi. Eksenle normal gerilme (Çekme ve Basınç gerilmesi) boyutlandırma ve deformasyon analizleri gerçekleştirilir. Burulma zorlanması, eğilme zorlanması bileşik gerilme konuları analiz edilir.

Kredi: 3                               AKTS: 6

ITP 191 – YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ders İçeriği:

1 İş yeri ortam faktörleri, çalışma koşulları ve korunma ilkeleri ile ilgili kapsamlı ve güncel bilgilere sahiptir. 2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı bilir, güncel kalmak için takip eder. 3 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında edindiği bilgi ve becerilerine uygun çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik sorunlarını tespit etme, çözüm önerileri üretme becerisine sahiptir. 4 İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları tanır ve bilir. 5 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda disiplinler arası etkileşimi kavrar, alana ilişkin sorunların tespiti ve çözümünde ekip çalışmasına katılır ve bilgi paylaşımında bulunur.

Kredi: 3                               AKTS: 4

ITP 225 – BETON TEKNOLOJİLERİ

Ders İçeriği:

Betonun mekanik özellikleri,şartnameler, döküm teknikleri ve beton dayanımları hakkında bilgi verilmesi.

Kredi: 3                            AKTS:5

ITP 231 – YAPI STATİĞİ

Ders İçeriği:

Ders kapsamında binalarda taşıyıcı sistemlerde iç kuvvet diyagramlarının çizilmesi ve buna bağlı olarak statik hesaplarının öğretilecektir.

Kredi:3                            AKTS: 5

ITP  227 – ÇELİK YAPILAR

Ders İçeriği:

Bu ders kapsamında öğrenciye seçilen çelik yapının tasarım ilkelerini ve çelik yapı elemanları birleşimlerinin tasarım esasları öğretilmektedir.

Kredi:2                            AKTS: 4

ITP 251 – YER BİLİMLERİ

Ders İçeriği:

Doğal ortam ile  kurulacak olan yapay yapılar arasında çıkabilecek sorunları öngörüp gerekli tedbirleri almak ile ilgili konular aktarılır.

Kredi:3                            AKTS: 4

ITP 232 – BETONARME

Ders İçeriği:

Ders kapsamında ileri düzeyde beton ve beton bileşenlerinin bilgisi verilmektedir. Betonda kullanılan bağlayıcı çeşitleri, çimento içeriği ve katkıları, taze beton  ve katı beton özellikleri hakkında bilgiler sağlanmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda iş hayatında karşılaşılabilecek beton ile ilgili teknik problemlerin çözülmesi sağlanmaktadır.

Kredi:3                            AKTS: 4

ITP 202 – MEZUNİYET PROJESİ

Ders İçeriği:

Bu derste öğrenciler çeşitli yüklerin malzeme içerisinde oluşturdukları gerilmeleri öğrenip; burkulma ve eğilme gibi malzemede oluşan şekil değişikliklerini incelerler. Bu dersin amacı öğrencilerin 2 yıl sonunda kazandıkları teorik bilgileri pratiğe dökmek adına seçtikleri alan doğrultusunda danışman denetimi altında yapılmaktadır.

Kredi:3                            AKTS: 5

ITP 262 – YAPI METRAJI VE MALİYETİ

Ders İçeriği:

İnşa edilecek veya inşa edilmiş bir yapının imalat miktarlarına dayalı maliyet bedelinin hesaplanması ile ilgili konular aktarılır.

Kredi:3                            AKTS: 4

ITP 252 – ZEMİN MEKANİĞİ

Ders İçeriği:

Çevre geotekniği açısından zeminlerin genel yapısı, muayene çukurları, zeminden numune alma yöntemleri, su içeriği, zemin inceleme tutanağı, ıslak elek analizi, ince taneli zeminlerde bağıl yoğunluğu, orta ve iri taneli zeminlerde bağıl yoğunluğu (özgül ağırlığın), tabii birim hacim ağırlığı (kum konisi metodu), ince taneli zeminlerin dane çapı dağılımı (hidrometre metodu), casagrande cihazı ve koni batma cihazı ile likit limit deneyi, plastik ve rötre limiti deneyi, zeminlerin sıkıştırılması, oturması, kayma mukavemeti, taşıma gücü ve serbest basınç dayanımı, zeminlerin geçirgenliği ve iyileştirilmesi, zeminlerin california taşıma (cbr) oranı, toprak basınçları.

