Program amacı:

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programının amacı, tıbbi tanıyı sağlamak için gerekli radyolojik görüntüyü elde edebilecek manyetik görüntüleme veya X-ışınlarının, hastalığın tanısında kullanılması için hekim tarafından yürütülen çalışmalarda, hasta ile doğru iletişim kurabilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli tekniker yetiştirmektir.

Program Öğrenme Çıktıları:

 Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı eğitim sürecinde edindiği bilgileri mesleki alanda uygular ve bilgilerini sürekli günceller.

2. Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarını uygular. Radyasyonun zararlı etkisinden kendisini ve hastayı korumak için gerekli önlemleri alır.

3. Röntgen cihazını, x-ışını oluşum ve görüntü elde etme mekanizmalarının iç yapısını bilir. Radyolojide ve nükleer tıp alanında kullanılan cihazların teknik alt yapısını ve çalışma prensiplerini bilir. Bu cihazların günlük bakım ve kontrollerini yapar.

4. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı eğitim süresinde edindiği bilgileri kullanarak, bulunduğu sağlık birimindeki radyoloji ya da nükleer tıp görüntüleme ile ilgili cihazları, hekimin gerekli gördüğü görüntüleme işlemlerini ya bağımsız ya da gerektiğinde hekim eşliğinde uygular.

5. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.

6. Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.

7. Tıbbi ve radyolojik terimleri bilir, etkin kullanır.

8. Temel, klinik ve radyolojik anatomiyi temel düzeyde bilir. Görüntülenen anatomik yapıları tanır.

9. İlk yardım temel kurallarını bilir, gerektiğinde uygular.

10. Kontrast maddelerin genel farmakolojik yapılarını, yan etkilerini, risk faktörlerini, çeşitlerini, hazırlanışını öğrenir ve uygular. Uygun hastaya hangi kontrast maddenin kullanılacağına karar verme yeteneğini kazanır.

11. Diğer tıp bilimleri ile çalışabilme disiplinine sahip olur.

12. Hayat boyu öğrenme prensibini benimser, alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve öğrenir.

13. Çalışma alanında; kalite yönetimi, çevre ve kültürel değerlerin korunması, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet bilinci ile hareket eder.

14. Mesleki etik kurallarını benimser ve alanının her adımında etik kurallar çerçevesinde hareket eder.