30 günlük şantiye stajını tamamlamış olanlar için staj form ve defterlerinin son teslim tarihi staj komisyonu tarafından belirlenmektedir. Ders seçimlerinde ilgili Staj dersi sistemden eklenmeli ve danışman tarafından onaylandığına emin olunmalıdır. İzlemeniz gereken adımlar ve yüklemeniz gereken formlar, aşağıda anlatılmaktadır:

Yüklemeniz gereken belgeler ise şu şekildedir:

  1. MYO staj formları kısmında yer alan Form 3 - Staj değerlendirme formu (kurum yetkilisi tarafından mavi mürekkepli kalem ile ıslak imzalı olmalı ve mühürlenmeli, kapalı zarfta teslim edilmelidir) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

  2. Staj raporu. Staj süresince yapılan işler günlük olarak Staj Günlük Çalışma Raporu’na işlenmelidir. Bu raporun her sayfası firma yetkilisi ve öğrenci tarafından imzalanmalıdır ve staj komisyonuna teslim edilmelidir. Raporda hem metin hem de görseller bulunmalıdır. Rapor, bir düzen içerisinde olmalıdır.

  3. Staj günlük çalışma raporu. Öğrenci, gün gün neler yaptığını kısa bir şekilde anlatmalıdır (kurum yetkilisi tarafından mavi mürekkepli kalem ile ıslak imzalı olmalı ve mühürlenmelidir).

Staj süresince yaptığınız çalışmaları hem çıktı olarak hem de CD ile teslim etmelisiniz.

Dosyanızın spiralli bir şekilde teslimi karşılığında imza alınacaktır bu nedenle teslim edilecek dosya öğrencinin kendisi tarafından getirilmelidir. Bu süre içinde staj raporunu teslim etmeyen öğrencilerin stajları yapılmamış sayılır.

Staj defterini teslim eden kişilere mülakat tarihi daha sonra açıklanacaktır, o nedenle mülakat tarihinden önce stajda yaptığınız çalışmaları (en az 10 sayfa olacak şekilde resim ve videolarla) PowerPoint sunumu hazırlanması gerekmektedir.