Ameliyathane Hizmetleri Programı'nın amacı, ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asiste edebilecek ve aynı zamanda multidisipliner şekilde sağlık bilimlerinin diğer alanlarında da pratik ve teorik donanıma sahip yardımcı cerrahi ara sağlık personeli yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 2 yıl olup ve bu ön lisans programına Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. Ameliyathane Hizmetleri Programı'ndan mezun olanlar, Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir. Mezunlar; devlet hastanelerinin ameliyathaneleri, özel hastanelerin ameliyathaneleri, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler, ayılma (derlenme) odası, resüsitasyon, ağrı tedavi ünitesi ve araştırma bölümlerinde iş imkânına sahiptir. Özellikle son yıllarda, hastanelerin bahsi geçen alanda özel eğitim görmüş donanımlı sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması sebebiyle iş bulma imkânları oldukça yüksektir. Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler "Ameliyathane Teknikleri Ön Lisans Diploması" ve "Ameliyathane Teknikeri" unvanı verilir. Ameliyathane Teknikleri mezunlarının sayısının az olması ve özel sağlık kuruluşlarının (hastaneler, doğumevleri, klinikler, vb.) sayılarının artması nedeniyle "Ameliyathane Teknikerliği" her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir.