Yan Dal Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü yan dalı programını başarıyla tamalamak için toplam en az 60 AKTS kredi yükü kadar ders alınmalı ve başarıyla geçilmelidir. Yan dal programı için gereken dersler ve kredileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü yan dalı için toplam kredi: 60 AKTS[2]

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

POLS 102

Siyaset Bilimine Giriş

3

0

3

6

POLS 203

Uluslararası İlişkilere Giriş

3

0

3

5

POLS 205

Karşılaştırmalı Siyaset

3

0

3

5

POLS 301

Uluslararası İlişkiler Teorileri

3

0

3

5

POLS 302

Politik Ekonomi

3

0

3

4

POLS XXX

POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programıyla Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans derecesi almak isteyen diğer bölüm öğrencileri toplam 240 AKTS kredi yükü kadar ders alıp başarıyla geçmelidirler.

[2] Yan dal öğrencisi 5 zorunlu POLS dersi ve zorunlu dersler haricinde 6 POLS kodlu ders almakla yükümlüdür. Programdan mezun olmak için alınması gerekli asgari AKTS 60’dır. Öğrenci 60 AKTSye ulaşamadığı durumda ek olarak bir POLS kodlu ders daha alacaktır.