Misyon

Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun misyonu; problem çözebilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, eleştirel ve analitik düşünebilen, her alanda etkili iletişim kurabilen, disiplinler arası çalışabilme yetisi ile kişinin ve toplumun ihtiyaç ve sorunlarına karşı duyarlı mesleki etik değerlere sahip sağlık çalışanları yetiştirmektir.

Vizyon

Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sağlık alanında ihtiyaç duyulan sağlık personellerini yetiştiren ve sağlık alanında elde edilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin topluma yansıtıldığı, uygulamaya yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, sağlık ile ilgili stratejilerin oluşturulmasında danışılan, saygın ve lider bir yüksekokul olmaktır.

Amaç ve Kapsam

Kurumumuz küresel gelişmeler ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda, akademik ve idari kadrosu ile küresel ve yerel düzeyde gelişmeleri takip eden, kendini yenileyen, gelişen, süreçleri içselleştirebilen, ulaşılabilir, şeffaf ve hesap verebilen bir süreç kapsamında ülkemizin sağlık hizmetleri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayan lider bir yüksekokul olmayı amaçlanmaktadır. 

Değerler

Kurumumuz misyonu, vizyonu ve amacı kapsamında aşağıdaki değerleri benimsemektedir;

 • Evrensel hak, insani değerler, etik kurallar ve özgürlüklere saygılı,

 • Evrensel hukuka, ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı,

 • Çoğulculuğa ve çeşitliliğe saygılı;

 • Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı, güvenilirliği ve hesap verilebilirliği ön planda tutan,

 • Eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulcu ve katılımcılığı benimseyen,

 • Sürekli iyileştirme ile değişime ve yeniliğe açık,

 • Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı ön planda tutan,

 • Toplumun temel değerlerine saygılı, toplumsal yararı ön planda tutan,

 • Öğrencilerin yetiştirilmesinde güncel ve kabul gören içerik ve metotların kullanılması ile yüksek standartta eğitim vermeye odaklı,

 • Akademik özgürlük ve sorumluluk sahibi,

 • Bilimsellik ve eleştiriselliğin ön planda olduğu, yetkin akademik ve idari kadrosu ile sürekli geliştiren ve kendini yenileyen bir akademik birim olmaktır.