Mimarlık Bölüm Başkan V.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇAK
E-Posta: mustafa.kocak@antalya.edu.tr

Erasmus Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Hülya Aybek
E-Posta: hulya.aybek@antalya.edu.tr

İntibak Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Esin Kuleli
E-Posta: esin.kuleli@antalya.edu.tr
Arş. Gör. Esin Bölükbaş Dayı
E-Posta: esin.dayi@antalya.edu.tr

Staj Komisyonu
Arş. Gör. Esin Bölükbaş Dayı
E-Posta: esin.dayi@antalya.edu.tr

Öğr. Gör. Ramazan Sarı
E-Posta: ramazan.sari@antalya.edu.tr

Mezuniyet Komitesi:
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koçak
E-Posta: mustafa.kocak@antalya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hülya Aybek
E-Posta: hulya.aybek@antalya.edu.tr

Arş. Gör. Esin Bölükbaş Dayı
E-Posta: esin.dayi@antalya.edu.tr

Arş. Gör. Alper Gülle
E-Posta: alper.gulle@antalya.edu.tr

Etkinlik Komitesi
Yrd. Doç. Dr. Hülya Aybek
E-Posta: hulya.aybek@antalya.edu.tr

Arş. Gör. Esin Bölükbaş Dayı
E-Posta: esin.dayi@antalya.edu.tr

Arş. Gör. Alper Gülle
E-Posta: alper.gulle@antalya.edu.tr

Tanıtım Koordinatörü
Arş. Gör. Selin Akdeğirmen
E-Posta: selin.akdegirmen@antalya.edu.tr

Web Sayfası Düzenleme Komitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Küçüktüvek
E-Posta: mustafa.kucuktuvek@antalya.edu.tr

Arş. Gör. Selin Akdeğirmen
E-Posta: selin.akdegirmen@antalya.edu.tr