1.Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

KHUK 501

Ceza Hukukunda Koruma Tedbirleri

S

3

0

3

7,5

KHUK 503

Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru

S

3

0

3

7,5

KHUK 507

Suçun Unsurları

S

3

0

3

7,5

KHUK 509

Kamu İhale Hukuku

S

3

0

3

7,5

KHUK 511

İdarenin Hukuksal Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları

S

3

0

3

7,5

KHUK 513

Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku

S

3

 

0

 

 

3

 

7,5

KHUK 515

Hukuk Felsefesi Problemleri

S

3

0

3

7,5

KHUK 517

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Z

3

0

3

7,5

 

 

2.Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

KHUK 502

Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Yargısı

S

3

0

 

3

 

7,5

KHUK 504

Hayata Karşı Suçlar

S

3

0

3

7,5

KHUK 506

İdari Yargılama Usul Hukukunda Süreler

S

3

0

3

7,5

KHUK 508

İdari Sözleşmeler Hukuku

S

3

0

3

7,5

KHUK 510

Demokratik Sistemlerde İnsan Haklarının Korunması Yöntemleri

S

3

0

3

7,5

KHUK 512

Toplum Felsefesi Problemleri

S

3

0

3

7,5

KHUK 514

Hürriyete Karşı Suçlar

S

3

0

3

7,5

KHUK 516

Eleştirel İnsan Hakları Teorisi

S

3

0

3

7,5

KHUK 518

Mal Varlığına Karşı Suçlar

S

3

0

3

7,5

KHUK 592

Seminer

Z

3

0

3

7,5

 

3. Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

KHUK 590

Yüksek Lisans Tezi

Z

0

0

0

58

KHUK 591

Danışmanlık

Z

0

0

0

1

 

 

4. Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

KHUK 590

Yüksek Lisans Tezi

Z

0

0

0

58

KHUK 591

Danışmanlık

Z

0

0

0

1