Mimarlık Bölüm Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Hülya AYBEK
E-Posta: hulya.aybek@antalya.edu.tr  

 

Komisyonlar:

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ESENGİL
Öğr.Gör. Nil KOKULU
Arş. Gör. Esin BÖLÜKBAŞ DAYI

 

Tanıtım ve Etkinlik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hülya AYBEK
Doç. Dr. Mustafa KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Esin KULELİ

Arş. Gör. Esin BÖLÜKBAŞ DAYI
Arş. Gör. Alper GÜLLE


Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa KOÇAK
Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Arş. Gör. Esin BÖLÜKBAŞ DAYI

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ
Doç. Dr. Mustafa KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Esin KULELİ

Arş. Gör. Esin BÖLÜKBAŞ DAYI

 

Lisans Eğitimi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hülya AYBEK
Arş. Gör. Alper GÜLLE
Arş. Gör. Selin AKDEĞİRMEN

 

Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hülya AYBEK
Arş. Gör. Esin BÖLÜKBAŞ DAYI
Arş. Gör. Alper GÜLLE

 

Arşiv Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hülya AYBEK
Arş. Gör. Alper GÜLLE
Arş. Gör. Selin AKDEĞİRMEN

 

Koordinatörlükler:

Erasmus Koordinatörü:                              Dr. Öğr. Üyesi A.Esin KULELİ

Erasmus Koordinatörü Yardımcısı:           Arş. Gör. Selin AKDEĞİRMEN

Web Sayfası Koordinatörü:                        Arş. Gör. Selin AKDEĞİRMEN