Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Staj Uygulamalarına İlişkin Esaslar

Form 1: Staj Onay Formu

Form 2: Kurallar ve Düzenlemeler Formu

Form 3: Staj Değerlendirme Formu

Form 4: Staj Ara Raporu

Form 5: Staj Final Raporu