Misyon

Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun misyonu; problem çözebilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, eleştirel ve analitik düşünebilen, her alanda etkili iletişim kurabilen, disiplinler arası çalışabilme yetisi ile kişinin ve toplumun ihtiyaç ve sorunlarına karşı duyarlı mesleki etik değerlere sahip sağlık çalışanları yetiştirmektir.

Vizyon

Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sağlık alanında ihtiyaç duyulan sağlık personellerini yetiştiren ve sağlık alanında elde edilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin topluma yansıtıldığı, uygulamaya yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, sağlık ile ilgili stratejilerin oluşturulmasında danışılan, saygın ve lider bir yüksekokul olmaktır.