Kredi:4                           AKTS: 5

ITP 242 – SU TEMİNİ VE İLETİMİ

Ders İçeriği:

Suyun temin edilmesi, taşınması ve iletilmesi için kullanılan elemanları tanıtılması ve hesaplanması ile ilgili konular aktarılır.

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 263 – RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ(SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Risk yönetimi ve genel yönetim Tehlike ve risk kavramları Tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi Risk değerlendirmesinin temel gerekçeleri Risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı Risk değerlendirme teknikleri ve kıyaslamaları Risk analizi ve teknikleri Risk değerlendirme uygulamaları ilgili mevzuat ile ilgili konular aktarılır.

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 292 – GİRİŞİMCİLİK(SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 294 – ETKİLİ İLETİŞİM (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Bu derste okutulacak konular ana hatlarıyla şu konulardan oluşmaktadır: iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları ile ilgili konular aktarılır.

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 281 – SANAT VE MİMARLIK TARİHİNE GİRİŞ(SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Tarih öncesi Çağ ve Sanatın doğuşu, Anıtsal kalıntılar,resimler, I.ve II. Hayvan Uslubu, En Eski Heykel Örnekleri, Taşınabilir Küçük eserler, Mezopotamya Uygarlıklarında sanat, Mısır Sanatı ,Anadolu Uygarlıkları, Ege Uygarlıkları Erken,Orta ve Geç Minos),Yunan Sanatı Mythology,Mimari,Heykel ve Seramik Eserler ve Resim sanatı Etrüsk ve RomaSanat ı(Mimari,Heykel, Resim sanatı) Erken Hrıstıyan ve Bizans Sanatı. Avrupa’da Sanat, Roman, Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko, Aydınlanma çağı Sanat .Türk sanatının ,Anadolu Beylıkler,Selçuklu, ve Beylikler dönemi ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mimari ve sanat örneklerinin incelenmesi, tanıtılması ve yorumlanmasıdır..

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 273 – YOL İNŞAATI(SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Arazinin topoğrafik durumunun tespitini, güzergah seçimini, karayolu standartları uygulamalarını, karayolu geometrik standartlarının uygulanmasını, karayolu ile ilgili hesaplamalarını, karayolu alt ve üst yapısı bileşenlerinin tespitini, karayolu toprak işleri ile ilgili uygulamaların kontrol işlerini yapabilecektir.

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 296 – İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI(SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

İş kazalarının nedenleri ve sonuçları; Türkiye ve Dünya’da iş kazaları istatistikleri; İş kazaları ve meslek hastalıklarına özel epidemiyoloji; Meslek hastalıkları ve iş kazalarının tespit ve tazmini; Meslek hastalıklarının genel özellikleri; Kimyasallar nedenli meslek hastalıkları; Endüstride yoğun kullanılan ağır metallerin (Kurşun, kadmiyum, nikel, krom, civa, kobalt), çözücülerin (Benzen, toluen, stiren, trikloretilen) sağlık riskleri ve korunma; Kimyasalların ortam gözetimi; Örnek alma yöntemleri; Laboratuvar yöntemleri; Kimyasalların biyolojik gözetimi; Biyomarkır seçimi; iyoakümülasyon ve biyomagnifikasyon; Mesleki kanserler; Mesleki solunum hastalıkları (Silikozis, asbestozis, mesleki astım vb) ve korunma; Mesleki kas iskelet hastalıkları; Temel ergonomi, korunma; Mesleki deri hastalıkları; Fiziksel etkenlere (Gürültü, iyonizan ve noniyonizan radyasyon, titreşim, termal konfor, basınç farklılıkları, lazer) bağlı meslek hastalıkları; Psikososyal tehlikeler ve oluşturdukları sağlık riskleri ile ilgili konular aktarılır.

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 293 – MESLEKİ SORUMLULUK VE ETİK(SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Ahlak, Etik ve Meslek Etiği konuları kuramsal çerçevede anlatılacaktır.

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 224 – YENİ TEKNOLOJİK MALZEMELER(SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Geleneksel ve ileri mühendislik malzemelerinin tanıtılması, şekil hafızalı alaşımlar, akıllı malzeme grupları, yeni teknolojik malzemelerin özellikleri ve uygulama alanları, ileri kompozit malzemeler, nanoteknoloji ve nanomalzemeleri içermektedir.

