Mimarlık Bölüm Başkan Vekili

Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ

E-Posta ayse.sagsoz@antalya.edu.tr

Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Oya KESKİN

E-Posta : oya.keskin@antalya.edu.tr

 

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ

KOMİSYON VE KOORDİNATÖRLÜKLER

Komisyonlar:

Staj Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep ESENGİL

Öğr.Gör. Nil KOKULU

Arş.Gör. Esin BÖLÜKBAŞ DAYI

Tanıtım ve Etkinlik Komisyonu

Doç.Dr. Mustafa KOÇAK

Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Esin KULELİ

Arş.Gör. Esin BÖLÜKBAŞ DAYI

Arş.Gör. Alper GÜLLE

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Doç.Dr. Mustafa KOÇAK

Prof.Dr. Ayşe SAĞSÖZ

Öğr.Gör. Oya KESKİN

Arş.Gör. Esin BÖLÜKBAŞ DAYI

Bilimsel Araştırma ve Yayın Komisyonu

Prof.Dr. Ayşe SAĞSÖZ

Doç.Dr. Mustafa KOÇAK

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Esin KULELİ

Arş.Gör. Esin BÖLÜKBAŞ DAYI

Lisans Eğitim Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Esin KULELİ

Öğr.Gör. Oya KESKİN

Arş.Gör. Alper GÜLLE

Arş.Gör. Selin AKDEĞİRMEN

Mezuniyet Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Hülya AYBEK

Arş.Gör. Esin BÖLÜKBAŞ DAYI

Arş.Gör. Alper GÜLLE

Arşiv Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Hülya AYBEK

Arş.Gör. Selin AKDEĞİRMEN

Arş.Gör. Alper GÜLLE

Koordinatörlükler:

Web Sayfası Koordinatörlüğü

Arş.Gör. Selin AKDEĞİRMEN

Erasmus Koordinatörlüğü

Abdurrahman Mohammed

Arş.Gör. Selin AKDEĞİRMEN