ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, başarı koşulu ile kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Kabul edilen öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölüm ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, Fakültede öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine, onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir.

İntibak işlemi, bölüm komisyonumuzun belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir. Kurumlar arası yurtdışı yatay geçişle fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin intibak taleplerinin değerlendirilmesinde ise, yurt içi ve/veya yurtdışından alınan derslerin alanına ilişkin ulusal yeterliliklere uygun olarak belirlenen program yeterliliklerine uygun olması esası gözetilir.