Üniversitemizde sınavlar ara sınav ve final sınavından oluşmaktadır. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine dersin öğretim üyesi takdirinde kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Dönem sonu başarı notları sınav performansına ek olarak ödev, proje, sunum, sınıf katılımı ve derslere devam durumu gibi çeşitli ölçme ve değerlendirme kriterleri nezdinde belirlenir.

Öğrencilerimizin akademik yeterliliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan ortak bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. 

Öğrencilerimizin akademik yeterliliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan ortak bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerden başarısız olan bir öğrenci diğer dönemlerde aynı ağırlıkta farklı bir seçmeli dersi alarak bunu telafi edebilir. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

Sınav ve ödevlerin değerlendirilmesinde kullanılan temel ölçütler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Not Değerlendirme Tablosunu Görmek İçin Tıklayın