Staja başlama sürecinde aşağıda yer alan bilgilere dikkat etmeniz gerekmektedir;

 

  1. Staj yapmak istediğiniz yeri belirlemek için ilgili kurum/kuruluş ile doğrudan iletişime geçmeniz gerekmektedir. Staj yapılacak kurum sizler tarafından belirlenir. Uygun özelliklerdeki kurum/kuruluş ile iletişime geçip kabul aldıktan sonra;

  2. MYO staj formları kısmında yer alan Staj Onay Formunu doldurup ilgili kuruma ve danışmanınıza onaylatmalısınız. (Mavi mürekkepli kalem kullanılmalıdır)

  3. MYO staj formları kısmında yer alan Kurallar ve Düzenlemeler Formunu doldurmalı ve imzalamalısınız. (Mavi mürekkepli kalem kullanılmalıdır)

  4. MYO staj formları kısmında yer alan Staj başvurusu dilekçe örneğini doldurmalı ve imzalamalısınız. (Mavi mürekkepli kalem kullanılmalıdır)

  5. MYO staj formları kısmında yer alan SBS bilgi formunu doldurmalısınız.

Staj komisyonunun uygun bulduğu takdirde ve size sigorta maili geldiğinde stajınıza başlayabilirsiniz.

Staj yapacağınız kurum staja başlamanız için sizden çeşitli belgeler (Sigorta Başlangıç Belgesi, Sağlık Taraması sonuçları vb.) isteyecektir. Bu belgeleri staja başlamadan önce staj yapacağınız kuruma teslim etmeniz gerekmektedir

Öğrenciler, staj süresince yaptıkları çalışmaları, günü gününe ve/veya genel olarak açıklayan bir staj raporu yazmakla yükümlüdür. Staj Raporu formu da MYO web sayfasında  yer almaktadır.

Staj sürecinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının yanında Covid-19 salgını ile ilgili gerekli önlemleri almaya özen gösteriniz.

Sigorta girişinizin yapılabilmesi için belgelerinizi staja başlamadan en az 1 hafta önce yüklemelisiniz.

Belgelerinizi tam ve eksiksiz yüklemelisiniz.

Staj günlerinden resmi tatiller çıkartılmalıdır.

Stajinizda 30 iş gününü tamamlamalisiniz.

Stajınız, şantiye stajı olmalıdır.

Staj tarihlerine Cumartesi günleri dahil edilebilir. Pazar günleri resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Staj sonrası teslim edilecek evraklar staj komisyonunun bildirdiği şekilde ve bildirdiği gün teslim edilmelidir.