Antalya Bilim Üniversitesi bünyesinde, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 21.05.2020 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı'nda, 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür. Yüksekokulumuzda Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Optisyenlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans programları yürütülmektedir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, sağlık alanında ihtiyaç duyulan teknikerler yetiştirmeyi hedefleyen yükseköğrenim kurumlarından biridir. Son yıllarda sağlık alanında bilginin, teknolojinin ve sağlıktaki uzmanlık alt dallarının artışı doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için yeni sağlık alanları ortaya çıkmış ve bu alanlarda donanımlı teknikerlere olan ihtiyaç artmıştır.

Antalya Bilim Üniversitesi'nin sağlık alanında en genç yüksekokulu olarak açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun temel amacı; Üniversitemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda, değer ve ilkelerini benimseyen, kurumsal öğrenme çıktıları ile donanmış, etkin, etik değerlere sahip ve başarılı meslek insanları yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreci teorik eğitimin yanı sıra sağlık ve ilgili sektörlerde uygulama yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerini güçlü akademik kadromuz ve tüm idari personelimiz ile sürekli desteklemekteyiz. Antalya Bilim Üniversitesi'nin on yılı aşkın deneyimleri ile oluşturduğu zengin kültürel ve sanatsal etkinliklerden de öğrencilerimiz yararlanmakta, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekte ve ayrıca spor şenlikleri ve öğrenci topluluklarında da aktif olarak yer alabilmektedirler.

Yüksekokulumuz bünyesinde Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laboratuvarı, Fizyoterapi Laboratuvarı, İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı bulunmakta olup; ayrıca öğrenciler üniversitede yer alan olanaklardan (yurt, kütüphane, internet, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri, konferans, söyleşi, konser, şenlik, vb.) yararlanmaktadır