Öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerle aynı ya da benzerlik gösteren derslerden, programın intibak kurulunun onayına istinaden muaf sayılabilirler.

Kabul prosedürleri, üniversitemizde kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Ön Lisans ve Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesini okuyunuz.