Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, bölümümz müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamaları, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve tamamladıkları toplam kredinin en az 240 AKTS kredisi (220 AKTS bölüm müfredatı odaklı, 20 AKTS alan dışı seçmeli derslerden olmak üzere) olduğu tespit edilen öğrenciler, bölümümüzden lisans diploması almaya hak kazanırlar.