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 295 – KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ(SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Standarları ve kalite kavramlarını, kalitenin tarihsel gelişimini ve ilgili mevzuatları içermektedir.

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 275 – BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ(SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Bilgisayarın günümüzdeki yeri, uygulama alanları ve bu alanlara uyumlaştırması incelenmektedir. Ders ayrıca farklı uygulama programlarını kullanarak pratik deneyler sunmaktadır. Ofis yazılımları ile birlikte dijital media yazılımları üzerine deneyler içermektedir.

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 215 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM(SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Bu derste inşaat sektöründe kullanılan yazılım programları temel düzeyde öğretilmektedir.

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 265 – YAPI ONARIMI VE GÜÇLENDİRME(SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Betonarme yapıların detayları, depreme yönelik çalışmalar, temel ve duvar için hasarların sınıflandırılması konularını içermektedir.

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 267 – PROJE ETÜTÜ VE UYGULAMALARI (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Uygulanan projede yer alacak iş programının yapılması, hessaplamalara ve grafik-tablo gibi verileri değerlendirerek projede hedeflerine göre yapılacak uygulamayı içermektedir.

Kredi:3                           AKTS: 4

ITP 277 – MALİYET ANALİZİ (SEÇMELİ)

Ders İçeriği:

Daha önce dersi işlenmiş olan yapı uygulama projeleri üzerinden binanın yaklaşık maliyetinin hesaplanması , ilgili projelerin kalemleri ortaya çıkarılarak metrajlarının alınması ve bunların var olan güncel birim fiyatları ile keşif yapılması

Kredi:3                           AKTS: 4

ING 101 – İNGLİZCE I

Ders İçeriği :

Unit 1) Present Simple / Present Progressive Unit 2) Articles / Nouns Unit 3) Some-Any-No-Every / Much-Many-A lot of-A few-A little / How much?-How many? Unit 4) Object Pronouns / Possessive Adjectives / Possessive Pronouns / Possessive Case Unit 5) Adjectives / Adverbs / Comparisons -- Revision Units 1-5 -- Unit 6) Past Simple / Past Progressive Unit 7) Prepositions of Time / Prepositions of Place / Prepositions of Movement ARA SINAV Unit 8) Relative Clauses / Relative Pronouns (who, which, that, whose) Unit 8) Relative Clauses / Relative Pronouns (who, which, that, whose) Unit 9) Reflexive ? Emphatic Pronouns / Which? / One - Ones -- Revision Units 6 ? 9 -- Unit 10 Present Perfect Simple Unit 11) Present Perfect Simple vs. Past Simple / The verb used to, ile ilgili konular aktarılır.

Kredi: 3                               AKTS:4

MATH 101 – MATEMATİK

Ders İçeriği :

Küme, sayılar, modüler aritmetik, cebir kavramı, polinom kavramı ve polinomlarla işlemler, oran ve orantı kavramları ve uygulamaları, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlarda temel işlemler, fonksiyon çeşitleri, parabol ve grafiği, parçalı doğrusal fonksiyon ve grafiği, mutlak değer fonksiyonu ve grafiği, üstel fonksiyonlar ve logaritma ile ilgili konular aktarılır.

Kredi: 3                               AKTS:6

TURK 101 – TÜRK DİLİ I

Ders İçeriği:

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

Kredi: 2                               AKTS: 2

HIST 101 – ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I

Ders İçeriği:

Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı ile ilgili konular aktarılır.

Kredi: 2                               AKTS: 2

TURK 102 – TÜRK DİLİ II

Ders İçeriği:

İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) ile ilgili konular aktarılır.

Kredi: 2                             AKTS:2

ING 102 – İNGİLİZCE II

Ders İçeriği:

Okuma parçaları ve alıştırmalar, dinleme parçaları ve alıştırmalar, çeviri çalışmaları, belirli bir konuda yazı yazma, verilen bir konuda münazara yapma ile ilgili konular aktarılır.

Kredi: 3                            AKTS:4

HIST 102 – ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II

Ders İçeriği:

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler ile ilgili konular aktarılır.

Kredi: 2                             AKTS:2