İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları; iç mimari ve buna bağlı set, aydınlatma ve sergi tasarımı, mağaza - ürün tasarımı ve mekan koruması gibi alanlarda, kariyer yapmada ihtiyaç duyulan, pratik beceriler ve teorik bilgi ile mezun olurlar.