İşletme Bölümü mezunları, lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerine, buna yönelik programlara katılmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini tamamladıkları takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Tezsiz yüksek lisans programımız aktif olarak eğitim vermekte, tezli yüksek lisans programımız da açılacaktır. Öğrencilerimiz arasından yurt dışındaki doktora ve yüksek lisans programlarına burslu olarak kabul alanlar olmuştur ve bu konuda öğretim üyelerimiz yönlendirme ve danışmanlık hizmeti de vermektedir.