ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER  BÖLÜMÜ
2022 - 2023 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI
1.YIL
1  Güz Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
POLS 151 Siyaset Bilimine Giriş       3 0 3 6  
POLS 153 Hukuka Giriş       3 0 3 6  
POLS 155 Mikroekonominin Prensipleri       3 0 3 6  
TURK 101 Türk Dili - I       2 0 2 2  
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I     2 0 2 2  
KPL 101  Kariyer Planlama       1 0 1 2  
ACE 101 Akademik Makaleleri Okuma ve Yazmaya Giriş       3 0 3 3  
USD 100 Üniversite Seçmeli Ders     3 0 3 3  
        TOPLAM 20 0 20 30  
2  Bahar Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
POLS 152 Akademik Beceriler       3 0 3 5  
POLS 154 Modern Dünya Tarihi     3 0 3 6  
POLS 156 Makroekonominin Prensipleri       3 0 3 6  
POLS 158 Sosyal Bilimler İçin İstatistik     3 0 3 6  
TURK 102 Türk Dili - II       2 0 2 2  
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II     2 0 2 2  
ACE 102 Akademik Makaleleri Okuma ve Yazma       3 0 3 3  
        TOPLAM 19 0 19 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 7 20 41  
GENEL DERSLER 8 18 19  
ALAN SEÇMELİ DERSLER 0 0 0  
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 0 0 0  
1.YIL TOPLAM 15 38 60  
                   
2.YIL
3  Güz Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
POLS 251 Siyasal Düşünceler Tarihi       3 0 3 6  
POLS 253 Nitel Veri Analizi       3 1 4 6  
POLS 255 Karşılaştırmalı Siyaset       3 0 3 6  
POLS 257 Uluslararası İlişkilere Giriş     3 0 3 6  
ACE 103 İngilizce Sunum Becerileri       3 0 3 3  
USD 100 Üniversite Alan Dışı Seçmeli Ders     3 0 3 3  
        TOPLAM 18 1 19 30  
                   
4  Bahar Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
POLS 252 Anayasa Hukuku       3 0 3 6  
POLS 254 Siyaset Sosyolojisi       3 0 3 6  
POLS 256 Diplomasi Tarihi       3 0 3 6  
POLS 258 Nicel Veri Analizi       3 1 4 6  
ACE 104 İngilizce İletişim Becerileri       3 0 3 3  
USD 100 Üniversite Alan Dışı Seçmeli Ders     3 0 3 3  
        TOPLAM 18 1 19 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 8 24 48  
GENEL DERSLER 2 6 6  
ALAN SEÇMELİ DERSLER 0 0 0  
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 2 6 6  
2.YIL TOPLAM 12 36 60  
                   
3.YIL
5  Güz Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
POLS 351 Uluslararası İlişkiler Teorileri       3 0 3 5  
POLS 353 Uluslararası Hukuk     3 0 3 5  
POLS 357 Karşılaştırmalı Demokrasi       3 0 3 5  
POLS 3XX Alan İçi Seçmeli Ders     3 0 3 5  
FEL XXX Fakülte Ortak Seçmeli Ders       3 0 3 5  
FEL XXX Fakülte Ortak Seçmeli Ders     3 0 3 5  
                   
        TOPLAM 18 0 18 30  
                   
6  Bahar Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
POLS 352 Politik Ekonomi       3 0 3 5  
POLS 354 Küresel Yönetişim ve Uluslararası Organizasyonlar 3 0 3 5  
POLS 356 Dış Politika Analizi       3 0 3 5  
POLS 358 Mesleki Beceriler       3 0 3 5  
POLS 3XX Alan İçi Seçmeli Ders       3 0 3 5  
FEL XXX Fakülte Ortak Seçmeli Ders     3 0 3 5  
                   
                   
        TOPLAM 18 0 18 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 7 21 35  
GENEL DERSLER 0 0 0  
ALAN SEÇMELİ DERSLER 2 6 10  
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 3 9 15  
3.YIL TOPLAM 12 36 60  
                   
4.YIL
7  Güz Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
POLS 451 Küresel Siyasette Güncel Konular - I       3 0 3 5  
POLS 4XX Alan İçi Seçmeli Ders     3 0 3 5  
POLS 4XX Alan İçi Seçmeli Ders       3 0 3 5  
POLS 4XX Alan İçi Seçmeli Ders     3 0 3 5  
POLS 4XX Alan İçi Seçmeli Ders       3 0 3 5  
FEL XXX Fakülte Ortak Seçmeli Ders     3 0 3 5  
                   
        TOPLAM 18 0 18 30  
                   
8  Bahar Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
POLS 452 Küresel Siyasette Güncel Konular - II       3 0 3 5  
POLS 4XX Alan İçi Seçmeli Ders     3 0 3 5  
POLS 4XX Alan İçi Seçmeli Ders       3 0 3 5  
POLS 4XX Alan İçi Seçmeli Ders     3 0 3 5  
POLS 4XX Alan İçi Seçmeli Ders       3 0 3 5  
FEL XXX Fakülte Ortak Seçmeli Ders     3 0 3 5  
        TOPLAM 18 0 18 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 2 6 10  
GENEL DERSLER 0 0 0  
ALAN SEÇMELİ DERSLER 8 24 40  
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 2 6 10  
4.YIL TOPLAM 12 36 60  
                   
ALAN SEÇMELİ DERSLER     Teorik Uygulama Kredi AKTS  
POLS 361 - Kimlik ve Siyaset       3 0 3 5  
POLS 362 - Ortadoğuda Siyaset ve Güvenlik     3 0 3 5  
POLS 363 - Uluslararası Düzen ve Yükselen Güçler     3 0 3 5  
POLS 365 - Türk Siyaseti       3 0 3 5  
POLS 364 - Enerji Politikasının Politik Ekonomisi     3 0 3 5  
POLS 367 - Avrupa Birliği: Tarih ve Entegrasyon     3 0 3 5  
POLS 368 - Teknoloji, Toplum ve Siyaset     3 0 3 5  
POLS 369 - Uluslararası Siyasi Teori     3 0 3 5  
POLS 372 - Küresel Etik       3 0 3 5  
POLS 371 - Afrika Politikaları       3 0 3 5  
POLS 374 - Siyasal Temsile Dair Meseleler ve Kurumlar   3 0 3 5  
POLS 373 - İnsan Hakları Politikaları     3 0 3 5  
POLS 375 - Jeopolitik       3 0 3 5  
POLS 376 - Diplomatik Yazışma ve Protokol     3 0 3 5  
POLS 377 – Soğuk Savaş Tarihi       3 0 3 5  
POLS 378 - Türk-Rus İlişkilerine Tarihsel Bakış     3 0 3 5  
POLS 379 – Kamuoyu ve Siyasal Davranış     3 0 3 5  
POLS 382-  Modern Siyaset Teorisi     3 0 3 5  
POLS 381 - Siyaset Biliminde Araştırma Becerileri     3 0 3 5  
POLS 383-  Tarihsel Bakış Açısıyla Alman Dış Politikası     3 0 3 5  
POLS 384 - Barış, Savaş ve Güvenlik     3 0 3 5  
POLS 385-  Rus Dış Politikası       3 0 3 5  
POLS 386 - Siyaset ve Edebiyat       3 0 3 5  
POLS 387-  Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri     3 0 3 5  
POLS 391 - Sektörde Eğitim I       3 0 3 5  
POLS 453 - Demokrasi, Sivil Toplum ve Sosyal Sermaye   3 0 3 5  
POLS 454 - Türk Dış Politikası       3 0 3 5  
POLS 455 - Seçim Siyaseti       3 0 3 5  
POLS 456 - Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası     3 0 3 5  
POLS 457 - Kalkınmakta Olan Ülkelerde Siyaset     3 0 3 5  
POLS 458 - Toplumsal Cinsiyet ve Haklar     3 0 3 5  
POLS 459 - Amerikan Dış ve Güvenlik Politikası     3 0 3 5  
POLS 461 - Göç Politikası       3 0 3 5  
POLS 462 - Çevre Politikaları       3 0 3 5  
POLS 463 - Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar     3 0 3 5  
POLS 464 - Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Çıkar Grupları   3 0 3 5  
POLS 465 - Enerji Güvenliği       3 0 3 5  
POLS 466 - Siyasal İletişim       3 0 3 5  
POLS 467 - Toplumsal Hareketler       3 0 3 5  
POLS 468 - Değişen Dünyada Vatandaşlık     3 0 3 5  
POLS 469 - Kamu Politikası       3 0 3 5  
POLS 471 - Kamuoyu ve Siyasal Davranış     3 0 3 5  
POLS 472 - Uluslararası Mahkemeler     3 0 3 5  
POLS 473 - Diplomasi Teorileri ve Uygulamaları     3 0 3 5  
POLS 474 - Milliyetçilik: Teoriler ve Vakalar     3 0 3 5  
POLS 475 - Savaş Çalışmaları       3 0 3 5  
POLS 476 - Politika ve Toplumsal Cinsiyet     3 0 3 5  
POLS 477 - Sivil Asker İlişkilerinde Kuram ve Pratik     3 0 3 5  
POLS 478 - Stratejik Çalışmalar       3 0 3 5  
POLS 482 - Çatışma Çözümü: Kuramlar ve Uygulamaları   3 0 3 5  
POLS 484 - Modern Avrupanın Sosyal ve Siyasal Tarihi     3 0 3 5  
POLS 486 - Karşılaştırmalı Popülizm     3 0 3 5  
POLS 488 - Avrasya Politikaları       3 0 3 5  
POLS 491 - Sektörde Eğitim II       3 0 3 5  
                   
ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI DERS SAYISI KREDİ AKTS  
51 149 240
                   
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0